Esperta con Nós

O centro dispón de servizo de acollida do alumnado, con ou sen almorzo, a partir das 8.30 h. da mañá.

Preténdese, ademais de ofertar un servizo a esta Comunidade Educativa, inculcar hábitos alimenticios saúdables, tendo en conta que o almorzo debe ser a comida máis importante do día.