C.E.I.P. de Casás

 

 

Colexio de Educación Infantil- Primaria "CASÁS"

 Código do centro: 27013673

Enderezo Postal: Rúa Orquídea nº 63

Código Postal: 27004

Teléfono: 982 870 483

Fax: 982 870 488

Correo Electrónico: ceip.casas@edu.xunta.es

Páxina Web: www.edu.xunta.gal/centros/ceipcasas

Horario: 9:30-14:30

 

 

 

LISTADO LIBROS CURSO 2018-19

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas          email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

 

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

4º E.I.

MÉTODO

GLOBALIZADO

“GOGUIS”

1º TRIMESTRE

 

A. Estébanez,

I. Aguilar,

N. Rodríguez

Vicens-Vives

2018

978-84-682-5112-7

Castelán

PROYECTO

“El Hada y el Duende”

¡Cuánto sabemos!

Enric Juan

(Director)

Santillana

2011

978-84-680-0214-9

Castelán

R. CATÓLICA

RELIGIÓN CATÓLICA 3 años

Jadesh Tobih

Edebé

2017

978-84-683-3202-4

 

Castelán

 

O libro de inglés pedirase no mes de setembro. 

 

 


 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas         email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

 

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

5º E.I.

MÉTODO

Proyecto Flocos de Millo

1º Trimestre

Varios

Xerais

2018

978-84-9121-346-8

Galego

Proyecto Flocos de Millo

2º Trimestre

Varios

Xerais

2018

978-84-9121-347-5

Galego

R. CATÓLICA

RELIGIÓN CATÓLICA 4 años

Jadesh Tobih

Edebé

2017

978-84-683-3203-1

 

Castelán

 

O libro de inglés pedirase no mes de setembro. 


 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas                 email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

 

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

 

 

 

6º E.I.

MATEMÁTICAS

Que Contas

Matemáticas manipulativas

Nivel 3

Mar Calzado

Ana Mª Galindo

Tambre

Edelvives

2018

978-8490462850

Galego

PROYECTO

¡Cuánto Sabemos!

La vuelta al mundo

Nivel 3

Ana Uguina

Santillana

2016

978-84680-3789-9

Castelán

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 5 años

Jadesh Tobih

Edebé

2017

978-84-683-3204-8

 

Castelán

 

 

O libro de inglés pedirase no mes de setembro. 

 


 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas        email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

 

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

E.P.

LENGUA

1PRI LENGUA+ Tareas y destrezas comunicativas

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-680-4001-1

 

Castellano

LINGUA

1PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-9972-931-2

 

Galego

MATEMÁTICAS

1PRI MATE+ Matemáticas para pensar

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-680-3274-0

 

Castellano

CC. NATURAIS

1PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

 

978-84-9185-037-3

 

Galego

CC SOCIAIS

1PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-9185-035-9

Galego

Música

CAD MÚSICA OS CAMIÑOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2011

978-84-9972-088-3

Galego

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 1

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1707-6

 

Castellano

L. Estranxeira

TIGER TALES 1

PUPIL`S BOOK

Carol Read- Mark Ormerod

McMillan

2013

978-0-230-42488-3

Inglés

 

 

 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas         email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

E.P.

LENGUA

2PRI LENGUA+ Tareas y destrezas comunicativas

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-680-4002-8

Castellano

LINGUA

2PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-9972-776-9

Galego

MATEMÁTICAS

2PRI MATE+ Matemáticas para pensar

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-680-2545-2

Castellano

CC. NATURAIS

2PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-9185-036-6

Galego

CC SOCIAIS

2PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2018

978-84-9185-033-5

Galego

Música

CAD MÚSICA OS CAMIÑOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2011

978-84-9972-091-3

Galego

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 2

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1708-3

 

Castellano

L. Estranxeira

TIGER 2 Pb Pack

Carol Read- Mark Ormerod

McMillan

2015

978-02-3047-546-5

Inglés

                 

 


 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas         email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

 

 

 

 

 

 

 

E.P.

C. Naturais

CC. DA NATUREZA. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-459-1

Galego

C. sociais

CC. SOCIAIS. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-474-4

Galego

Matemáticas

MATEMÁTICAS.  Saber Hacer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1286-5

Castellano

L. Castelá e Literatura

LENGUA CASTELLANA. Saber Hacer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1196-7

Castellano

L. Galega e Literatura

LINGUA GALEGA. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-9972-249-8

Galego

Música

CAD MÚSICA OS CAMIÑOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2012

978-84-9972-188-0

 

 

 

Galego

Educación en valores

VALORES SOCIAIS Y CÍVICOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1713-6

Castellano

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 3

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1709-0

 

Castellano

L. Estranxeira

TIGER 3 Act A Pack N/E

TIGER 3 Pb N/E

Carol Read- Mark Ormerod

McMillan

2014

978-02-3047-547-2

978-02-3047-631-8

Inglés

 

 

 

                 

 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas          email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

 

 

 

 

 

 

 

E.P.

Lengua  Castellana

SABER HACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-680-2956-6

Castellano

Lingua Galega

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-616-8

Galego

Matemáticas

SABER HACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-830-5609-7

Castellano

C.C.N.N.

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-600-7

Galego

C.C.S.S.

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-714-1

Galego

Música

CAD MÚSICA OS CAMIÑOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2012

978-84-9972-193-4

Galego

Educación en valores

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-680-2845-3

Castellano

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 4

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1710-6

 

Castellano

L. Estranxeira

TIGER TEAM

PUPIL´S BOOK

ACTIVITY BOOK A

 

Carol Read-

Mark Ormerod

McMillan

2014

 

978-0-230-43115-7

978-0-230-43117-1

Inglés

                 

 

 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas         email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

 

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

 

 

 

 

 

 

 

E.P.

C. Naturais

CC. DA NATUREZA. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-742-4

Galego

C. sociais

CC. SOCIAIS. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-933-6

Galego

Matemáticas

MATEMÁTICAS.  Saber Hacer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1066-3

Castellano

L. C y Literatura

LENGUA CASTELLANA. Saber Hacer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1057-1

Castellano

L. Galega e Literatura

LINGUA GALEGA. Saber Facer

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-9972-216-0

Galego

Música

CAD MÚSICA OS CAMIÑOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2012

978-84-9972-194-1

Galego

Educación en valores

VALORES SOCIAIS Y CÍVICOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2014

978-84-680-1792-1

Castellano

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 5

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1711-3

 

Castellano

L. Estranxeira

TIGER TRACKS

PUPIL´S BOOK

ACTIVIY BOOK A

Carol Read-

Mark Ormerod

McMillan

2014

 

978-0 230-43130-0

978-0-230-43132-4

Inglés

                 

 

 

 

Relación de libros e material didáctico impreso para o curso 2018/2019

Código do centro: 27013673

Denominación do centro: CEIP “ Casás”

Enderezo: R/ Orquídea 63, (27004)- Lugo

Concello: Lugo                        Provincia: Lugo

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcasas          email: ceip.casas@edu.xunta.es

Teléfono: 982870483       Fax: 982870488

Curso

Etapa

Area

Materia

Módulo

Ámbito

 

Título

 

Autor

 

Editorial

 

Ano de publicación

 

ISBN

 

Lingua de edición

 

 

 

 

6

E.P.

Lengua Castellana

SABER HACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-680-3171-2

Castellano

Lingua Galega

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-497-3

Galego

Matemáticas

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-680-3033-3

Castellano

C.C.N.N.

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-587-1

Galego

C.C.S.S.

SABER FACER

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-9972-440-9

Galego

Educación en valores

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Equipo Editorial

Obradoiro Santillana

2015

978-84-680-2850-7

Castellano

R. Católica

RELIGIÓN CATÓLICA 6

Jadesh Tobih

Edebé

2016

978-84-683-1712-0

Castellano

L. Estranxeira

TIGERTRACKS 6

PUPIL´S BOOK

ACTIVITY BOOK A

Carol Read-

Mark Ormerod

MACMILLAN

2014

 

 

978-0-230-43143-0

978-0-230-43145-4

 

 

Inglés

                 

 

FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

No DOG do 25 de maio de 2018 publicouse a orde que convoca as axudas para material e libros de texto para o curso 2018-2019.

 

DOG 

O prazo remata o 22 de xuño.

 

Dita solicitude poderase presentar vía telemática, sendo necesario o DNI electrónico, Chave 365 ou certificado dixital, ou ben en papel sendo necesario cubrir os ANEXOS premendo na ligazón.

 

 

I Encontro Inclusivo Casás-Gándaras

Onte celebramos o I Encontro Inclusivo no que participou o CEIP As Gándaras.

Foron recibidos por dous dos nosos compañeir@s e poideron disfrutar de actividades na Biblioteca, no Recuncho Máxico, no Horto Literario e no patio, así como do disfrute dun tentempé no tempo de lecer.

Pasámolo moi ben e agora tócanos ir a nós o vindeiro 1 de xuño.

Aquí vos deixamos unha mostra do que fixemos.

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS

Listaxe provisional de admitidos para o curso 2017/2018

 

Para poder ver o listado clickar no arquivo adxunto.

Distribuir contido