Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado

Benvida

 Páxina web do CEIP Plurilingüe de Carnota 

Praza San Gregorio nº 20 

15293 Carnota

Teléfonos:

Secretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.es         

Horario: Xornada contínua de 9:45 a 14:45

Atención a alumnado transportado: de 9:30 a 9:45 e de 14:45 á saída dos buses.

Atención ás familias: luns de 17:30 a 18:30     

O noso centro  forma parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia, na materia de Plástica (dentro de Educación Artística)

Info: Problemas co Abalar Móbil: Convén revisar que se teñen permitidas todas as notificacións de Abalar na aplicación. Outro problema pode ser coa versión do sistema operativo, nese caso deberán porse en contacto coa UAC no 881997701, onde tentarán darlles unha solución.

(LINK)ESPAZO ABALAR

(LINK)Dispoñible un novo manual para as familas de  ESPAZO ABALAR 

(LINK)Proceso de Admisión 2020-2021- Relación de Vacantes

(LINK)Gardarroupa: prendas extraviadas no centro

     

(LINK) 

 Horario do Equipo Directivo 2019/20

 DOCUMENTOS E FORMULARIOS DO CENTRO

(xa dispoñible o novo PEC)

 

 

 

 

(LINK)

Guía de apoio ao estudio

 

 Semana por el Clima

 

EDUCACIÓN FÍSICA E ASMA

 

 

ABALAR MÓBIL

NOVIDADES- 2020

 

 

 

 

 (LINK)

 

Guía de

lectura

 

 Obradoiros Infancia Adolescencia

 

 

 

(LINK) 

Validación CELGA

(CONSULTE AQUÍ COMO FACELO)

 (LINK)

Libros de texto para o curso 2019/2020

Mantéñense os vellos, agás en EI xa que non autorizan cambios dende a Consellería

Novidades Abalar Móbil

Dispoñibles novas funcionalidades de comunicación en abalarMóbil

 

Desde o pasado mes de novembro, a aplicación abalarMóbil, que está dispoñible para os pais, nais e titores/as legais do alumnado matriculado nos centros educativos de Galicia de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos, dispón novas canles de comunicación a través da mensaxería  nas súas tres opcións: privada, difusión para grupos e salas
 
A través deste novo servizo o profesorado poderá enviar unha mensaxe ás persoas responsables do alumnado, tanto de xeito individual como dun grupo completo e, opcionalmente, poderá permitir que as persoas responsables respondan á mensaxe iniciando así unha conversa con elas.
 
Desta forma, coas mensaxes privadas ou de difusión para grupos enviadas polo profesorado, as persoas responsables van poder comunicarse mantendo a privacidade. A única diferenza é que o profesorado vai poder personalizar os contidos, no caso da mensaxe privada, ou notificacións de interese para todo o grupo, no caso da difusión.
 
Pola súa parte, as mensaxes tipo sala, permiten crear novas comunicacións dirixidas ás persoas responsables do alumnado. Neste caso a selección faise por grupos completos e as respostas que se envían son visualizadas por cada integrante da sala que teña aceptado participar no chat.
 
Unha vez enviada a mensaxe, as persoas responsables que estean subscritas ás notificacións recibirán avisos push nos seus dispositivos móbiles.
 
Con estas novas funcionalidades preténdense abrir novas canles de comunicación entre o profesorado e as persoas responsables do alumnado.
 
Este novo servizo está dispoñible a partir da versión 1.3.3 da aplicación móbil tanto para dispositivos Android como iOS
 
Os usuarios que descarguen a aplicación van poder seguir consultando desde o seu dispositivo móbil as cualificacións, os horarios e materias, os avisos e incidencias, as faltas de conduta, así como a solicitude de citas de titoría ou a  xustificación das faltas de asistencia se o profesorado activa estas dúas funcionalidades.

O ESPAZO ABALAR

ESPAZO ABALAR, é unha ferramenta web que permite acceder a datos relativos á escolarización dos fillos e fillas ás familias. Diferénciase do ABALAR MÓBIL en que é máis amplo e permite máis funcións, pero precisamos dalgún método de identificación para acceder: DNIe ou certificado FNMT

Pódese descargar un manual neste link

Programa Alerta Escolar

Dende o CEIP de Carnota estamos a promover o Programa de Alerta Escolar entre a comunidade educativa, para aqueles casos onde os nenos ou nenas poidan ter patoloxías que poidan derivar en crises que precisen de intervención inmediata.

Tedes toda a información no tríptico que se pode descargar neste link.

FONDOLIBROS - Listaxe definitiva 2019-2020

Como se comunicou por Abalar Móbil, xa está a listaxe definitiva de libros do Fondolibros para o curso 2019-2020. CLICAR AQUÍ (Esta relación faise pública por que así o especifica no procedemento para participar no Fondolibros).

En 5º  de EP, os libros de Relixión foron asignados a algún dos beneficiarios, pero dado que non hai suficientes para todos e contaremos con dous grupos, os libros non se entregarán (é o 7º libro que asigna Fondolibros) e permanecerán na aula para poderen ser empregados polos alumnos de 5ººA e 5ºB. En 6º non hai libros de relixión do programa fondolibros, polo que o número máximo de libros asignados a alumnos con esta optativa é de 6. Os cinco que hai do Banco de Libros da ANPA serán os que se empregarán polo que non será preciso mercalo.

Ademais, tamén se asignaron os libros do Banco de Libros da ANPA, do que non se publican datos xa que é un procedemento interno do centro. Os beneficiarios xa recibiron notificación.

Polo exposto anteriormente, non será necesario mercar máis que o Activity Book, o que recomendamos que fagan unha vez sepamos si a mestra de Inglés o vai esixir.

Recomendamos esperar a gastar o vale de material a que as titoras/es dos distintos grupos, de Educación Infantil a Educación Primaria faga a lista.

En Educación Infantil recomendamos non mercar os libros ata que se reunan coas titoras/es a comezo de setembro.

Bo Verán

A dirección

Solicitude de documentación fora do horario lectivo

Aos membros da Comunidade Educativa do CEIP de Carnota, comunicamos que a partires do 12 de xullo ás 13 horas o centro permanecerá pechado, estando localizable e  dispoñible durante o resto do mes de xullo algún dos membros do Equipo Directivo.

Destacamos que actualmente o centro non conta con conserxe.

Recomendamos empregar como vía de contacto o correo electrónico, na dirección ceip.carnota@edu.xunta.gal, indicando no asunto o tipo de documento e no corpo da mensaxe de texto, nome completo, DNI, dirección, e tfno de contacto, así como os datos que poida facilitar o trámite.

Atenderanse aqueles trámites que sexan urxentes en canto a prazo o antes posible, enviando de ser posible a documentación por email e fixando data e hora para recollela en papel.

En caso de non poder enviar e-mail, poden chamar ao 881866795, e intentaremos coller a chamada (número desviado a un membro do equipo directivo), si nese momento é posible.

No mes de agosto o centro permanecerá pechado totalmente para cuestións admisnistrativas xa que non dispón o centro de persoal administrativo.

A Dirección

Vales Material e vales libros 2019-2020

Os vales para libros de 1º e 2º xa están dispoñibles.

 

 

A dirección

Listado Provisional Fondo Libros 2019-2020

Segundo as normas do procedemento de solicitude de libros do Fondolibros, procédese por obriga a facer pública a relación provisional de asignación de libros do programa Fondolibros para o curso 2019-2020.

A listaxe somentes fai unha relación do alumnado por curso e da cantidade de libros que lle asigna o programa. Lembramos que o baremo que aplica vai en función da renda per cápita. Nos casos que asigna 6 ou 7 libros, trátase de que haxa existencias ou non dos libros (normalmente non asigna o de relixión) para ese curso.

O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º que solicitou axuda e non aparece foi admitido na totalidade aínda que a cantidade de libros que lle asigna vai de 0 a 7.

Si alguén estima que pode ser errónea a cantidade de libros asignada pode porse en contacto co centro de 10 a 13 horas de luns 1 ao venres 5 de xullo, coa fin de facilitar a elaboración da lista definitiva que xa fará constar cales son os libros asignados.

Lembramos que no centro hai libros da ANPA que complementarán aos asignados no fondolibros en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. O reparto farase unha vez elaborada a listaxe definitiva de Fondolibros e comunicarase por abalar ou teléfono aos beneficiarios.

Aquelas familias que non presentaron solicitude e estean interesadas en recibir libros do Banco de Libros da ANPA deben tamén notificalo ao centro.

 

CLICA PARA DESCARGAR A LISTAXE

Matrícula ordinaria 2019-2020

O vindeiro xoves día 20 comeza o prazo ordinario para a matrícula nos centros de Educación Infantil e Primaria. O prazo remata o día 1 de xullo por seren non lectivo o día 30 de xuño. Pregamos non o deixen para o último momento.

Deberase formalizar este trámite para todos os nenos e nenas que teñen reserva de praza (procedentes da EEI de O Viso e EEI de Portocubelo), solicitantes de admisión no noso centro (para 4º de EI, ou novos alumnos procedentes doutros centros distintos da EEI de O Viso e EEI de Portocubelo), ou aqueles que sen ter feito os trámites anteriores desexen realizar a matrícula no CEIP de Carnota.

Será necesario presentar no centro o anexo III-1 debidamente cumprimentado e achegar a seguinte documentación:

 • Fotocopia do libro de familia (non é preciso si xa se achegou cando a solicitude de admisión).
 • De ser o caso DNI do neno ou nena (non é preciso si xa se achegou cando a solicitude de admisión).
 • De ser o caso, copia da sentenza de separación ou divorcio.
 • Fotocopia do libro de vacinas.
 • Certificado ou informe médico conforme o alumno ou alumna non ten impedimento para á matrícula (pola pediatra, non ten que ser documento oficial).
 • En caso de non autorizar a toma de imaxes, dúas fotos tipo carné.
 • De ser o caso, informes sobre minusvalía do alumno ou alumna.

Lembren cumprimentar todos os apartados, en especial a opción entre Relixión Católica ou Valores, e se solicitan o servizo de Transporte Escolar.O centro xa non oferta o servizo de comedor escolar.

As solicitudes deberán vir asinadas, sendo obrigatorio a sinatura dos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio.

Servizo de Respiro Familiar.

Dende FADEMGA envíannos información sobre a campaña "Servizo de Respiro Familiar".

As solicitudes deberán estar na federación cunha antelación mínima de 15 días ó inicio do turno, dita solicitude deberá ter toda a documentación precisa e é necesario que enviedes unha solicitude para cada turno. Toda a documentación poderase enviar ben mediante correo ordinario ou a través do correo electrónico (documentación ORIXINAL escaneada).

 

Podedes atopar toda a información do servizo na páxina web de Fademga: http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/servizos/atencion-a-familias/respiro-familiar

 A dirección

 

XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS

A Secretaría Xeral da Igualdade está organizando as XV XORNADAS DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS para as nais e pais e as súas fillas e fillos.

Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contaremos cun servizo de atención a menores baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos.

 

Para intentar facilitar a asistencia ás familias e profesorado esta actividade formativa celebrarase nas catro provincias nas seguintes datas:

 

·         A CORUÑA | 31 DE MAIO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Praza Luis Seoane, s/n).

·         LUGO | 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).

·         PONTEVEDRA | 7 DE XUÑO | 17:00 h - 20:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida Fernández Ladreda, 43).

·         OURENSE | 8 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Avenida da Habana, 79)

 

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónico xornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web http://igualdade.xunta.es/

Agradecéndolle de antemán a súa colaboración, e agardando que lle dea a máxima difusión posible a esta información, envíolle un saúdo cordial.

 

A secretaria xeral da Igualdade

 

 

Convocatoria Fondo Libros, axudas de material e libros 2019/2020

Fondo libros, axuda de libros para 1º e 2º, axudas para material curso 2019/2020

 

Saíu publicada a orde da convocatoria de axudas para material, libros  e soliciotar libros do Fondo Libros.

As solicitudes, como no curso pasado, poderán tramitarse online, descargar o formulario e cubrilo no ordenador e posteriormente presentalo no centro ou pasar a recoller unha copia do formulario polo centro.

O prazo comeza hoxe e remata o 21 de xuño. Pregamos que non se deixe para o último momento pois o centro dispón de pouca marxe para introducir os datos.

A solicitude será única para todos os irmáns matriculados no mesmo centro.

 

A información completa está neste link

Enlace á convocatoria con acceso ao formulario e tramitación online (necesario ter sistema de sinatura dixital) ou para cubrir a solicitude e presentación presencialmente no centro (sen sinatura dixital)

Pódese acceder ao formulario neste link (para cubrir, imprimir, asinar e presentar no centro)

 

 

 

IMPORTANTE: os datos que figuren na solicitude deberán coincidir cos DNI das persoas que se relacionen, pois o sistema de comprobación rexeitará as solicitudes (por exemplo, cando o nome da solicitude está incompleto e non coincide co do DNI)

 

Lembramos que o alumnado que adquiriu libros co vale da axuda de libros no curso 2018/2019 e os beneficiarios do fondo solidario de libros , asinou ao facer a solicitude o compromiso de entregalos en bo estado ao remate de curso (data límite 21 de xuño). Non se entregarán os de 1º e 2º de EP, por consideralos como material non reutilizable.

O alumnado que no curso 2019/2020 vaia cursar 1º da ESO deberá entregar a solicitude de participación no fondo solidario de libros no Instituto onde fosen admitidos no mesmo prazo que en primaria , e previamente deberá ter entregado, de ser o caso, os libros prestados do fondo solidario e do banco de libros no CEIP de Carnota o máis tardar o 21 de xuño, para proceder a cargar a entrega dos mesmos na aplicación do Fondo Solidario de Libros, requisito para solicitar a axuda no curso 2019/2020.

 

 

De seguido vai un resumo de cada unha das modalidades da convocatoria.

 

 

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018/2019

 

 

 

ORDE do 3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

 

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en Educación Primaria.

 

 

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • Ter unha renda per cápita igual ou inferior a 5.400 euros. O cálculo da renda per cápita realizarase da seguinte forma:

  • Datos do exercicio fiscal 2.017.

  • Sumaranse os recadros 392 e o 405 de cada un dos membros da familia que teñan ingresos.

  • Dividirase o resultado da suma anterior polo número de membros da unidade familiar a 31/12/2017.

  • No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordó cos datos tributarios facilitados pola AEAT.

 

SOLICITUDES:

 

 • As instancias poderán obterse nos centros, nas xefaturas territoriais da Consellería, no portal da xunta https://sede.xunta.gal ou http://www.edu.xunta.gal

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • Unha vez feita a solicitude teñen que vir os pais recoller os vales nas datas que se publicarán ao respecto a primeiros de xullo.

   • O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que este sexa extraviado polo solicitante ou pola libraría.

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 

 • No caso de situación de violencia de xénero documentación acreditativa.

 

 

 

CONTÍA DAS AXUDAS E ADQUISICIÓN DO MATERIAL:

 

A contía da axuda é de 50 € por alumno que reúna os requisitos previstos na orde. Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

 

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

 • Destinar o importe do vale da axuda a adquirir o material escolar que necesite

 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO DE 1º E 2º PRIMARIA PARA O CURSO 2018/2019

 

 

ORDE do3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria.

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • Ter unha renda per cápita igual ou inferior a 9.000 euros. O cálculo da renda per cápita realizarase da seguinte forma:

  • Datos do exercicio fiscal 2.017.

  • Sumaranse os recadros 415 e o 435 de cada un dos membros da familia que teñan ingresos.

  • Dividirase o resultado da suma anterior polo número de membros da unidade familiar a 31/12/2017.

  • No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordó cos datos tributarios facilitados pola AEAT.

 

SOLICITUDES:

 

 

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia.

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • Unha vez feita a solicitude teñen que vir os pais recoller nas datas que se publicarán ao respecto a primeiros de xullo.

   • O centro nunca expedirá un novo vale no caso de que este sexa extraviado polo solicitante ou pola libraría.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 • No caso de situación de violencia de xénero, documentación acreditativa.

 

CONTÍA DAS AXUDAS:

 

 • Renda per cápita ata 5.400 euros 170 €

 • Renda per cápita dende 5.400,01 ata 9.000 euros 90 €

 • O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, a contía das axudas será de 250 € con independencia da renta per cápita da unidade familiar.

 

ADQUISICIÓN DOS LIBROS:

 

1.- Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale só poderá adquirir unicamente libros de texto do curso no que estea matriculado

 

A persoa beneficiaria nunca deberá asinar o vale antes de recibir a totalidade dos libros de texto. A sinatura do vale e a súa entrega implica a súa conformidade cos libros de texto recibidos e, de ser o caso, co importe indicado polo establecemento no recadro establecido para tal efecto.

 

2.- Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

 • Destinar o importe do vale para libros a adquirir o libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado

 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

 

 

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DE 3º E 4º DE PRIMARIA PARA O CURSO 2019/2020

 

 

ORDE do 3 de maio de 2019 publicado no DOG Nº 94, do luns 20 de maio de 2019 (pax. 24042 ata 24079).

 

DESTINATARIOS:

 

 • Alumnado que no curso 2019/2020 este matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

REQUISITOS:

 

 • Ser pai/nai/titor/a legal dun alumno/a matriculado nun centro sostido con fondos públicos.

 • A asignación de libros de texto que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase ao alumnado que participe por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Unha vez esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

 

  • Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: seis libros de texto.

  • Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €: catro libros de texto.

 

SOLICITUDES:

 

 • As instancias poderán obterse nos centros, nas xefaturas territoriais da Consellería, no portal da xunta https://sede.xunta.gal ou http://www.xunta.gal

   • Presentaranse segundo o Anexo I e o Anexo II desta orde nos centros educativos en que estea matriculado o/a alumno/a.

   • A solicitude será única para todos os fillos e para todas as axudas, unha única solicitude por familia.

   • As solicitudes serán asinadas polo pai/nai/titor legal así como por todos os membros da unidade familiar, en caso de menores deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante legal.

   • Prazo de presentación de solicitudes do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019, ambos inclusive.

   • A comezos do mes de  xullo colgarase no tablón do colexio e na páxina web do colexio a lista provisional de admitidos e excluidos. Transcurrido o prazo legal de reclamacións colgarase no tablón do colexio e na páxina web do colexio a lista definitiva de admitidos e excluidos.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

 • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31/12/2017, deberán presentar un dos seguintes documentos:

  • Sentenza xudicial de separación ou divordio e/ou convenio regulador

  • Certificado de convivencia (empadroamento)

  • Informe dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 • No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, deberán achegar o certificado acreditativo do grao da discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación

 • No caso de situación de violencia de xénero documentación acreditativa.

 

OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS:

 

   • Devolver os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario no curso 2018/2019. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20.

   • Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/20 e devolvelos ao rematar este.

   • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

Probas de avaliación individualizada e probas de avaliación final de Primaria

Estimadas familias.

Como en cursos anteriores, o alumnado de 3º de Educación Primaria do centro terá que realizar as probas de avaliación individualizada, que terán lugar o martes 28 e o mércocres 29 de maio.

Asi mesmo, comunicamos que o noso centro foi seleccionado para realizar as probas de Avaliación Final de Educación Primaria, destinadas ao alumnado de 6º de Educación Primaria, que se realizarán nas mesmas datas.

O luns 13 de maio, ás 17:30, no salón de actos do centro, realizarase unha reunión informativa para tentar solventar ás dúbidas ao respecto.

Atentamente.

A dirección

Admisión 2019/20 novo alumnado

Tras o proceso de reserva e admisión do alumnado, e dado que a demanda de prazas para as distintas etapas é inferior á oferta de prazas do centro, resólvese a admisión de todo o alumnado (alumnado con reserva procedente das EEI de O Viso e Portocubelo para 1º de EP) e alumnado que solicita admisión (13 para 4º de Ed. Infantil e 1 para 1º de EP).

Coa fin de evitar a publicación innecesaria de datos persoais do novo alumnado, a listaxe non se fará pública, estando a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro.

Atentamente.

A Dirección

Publicación de reservas curso 2019/2020

Rematado o proceso de reserva de praza para o alumnado procedente das Escolas de Educación Infantil adscritas ao noso centro, EEI de O Viso e EEI de Portocubelo, faise pública a relación de vacantes:

 

CURSO

Prazas

Promoción

Reservas

 

 

Resevas asignadas

Oferta alumnado

NEAE

Total vacantes

4º-5º EI (*)

25

0

0

0

3

22+ 3 NEAE

5º-6º EI

5ºEI

10

8

0

0

 

2

6º EI

10

5

0

0

 

5

1º EP

25

3

6

6

3

13+ 3 NEAE

2º EP

25

19

0

0

 

6

3º EP

25

11

0

0

 

14

4º EP

25

10

0

0

 

15

5º EP

25

27

0

0

 

0

6º EP

25

14

0

0

 

11

 Tódalas reservas presentadas en forma e prazo foron admitidas. Deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño de 2019

Powered by Drupal - Design by artinet