Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado

Benvida

 Páxina web do CEIP Plurilingüe de Carnota 

Praza San Gregorio nº 20 

15293 Carnota

Teléfonos:

Secretaría: 881866796- Fax: 881866797

Dirección: 881866795- Orientación: 881866798

e-mail:ceip.carnota@edu.xunta.es         

Horario: Xornada contínua de 9:45 a 14:45

Atención a alumnado transportado: de 9:30 a 9:45 e de 14:45 á saída dos buses.

Atención ás familias: luns de 17:30 a 18:30     

Tfno de atención:

881866795

Ruta transporte -Estañeiras - Pedrafigueira

Guía de lectura

Información Calendario Escolar

OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Concello de Carnota

 

 

  Libros de texto 2020/21

O noso centro  forma parte da Rede de Centros Plurilingües de Galicia, na materia de Plástica (dentro de Educación Artística)

 

Este curso participamos na iniciativa ARCO, subvencionada polo Fondo Social Europeo.

 

 

  Importante: Proceso de Admisión Admitidas as solicitudes de admision sen necesidade de baremación por superar a oferta de prazas á demanda.

  

 INFORMACIÓN BÁSICA REGRESO ÁS AULAS - COVID

 

Clica para acceder ás novas informativas

 

 

Titoriais de axuda

 

GRUPOS (E INFANTIL E PRIMARIA)

(Clicar no nome do grupo para acceder)

4ºEI-3 ANOS  5ºEI-4 ANOS   6º-EI 5 ANOS

1º EP   2º EP    3º EP

4º EP   5º EP  6ºA EP   6ºB EP

 

CADRO DE ACCESOS DIRECTOS

 HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO        

Cursos Aula Virtual

        

Biblioteca                          

EDLG

Actividades  

Especialidades

Documentos

Documentación útil

Horarios Titoriais de axuda  Procesos administrativos
Programacións Didácticas Formularios  COVID-19
 Calendario Escolar   Libros de texto 2020/21  Reparto de máscaras e solicitudes
 Trámite: solicitude CELGA    Reserva, admisión, matrícula

Os enlaces en negro aínda se están actualizando. En cor xa están operativos.

E-DIXGAL

APOSTAMOS POR E-DIXGAL

 

 

 

 

 

QUE É?

 

Trátase dun programa da Consellería que consiste no emprego de ordenadores e recursos dixitais no lugar dos libros de texto, dotando a cada alumno/a cun ordenador para empregar durante o curso e que deberá devolver ao rematar o mesmo (tal e como se fai cos libros de Fondolibros).

 

 

 

QUE PASA ENTÓN COAS AXUDAS?

 

Como se substitúen os libros de texto por recursos tecnolóxicos, non habería libros de texto do Fondolibros pero tampouco habería que mercalos. O programa cubre 6 materias, que é o tope máximo de libros que se cubrían coas axudas, pero ademais o fai para todo o alumnado, fose ou non beneficiario das axudas.

 

 

 

SOAMENTE SE VAI EMPREGAR O ORDENADOR?

 

Será o recurso principal para os contidos, pero seguirase a traballar con cadernos e fotocopias de seren preciso. Os contidos serán ampliados e adaptados segundo sexa necesario e, dado que no centro temos os libros actuais, tamén se poderían empregar na aula ou mesmo emprestar. Pensamos que alixeirará o peso das mochilas significativamente.

 

 

 

PARA QUE CURSOS É?

 

O programa vai destinado a alumnado de 5º e de 6º de EP no noso caso. A implantación farase en dous cursos, comezando por 5º o primeiro ano e despois estendéndose a 6º. O centro deberá permanecer no programa polo menos 4 cursos.

 

 

 

QUE VANTAXES LLE VEMOS?

 

En primeiro lugar, entendemos que é un sistema equitativo dado que abrangue a todo o alumnado sen distinguir a renda.

 

Ademais fará posible que poidamos abordar a formación do alumnado na competencia dixital, e dicir, no uso e manexo das novas tecnoloxías dun xeito respectuoso, seguro e educativo. Esto será moito máis doado dado que todo o alumnado contará cos mesmos recursos mínimos.

 

Facilitará o acceso á aula virtual e cursos da mesma. As aulas virtuais, que neste curso se tiveron que por en marcha ás carreiras, veñen para quedarse como recurso.

 

Permitirá a continuidade formativa do alumnado cando non poida asistir ao centro pois os equipos permitirán o seguimento formativo a distancia.

 

Para rematar, evitará que cos cambios lexislativos (nova lei educativa) que implican un cambio do currículo e por tanto dos contidos a traballar, o alumnado teña que continuar con libros de texto desfasados ( e nos remitimos a nosa propia experiencia, dado que tivemos en 3º de EP os mesmos libros 10 anos seguidos), que moitas veces xa non se atopan nas librerías.

 

 

 

 

Croquis do centro

O edificio actual semella demasiado grande para as cifras de alumnado actual. Compre salientar que en tempos chegou a escolarizar preto dos 800 alumnos e alumnas.

Dependencias do centro

O CEIP Plurlingüe de Carnota atópase na Praza San Gregorio, despois do edificio do Concello de Carnota e na mesma beirarrúa que o Centro de Saúde de Carnota.

Consta de dous edificios, o principal onde se atopan as dependencias administativas e a maioría das aulas, a Biblioteca, o Salón de Actos, almacéns, sala de botiquín, sala COVID,  aseos, patios interiores e un corredor que une a entrada principal coa saída ao patio e coa saída ao edificio anexo. O edificio anexo ten na planta inferior o ximnasio e na superior tres aulas, e a media altura no acceso polas escaleiras atópanse dous aseos.

Actualmente temos operativas 10 aulas, unha por grupo, aula de Inglés, aula de Música, aula de AL, aula de PT, aula de Informática, así como Biblioteca, ludoteca e Salón de actos.

Polo acceso pola porta principal atopamos a conserxería e o acceso aos despachos (Secretaría-Xefatura e Dirección).

No tocante a espazos abertos, o centro conta cunha pista asfaltada con porterías ocupando unha parte central. Ademáis conta con espazos cubertos, a distinta altura, un deles con canastras. Contamos ademais cun patio con columpios e un pequeno areeiro. Nesta parte exterior, valada na súa totalidade, tamén temos a antigua vivenda do Conserxe, hoxe empregado en parte como almacén, e un antigo taller e dous aseos que tamén fan de almacéns.

Do outro lado, anexo ao edificio anexo está a sala de caldeira e un almacén.

Entre os dous edificios hai un corredor aberto con árbores ornamentais, estando o acceso entre o edficio principal e o edificio anexo cuberto.

Recentemente asfaltouse o patio das porterías, aínda que o estado do resto, tanto patios como paredes e teito do patio cuberto demandan xa actuacións tanto en pintura como en traballos de reparación.

 

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/22

Segundo o calendario marcado na ORDEN de 18 de diciembre de 2020 " por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (código de procedimiento ED550A y ED550B)", infórmase de que o prazo para realizar as solicitudes de admisión é do 1 ao 20 de marzo, ámbos inclusives.

Poderá facerse telemáticamente (precísase certificado-DNI dixital ou chave 365) ou ben de xeito presencial entregando o anexo II (clique aquí para acceder).

Deberán presentar solicitude de admisión todos aqueles que pretendan matricular para o curso vindeiro aos fillos ou fillas neste centro e que actualmente non estean xa matriculados (novas incorporacións), como é o caso dos nenos e nenas que pretenden comezar para o curso vindeiro en 4º de EI (infantil de 3 anos).

Prégase non esgotar o prazo. Recomendamos que a solicitude a asinen os dous proxenitores.

Este procedemento o deberá realizar tamén o alumnado de 6º de EP no IES.

Pode acceder á relación de vacantes no seguinte enlace (relación de vacantes 2021/22 CEIP Plurilingüe de Carnota)

 

Relación de vacantes curso 2021/2022

RELACIÓN DE VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022

CURSO VACANTES
4º EI 25
5º EI 8
6º EI 8
1º EP 16
2º EP 16
3º EP 15
4º EP 8
5º EP 15
6º EP 11

Días Non Lectivos

No presente curso 2020-2021, o noso centro solicitou como día non lectivo o 8 de xaneiro de 2021, segundo se aprobou no seo do Consello Escolar. Dita data ven de ser aprobada por parte da Xefatura Territorial, polo que se engade ao calendario escolar o 8 de xaneiro como día non lectivo.

Deste xeito, quedan como días non lectivos os seguintes:

 • 12 de outubro de 2020
 • 7 e 8 de decembro de 2020
 • Vacacións de Nadal: do 23 de decembro de 2020 ao 10 de xaneiro de 2021 (Vacacións ata o 7 de xaneiro, non lectivo do centro o vernes 8, volta á actividade lectiva o luns 11 de xaneiro en horario habitual)
 • Entroido: do 13 ao 17 de febreiro de 2021.
 • Ponte de San Xosé, do 18 ao 21 de marzo (18 festivo local).
 • Semana Santa, do 27 de marzo ao 5 de abril de 2021.
 • Día das Letras Galegas: luns 17 de maio.
 • Remate da actividade lectiva: 22 de xuño de 2021.

 

 

Libros de texto curso -2020-2021

Estimadas familias. Para o curso vindeiro prodúcese un cambio de libros para os cursos de 3º e 5º de Educación Primaria (algúns estaban vixentes dende o curso 2010). Nestes cursos o listado terá unha vixencia de 6 cursos máis.

Cambia tamén o libro de Inglés en 1º e 2º por estar descatalogado o que figuraba no listado. En 4º e 6º, non cambian.

Compre salientar que se fixa en Plástica un libro dado que é a área na que o noso centro escolleu para o Plurilingüismo, pero non é necesario mercalo, así como o de música, mentres continúe o mesmo mestre. Figura en cursos nos que aínda non hai Plurilingüismo en funcionamento (se irá implementando sucesivamente, este curso será 1º e 2º, e despois irán de un en un), xa que os listados deben manter a vixencia de 6 anos.

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2020/21 CEIP DE CARNOTA

 

(Revisado en maio 2020)

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

RECOMENDAMOS ESPERAR A SETEMBRO

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

Grafomoticidad 2

VV.AA

EDELVIVIES

9878426380166

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027807

 

Inglés

Hello Jack

Sandie Mourao

McMillan

978-0-2304-0450-2

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 3

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-266-6

2011

 

 

 

 

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen n os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 4 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

 

 

O país das letras

Caderno escritura Pauta Montesori-galego

VV.AA

EDELVIVIES

9788415165859

 

Proxecto

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

 

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027814

 

Inglés

Cptain Jack 1

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0454-0

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 4

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-293-2

2011

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 5 ANOS

Materia

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Proyectos

 

O País das letras. Caderno de escritura

Pauta Montessori 2 Galego

 

Tambre -Edelvives

9788415165873

 

2013

Proxecto

 

Canto sabemos

A abella

VV.AA

Santillana

9788499720937

 

Proxecto

Taller matemáticas

VV.AA

Santillana

9788468027784

 

Inglés

Cptain Jack 2

Jill Leighton

McMillan

978-0-2304-0458-8

2011

Relixión

R. Católica – Tobín 5

E. Rodeira

Edebé

978-84-8349-295-6

2011

 

 

 

O libro de Relixión e o de Inglés recomendamos non mercalos ata comezo do curso cando o determinen os mestres especialistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os libros de texto para 1º e 2º de EP non varían con respecto do curso pasado por non estar permitido, agás o de Inglés por estar descatalogado

 

1º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2106-9

2015

Lengua castellana

 

Lengua 1

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2030-7

2015

InglésALL ABOUT US 1 AB

ALL ABOUT US 1 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194562348

2018

(Activity Book) ABALL ABOUT US 1 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194562188

2018

Ciencias Naturais

Naturais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-3457-1

2015

Ciencias Sociais

Sociais 1

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2195-3

2014

Matemáticas

Matemáticas 1

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2028-4

2014

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-7084-9

2015

Relixión

Zain 1º

E.Rodeira

Rodeira

978848349397-7

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 1

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2046-8

2014

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

2º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2

M. Dávila Fuertes

M. C. Martínez Nuñez

Vicens Vives

978-84-682-2866-2

2015

Lengua castellana

 

Lengua 2

M. C. Rodríguez Jordana

D. Moreno Roig

Vicens Vives

978-84-682-2823-5

2015

Inglés

ALL ABOUT US 2 CB PK

Vanessa Railly

Oxford

9780194562362

2018

ALL ABOUT US 2 AB

Vanessa Railly

Oxford

9780194562195

2018

Ciencias Naturais

Naturais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2830-3

2015

Ciencias Sociais

Sociais 2

C. Flo Esteve

Vicens Vives

978-84-682-2897-6

2015

Matemáticas

Matemáticas 2

J. Fraile Matín

Vicens Vives

978-84-682-2834-1

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9679-5

2015

Relixión

Zain 2º

E.Rodeira

Rodeira

978848349398-4

2016

Valores sociais e cívicos

Valores 2

VV.AA

Vicens Vives

978-84-682-2862-4

2015

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

O libro de música non se vai empregar. Non é necesario mercalo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Curso

 

LIBROS NOVOS

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6693-1

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4164-8

 

Inglés

ALL ABOUT US 3 CB

VV.AA

Oxford

9780194562386

2018

ALL ABOUT US 3 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562249

2018

Ciencias Naturais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-232-2

2020

Ciencias Sociais

Saber Facer Contigo 3

VVAA

Santillana

978-84-9185-229-2

2020

Matemáticas

Matemáticas 3 (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468258874

 

Música Libro

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

MELODÍA 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3

 

 

978-84-15867-01-2

 

 

 

 

 

 

 

Relixión

Relixión Católica 3

 

Rodeira

 978-84-8349-399-1

2016

 

 

 

O libro e caderno de música. Non se vai empregar, non mercar. En plástica fíxase para cando o plurilingüismo chegue a este curso.

 

 

 

 

 

4º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Lingua 4

VVAA

Anaya

978-84-678-8013-7

2015

Lengua castellana

Lengua 4

VVAA

Anaya

978-84-698-0650-0

2015

Inglés

Big Surprise 4 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516396

2013

Big Surprise 4

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516235

2013

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-600-7

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-714-1

2015

Matemáticas

Saber hacer 4

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-8305-609-7

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-9850-8

2015

Relixión

Relixión Católica

Antonio Garrido

Rodeira

978-84-8349-334-2

2012

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-8031-1

2015

 

 

IMPORTANTE: O CENTRO CONTA CON LIBROS SUFICIENTES PARA O PRÉSTAMO, AGÁS O ACTIVITY BOOK DE INGLÉS QUE SERÁ PRECISO MERCALO (PÓDESE CO VALE DE MATERIAL) ESPERAR A SETEMBRO

 

 

 

O libro de música non é necesario mercalo. Non se vai usar.

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º Curso

 

LIBROS NOVOS

 

 

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Peza a peza

 

Anaya

978-84-698-6699-3

 

Lengua castellana

Pieza a pieza

 

Anaya

978-84-698-4311-6

 

Inglés

ALL ABOUT US 5 CB

VV.AA

Oxford

9780194562409

2018

ALL ABOUT US 5 AB PK

VV.AA

Oxford

9780194562263

2018

Ciencias Naturais

 Saber Facer Contigo 5

 

Santillana

978-84-9185-235-3

 

Ciencias Sociais

 Saber Facer Contigo 5

 

Santillana

978-84-9185-233-9

 

Matemáticas

Matemáticas (Zoom)

J. Fraile, A. Pineda

Vicens vives

9788468261331

 

 

Música

Música 5

 

Galinova

978-84-9737-224-4

 

Música- caderno

Música 5

 

 

978-84-9737-226-8

 

Plástica

ARTS&CRAFTS PRIMARY 5

 

 

978-84-15867-04-3

 

Relixión

Relixión 5

VV.AA

Rodeira

978-84-8349-401-1

2016

Valores sociais e cívicos

Con Razón

VV.AA

Anaya

9788467850598

2014

 

Libros de música e plástica non mercar, nin cadernos de actividades. Os de plástica fíxanse para cando estea activo o plurilingüismo neste curso

 

Libro de Valores: non mercar ata saber si se vai empregar.

 

 

 

6º Curso

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Saber facer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-9972-497-3

2015

Lengua castellana

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3171-2

2015

Inglés

Big Surprise 6 CB

Sue Mohamed

Oxford

9780194516419

2013

Big Surprise 6

AB+MROM PK

Sue Mohamed

Oxford

9780194516259

2013

Ciencias Naturais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-587-1

2015

Ciencias Sociais

Saber Facer

 

Santillana

978-84-9972-440-9

2015

Matemáticas

Saber hacer

Teresa Grence Ruíz y otros

Santillana

978-84-680-3033-3

2015

Música

Andante

F. Pérez Mas

M.. Pérez Calafell

Vicens Vives

978-84-316-8127-2

2015

Valores sociais e cívicos

Con razón

VVAA

Anaya

978-84-678-83220

2015

Relixión

Relixión

VV.AA

Rodeira

978-84-834-9026-6

2009

 

 

 

Libro de Valores e Relixión Católica: non mercar ata saber si se vai empregar. O libro de música non se vai empregar.

 

RECOMENDAMOS ESPERAR A COÑECER O REPARTO DEFINITIVO DE FONDOLIBROS E DO BANCO DA ANPA

 

 

 

Resolución do proceso de admisión 2020/2021 e prazo de formalización de matrícula

Rematado o proceso de admisión, o centro terá para o curso vindeiro unha aula habilitada máis en Educación Infantil, o que garante praza para todo o alumnado solicitante. Coa fin de protexer os datos, dado que todos están en situación de admitidos, non se fará pública por esta canle. Estará dispoñible para a súa consulta no taboleiro do interior do centro, para consulta só dos interesados.

Asi mesmo comunicamos que o solicitante de praza para 5º de EP está tamén admitido ao contar con prazas suficientes.

Lembramos que segundo se establece nas instruccións ao respecto dos novos prazos deribados da situación de suspensión e posterior reapertura de prazos, o prazo para formalización da matrícula, tanto en Educación Infantil, Educación Primaria e ESO, será do 1 ao 10 de xullo ambos inclusives. Este proceso é obrigatorio para o novo alumnado (Solicitantes de admisión no noso centro e o alumnado de 6º no IES Lamas de Castelo os que fixeron reserva, ou no centro no que presentasen solicitude de admisión).

Será necesario presentar no centro o anexo III-1 debidamente cumprimentado e achegar a seguinte documentación:

 • Fotocopia do libro de familia (non é preciso si xa se achegou cando a solicitude de admisión).
 • De ser o caso DNI do neno ou nena (non é preciso si xa se achegou cando a solicitude de admisión).
 • De ser o caso, copia da sentenza de separación ou divorcio.(non é preciso si xa se achegou cando a solicitude de admisión).
 • Fotocopia do libro de vacinas.
 • Certificado ou informe médico conforme o alumno ou alumna non ten impedimento para á matrícula (pola pediatra, non ten que ser documento oficial).
 • En caso de non autorizar a toma de imaxes, dúas fotos tipo carné.
 • De ser o caso, informes sobre minusvalía do alumno ou alumna.

Lembren cumprimentar todos os apartados, en especial a opción entre Relixión Católica ou Valores, e se solicitan o servizo de Transporte Escolar.O centro xa non oferta o servizo de comedor escolar.

As solicitudes deberán vir asinadas, sendo obrigatorio a sinatura dos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio.

 O alumnado de sexto deberá presentar no IES o AnexoIII-2(clicar para acceder)

Transporte escolar extraordinario 2020/21

Estimadas familias:

Informamos de que veñen de ser publicadas a  INSTRUCIÓN 1/2020DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 8 DE XUÑO, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Como novidade, no presente curso temos que resaltar a inclusión nas mesmas dunha  cláusula adicional de salvagarda, que en resumo deixa condicionado que a prestación do servizo poida ser modificado a través dos oportunos protocolos que sexa preciso elaborar. Entedemos que isto repercutirá principalmente nos usuarios non lexítmos do transporte, é dicir, nos solicitantes de uso excepcional do transporte escolar.

Seguindo as instrucións, e coa fin de organizar as rutas para o curso vindeiro e a asignación de autorizacións de uso excepcional, achegamos adxunto o modelo de solicitude de uso excepcional, lembrando que, estas autorizacións poderán ser rebogadas en calqueira momento se fose necesario asignar algunha praza a algún novo alumno coa condición de usuario lexítimo. A resolución de solicitudes atenderase ás instruccións de dita orde e que veñen resumidas na solicitude, determinándose os beneficiarios das prazas vacantes en cada ruta no seo do Consello Escolar.

Clica para descargar a solicitude aquí

Coa fin de resolver o antes posible as solicitudes, fíxase como prazo límite o 10 de xullo de 2020 para entregar as solicitudes no centro.

Escrito situación actual e envio de tarefas

Estimadas familias.

 

Está a chegar o mes de xuño e por tanto o remate deste curso, que dende mediados de marzo se volveu tan anómalo.

Xa na segunda avaliación as cualificacións foron deducidas do traballo anterior ao decreto do estado de alarma.

Dende o centro entendemos perfectamente que cada familia é unha realidade propia, que esta situación que nos pillou a todos por sorpresa é moi difícil de solventar e que en moitos casos está a sobrecargar á rapazada de traballo extra, ás familias de problemas organizativos e de guerra continua coas novas tecnoloxías para ver ou enviar as tarefas.

Por outro lado, as autoridades xa dan por feito que este curso non se volta ás aulas en Infantil e Primaria nin na ESO.

Dende o centro buscamos pequenas solucións como foi facervos chegar os libros e parte do material, buscar canles de comunicación con vós e a dinamización da páxina web e creación de blogues por parte do profesorado, sendo conscientes de que non todos dispoñedes dos mesmos recursos. Lamentablemente non está na nosa man solventar a falta de conectitividade dos fogares e os poucos equipos informáticos portátiles dispoñibles son moi anticuados, van moi lentos, a maioría con sistema operativo linux, e non solventan a falta de conexión a internet.

Por outra banda, as directrices en canto ao traballo para este terceiro trimestre veunos fixado dende a Consellería, con instrucións sobre a adaptación das programacións, procedemento para as avaliacións, cualificacións e promoción do alumnado, así como a obrigatoriedade de elaborar informes individualizados do traballo do alumnado para servir como referentes para as programacións do curso vindeiro.

Por iso enviamos información das adaptacións das programacións e son públicas na web do centro.

Sen embargo, estamos a constatar que parte do alumnado non está a enviar información do traballo que está a facer. Iso supón que no momento de elaborar o informe individualizado, deberá figurarlle como non acadado o traballo sobre os mínimos fixados e que estamos a enviar a través das propostas de tarefas que os distintos profesores enviamos.

Cremos importante que animedes aos nenos e nenas a facer as propostas de traballo e tamén a comunicarse co profesorado. Coas titorías estades a traballar ben por email, teléfono, whassapp, … e o profesorado especialista enviou unha conta de correo electrónico para poder comunicarse. Tedes así varias vías de envío de tarefas, de comentarios. Podedes envialas ás titoras para que lle fagan chegar aos especialistas si o queredes facer por teléfono ou whassapp, pero o profesorado necesita constatar que se avanza no traballo de cara a ese informe final.

Para rematar, agradecer o esforzo que estades a facer as familias, e dicirvos, que desde a incerteza de como se organizará o curso vindeiro, estamos desexando o regreso ás aulas do alumnado, pois tamén para o profesorado esta situación é moi difícil de afrontar.

Atentamente.

procesos administrativos: Solicitude de admisión e formalización de matrícula curso 2021/2022

Entre os días 1 e 20 de marzo estará aberto o prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2021/22

Este procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como os de Infantil, Primaria, ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles
Os trámites poden realizarse vía telemática na aplicación informática creada para tal fin: https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado

 

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html.

Os puntos relevantes son:

Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Do 1 ao 20 de marzo.

Poderá tramitarse por vía telemática (require chave 365 ou certificado/DNI dixital) a través do aplicativo: Admisión Alumanado

Presencialmente, entregando o formulario Anexo II, versión en galego, ou versión en castelán (clique na versión que desexe).

Unha vez entregado o Anexo II no centro, rexistraranse as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación. É moi importante que os apartados do formulario estean debidamente cumprimentados, que os datos sexan veraces e completos (prégase que se achegue copia do libro de familia ou do DNI do alumno ou alumna a matricular), e deberá vir asinada polos dous proxenitores.

Como medidas atendendo á actual situación do estado de alarma e desecalada, a atención presencial realizarase con cita previa, para a entrega do anexo e documentación

A cita previa pode facerse a través da conta de correo ou a través do teléfono, preferentemente ao 881866795.

Pregamos que se entregue a máxima documentación posible no momento de ser recibidos e que esta veña fotocopiada e co orixinal para cotexala.

Deberán extremarse as medidas hixienico-sanitarias establecidas, como son o emprego de mascarilla. 

Serán atendidos no local da conserxería a través da xanela do mesmo.

A dirección

 

 

 

Novo comunicado da Consellería: 13 de abril de 2020

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre

Con motivo do mantemento da situación de emerxencia de saúde pública causada polo COVID-19, e conseguinte suspensión da actividade lectiva presencial desde o pasado 13 de marzo,  unha vez rematadas as vacacións de semana santa e coa finalidade que os centros educativos poidan iniciar a organización da súa actividade neste terceiro trimestre:

1.- A actividade lectiva non presencial continuarase, con carácter xeral, mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias clave. Así mesmo, os centros educativos avaliarán as medidas a adoptar para a atención ao seu alumnado con maiores dificultades de acceso á educación no actual contexto. 

2.- Unha vez teña lugar a xuntanza da Conferencia Sectorial de Educación, prevista para o vindeiro mércores, 15 de abril, na que participan o Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Comunidades Autónomas, coa finalidade de coordinar as medidas concretas a adoptar para o desenvolvemento do terceiro trimestre e final do curso 2019/2020, ditaranse as instrucións que procedan.

Cuestionario accesibilidade a internet e medios tecnolóxicos

Dende a Consellería estase a pedir aos centros que recabemos información relativa ás posibilidades das familias en canto ao acceso a internet e as posibilidades de emprego de novas tecnoloxías nas casas. Entendemos que é por asegurar de certa maneira con que medios se dispón nos fogares para a máis que probable prórroga do estado de confinamento nas casas e o retraso conseguinte no retorno das actividades lectivas. Así mesmo, estas preguntas axudarán ao profesorado do centro a buscar e xestionar mellor as canles para facilitar a continuidade do traballo nas casas baixo a supervisión do docente. Por iso, detallamos deseguido algúns items ou preguntas que nos gustaría coñecer e que agradeceriamos que contestaran na mensaxe que se enviará por ABALAR en mensaxería con opción de resposta. Somentes terían que respostar na mesma orde das preguntas, e sen deixar ningunha sen resposta.

En caso de atopar dificultades, poden pedir que llelo enviemos por correo electrónico ou que nos poñamos en contacto por teléfono dende as titorías.  Agradecendo a súa colaboración, hai van as preguntas:

 1. Curso do neno:
 2. Nome
 3. Teñen acceso a internet?
 4. Tipo de acceso a internet (tarifa ilimitada, tarifa tipo 4G, só cos datos do móbil)
 5. En caso de ter internet, considera factible manter comunicación por videochamada.videoconferencia? (teña en conta a limitación de datos e cobertura)
 6. De que dispositvios dispón na casa (ordenadores, tablet, móbil,  especifique si máis de un ordenador ou si este é compartido)
 7. Dispón de impresora?
 8. Considerase con destreza suficiente para axudar coas tarefas online?

 

 

CUALIFICACIÓNS SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Ao longo do día de mañá mércores poderán consultar en ABALAR MÓBIL as cualificacións do segundo trimestre. Neste trimestre, segundo as instruccións recibidas da Consellería e das que xa informamos, tense en conta para as cualificacións o traballado mentres durou o periodo lectivo. 

Informamos que na maioría das titorías non se cargaron as faltas dado que eses datos estaban no centro. 

Lembramos que si se dispón de Chave 365 ou certificado dixital se pode acceder ao ESPAZO ABALAR, onde tamén se poden ver as cualificacións.

Por razóns obvias, non se enviará o Boletín de cualificacións aos domicilios. Se algunha familia non pode acceder ás cualificacións pode porse en contacto coa titora ou ben enviar un email ao enderezo do centro: ceip.carnota@edu.xunta.es. De non ter esta posibilidade poden intentar coa titora se teñen o seu número ou ben co director no 881866795 de 9:45 a 14 horas ou das 16:30 ás 18 horas, e tentarase buscar un xeito de facerlles chegar a información relativa ás cualificacións.

 

Ánimo 

Un saúdo.

 

Powered by Drupal - Design by artinet