COVID, Xogar, Transporte

PREGUNTAS E RESPOSTAS

NOTA: Esta páxina irase actualizando a medida que vaian xurdindo novas preguntas para as que entendemos que se pode fixar un criterio común. Envíe as súas dúbidas ou suxerencias a: ceip.carnota@edu.xunta.gal

Cómo podo xustificar unha falta?

As faltas de asistencia e as de puntualidade deben sempre xustificarse, e de ser posible, notificalas ao centro con antelación. Para a xustificación empregarase un medio que permita que quede constancia desa xustificación: xustificante do centro de saúde, correo electrónico ao/á titor/a ou ao centro, anotación na axenda do/a alumno/a, ou envío do modelo de xustificante cumprimentado e asinado. No caso do correo electrónico, deberá figurar no "asunto" o nome do/a alumno/a e curso, e no corpo do correo o motivo, figurando tamén o nome completo de quen envía dito correo. Con chamar ao centro non se xustifican as faltas, somentes ten validez a chamada como notificación da falta pero non a xustifica. 

 

Chamo por teléfono e non me colle ninguén, cal é o problema?

Os teléfonos do centro están nos despachos e son atendidos cando na xefatura de estudos, secretaría ou dirección hai alguén. Ás veces pode coller o teléfono o profesorado de garda. Moitas veces, aínda no horario do equipo directivo, pode acontecer que non se collan as chamadas por estar atendendo outras tarefas fora dos despachos. Moitas veces ata a conserxe non se atopa preto do teléfono. Lembramos que tamén se pode contactar co centro no correo electrónico: ceip.carnota@edu.xunta.gal.

 

É necesario ter o ABALAR MÓBIL?

Espazo abalar e ABALAR MÓBIL son ferramentas que a Consellería pon a disposición dos centros e das familias e que permiten a comunicación, especialmente do centro cara ás familias. Ademais, inclúen outras utilidades, xa que permiten consultar o horario do grupo, as faltas de asistencia, os datos de contacto e páxina web do centro.

Desde que se puxo en funcionamento vai incluíndo melloras, como é a posibilidade de mensaxería desde o profesorado ás familias con opción de resposta. Ademais xa permite solicitar titorías.

O centro raramente vai enviar notificacións por escrito, fora das que se fan directamente nas axendas do alumnado. 

Ten a vantaxe de que a mensaxe ou notificación chega ao móbil sen molestar ou ser inoportuna como unha chamada telefónica. Estimamos que en todas as familias, alomenos un dos titores legais debería tela instalada.

En caso de non funcionar, facelo saber ao centro e buscaremos a solución.

 

Cómo se establecen as parellas nos usuarios do transporte escolar?

Dado que o alumnado este curso vai ter que empregar unha praza fixa no transporte escolar todo o curso, o máis oportuno é tentar manter os mesmos grupos de convivencia estable que son os grupos de clase, e ao mesmo tempo, ter en conta as unidades familiares. Faise somentes pensando na protección do alumnado evitando sempre, e dentro do posible, o contacto con outro alumnado que non forme parte de dito grupo estable ou sexa da súa mesma unidade familiar. 

Non estou de acordo co compañeiro asignado, podo reclamar?

A organización dun curso tan atípico, con normas que nos son rectificadas continuamente, non permite que no centro poidamos facer previamente sondaxes. Estes agrupamentos están fixos e foron propostos ao persoal acompañante do transporte escolar. Non se van facer cambios, a menos que poida separarse si hai prazas suficientes, criterio que xa as acompañantes no transporte teñen previsto.

Realmente hai que enviar máscara de reposto?

Si. Así o establece no protocolo a Consellería e se fixa no protocolo propio do centro. Ademais debería vir co nome do alumno/a, a poder ser por fora da máscara (por exemplo, con rotulador indeleble e no lateral). Así mesmo deberán vir identificadas as bolsas ou similar enviado para gardar as máscaras cando non se empreguen. Procuremos entre todos un bó emprego da máscara. 

 

 Fálase dun positivo relacionado co alumnado ou coas familias, teño que mandar ao neno/a ao cole?

É normal que si oimos falar dun positivo relacionado coas familias ou co alumnado nos preguntemos si é seguro enviar ao alumnado ao centro. Compre salientar que desde o centro non se pode dar información sobre quén son os afectados e que tampouco temos autoridade para determinar que se confine a unha clase ou ao alumnado, xa que esta decisión a tomarán autoridades sanitarias. 

Segundo o protocolo, cando nunha familia haxa contacto con positivos, será sanidade a través dos centros de saúde (médico de cabeceira ou pediatra) ou do servizo de rastrexo, os que informen as familias das medidas a tomar (normalmente confinamento no domicilio durante 10 días e citación para PCR). Nestes casos a reincorporación ao  centro será sempre baixo a consulta co servizo de pediatría.

O centro, como é a obriga legal, manterá a absoluta confidencialidade dos datos sobre saúde do alumnado ou familias aos que teña acceso.

 

Sección COVID 19

ESPAZO PARA INFORMACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA: PROTOCOLO, DOCUMENTOS RELACIONADOS, NOVAS, INFORMACIÓN DE UTILIDADE - CURSO 2021-2022

 

MANUAL BÁSICO 

  

PREGUNTAS E RESPOSTAS

   PROTOCOLO ACTUALIZADO                   

(CURSO 2021-2022)

 Conto sobre a volta ao cole

 Xunta de Galicia

Volta segura ás aulas

Carteis novidades COVID nos

Centros Educativos

INFORMACIÓN COVID - SERGAS

SERGAS-  PREGUNTAS FRECUENTES

 ADDENDA NOFC - COVID-19

 

Manual básico sobre a nova normalidade no centro (Clica para descargar)

 

 

 

Cartel carnosáns

Transporte escolar extraordinario 2020/21

Estimadas familias:

Informamos de que veñen de ser publicadas a  INSTRUCIÓN 1/2020DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 8 DE XUÑO, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Como novidade, no presente curso temos que resaltar a inclusión nas mesmas dunha  cláusula adicional de salvagarda, que en resumo deixa condicionado que a prestación do servizo poida ser modificado a través dos oportunos protocolos que sexa preciso elaborar. Entedemos que isto repercutirá principalmente nos usuarios non lexítmos do transporte, é dicir, nos solicitantes de uso excepcional do transporte escolar.

Seguindo as instrucións, e coa fin de organizar as rutas para o curso vindeiro e a asignación de autorizacións de uso excepcional, achegamos adxunto o modelo de solicitude de uso excepcional, lembrando que, estas autorizacións poderán ser rebogadas en calqueira momento se fose necesario asignar algunha praza a algún novo alumno coa condición de usuario lexítimo. A resolución de solicitudes atenderase ás instruccións de dita orde e que veñen resumidas na solicitude, determinándose os beneficiarios das prazas vacantes en cada ruta no seo do Consello Escolar.

Clica para descargar a solicitude aquí

Coa fin de resolver o antes posible as solicitudes, fíxase como prazo límite o 10 de xullo de 2020 para entregar as solicitudes no centro.

RUTINA SAUDABLE

Aínda que estemos en cuarentena debemos levar unha rutina hixiénica.

 

Aquí veredes uns pasos hixiénicos imprescindibles para esta cuarentena:

 

 • Lavar as mans frecuentemente, isto é moi importante xa que hai un virus tan perigoso.

   

 • Lavar os dentes tres veces ao día para manter unha boa hixiene.

   

 • Tomar moitas verduras e cinco pezas de froita ao día para ser uns bós carnosáns.

   

 • Facer moito deporte, mínimo media hora ao día, a poder ser ao aire libre, podemos xogar ao fútbol, correr, etc, pero sempre antes disto estirar un pouco.

 • Tomar un pouco o sol, xa que aporta enerxía e o corpo produce vitamina D cando se expón á luz do sol.

   

 • Durmir entre oito e dez horas para estar preparados para un longo día.

   

 • Para entreternos un pouco, estar actualizados e adquirir máis coñecementos leemos algún libro, revista, reportaxe...

 • E por último manter unha atitude positiva, polo tanto a sorrir. Guiño

 

Taller Creativo Xian6

DECÁLOGO CARNOSÁNS

 

Taller creativo Aitor 6°

 

 

                              DECÁLOGO DOS HÁBITOS SAUDABLES DOS CARNOSÁNS.

1. O primeiro que debes saber, 5 veces al día debes comer. Desayuno consistente, algo a media mañá, más tarde comida variada, despois ven a merenda e por último unha cea lixeira.

2. Come devagar, masticando, non fai falta que o teu plato este rebosando. Unha cantidade acordé a túa idade.

3. O teu corpo necesita beber auga, non te olvides tamén do peixe, repita e verdura a diario.

4. Leite, queixo e olvides, todos os días debes tomar, para conseguir calcio para os teus ósos.

5. Da sei que están deliciosas e acostumarse é sinxelo, pero alimentarse de larpeiradas e doces non sirven para nada e os teus dentes agradecerancho.

6. A hixiene diaria é fundamental. Non convertas a ducha nunha loita e lavate os dentes sempre despois das comidas.

7. Durme polo menos 8 horas o día.

8. Fai monto deporte, e entrena con regularidade, sentiraste mentalmente forte e mellorarás monto. Non abuses dos videoxogos adoitan pasar factura.

9. Respeta al árbitro e al adversario.

10. Si non ganas non pasa nada: vida sa, competir e pasar un rato entretido.

Os Pelouros

 

O xogo dos Pelouros.

 

 

Trátase dun xogo popular e tradicional, moi estendido, aínda que as fases ou figuras poden cambiar. Algúns poden facelo coincidir co xogo das tabas, onde se empregaba unha pelota saltarina e os osos de xeonllo dos cordeiros, con forma de dados que había que cambiar de posición.

No caso que vos falo, é como xogaba eu de pequeno. Empregaba cinco pedras, a poder ser algo redondeadas (das que hai na ribeira ou nos ríos) pequenas, de tal xeito que as cinco collesen ben nunha man. De pequeno había ata sete fases ou etapas no xogo, tiñas que ilas superando (como fas nos videoxogos) e si cometías un erro tocáballe quenda ao teu rival.

Basicamente consiste en manexar con destreza as pedras, sendo capaz de lanzar unha e recollela antes de que caia ao chan e no medio facer unha tarefa como pode ser recoller as outras de unha en unha, pasalas por baixo de dous dedos da outra man,..., vamos, que coma en tódolos xogos divertidos, había que ter moita práctica.

Paso a explicar algúns dos pasos, tal e como recordo.

 • Primeiras: sóltanse cunha man as pedras no chan. Escollemos unha que será a que empreguemos como lanzadeira. Lanzamos a lanzadeira ao aire e mentres, coa mesma man, recollemos unha do chan e antes de que a lanzadeira caia a recollemos. Soltamos unha e volvemos a lanzar e recoller ata que teñamos recollido as catro do chan. Si erramos, seguimos na mesma fase e tócalle a outro xogador. Non podemos volver a intentalo ata que nos volva tocar.
 • Segundas: neste caso recóllense de dúas en dúas. Pódese lanzar e recoller a lanzadeira sen lograr coller dúas xuntas e aproveitar para pór as do chan de dúas en dúas e así recollelas con éxito.
 • Terceiras, facer un montón de tres, collelas e despois a que queda.
 • Cuartas, xuntar as catro e recollelas todas xuntas. Lembrade que si a lanzadeira non vos cae podedes seguir intentando collelas sen perder vez.
 • Agora toca unha figura da que non lembro o nome. Antón Cortizas, que estivo de mestre no CEIP de Carnota, recolleu para este xogo a versión de Carnota no seu libro Chirlosmirlos, e a esta chámalle “Paxarela”. Consiste en lanzar unha pedra ao aire e recollela no dorso da man, entre os dedos índice e anular, baixando o medio un pouco. Despois, sen que nos caia esa pedra recollemos facendo pinza co dedo polgar e o medio, unha das do chan e impulsando a man cara arriba facemos que a lanzadeira saía cara arriba e a recollemos xunto coa outra na palma da man.
 • O pozo. É moi parecida á paxarela, pero agora, a que recollemos facendo pinza non a soltamos e temos que conseguir que a lanzadeira pase polo oco que deixa a outra pedra, o índice, o polgar e a man.
 • A seguinte figura trátase da ponte. Facemos coa man non dominante (a que non soemos empregar) unha especie de ponte apoiando o índice e o polgar no chan e mentres lanzamos coa outra man a lanzadeira, empurramos as outras catro pedras intentando que pasen por debaixo desa ponte. Poden ir de unha en unha ou varias xuntas, mesmo en varios intentos, pois si a lanzadeira non nos cae podemos seguir co intento.

 

Antón Cortizas cita tamén o Zapateiro, figura que tampouco lembraba como se chamaba, pero coido que coas anteriores tedes abondo.

Como todos os xogos, a cuestión é a práctica. Cada quen, en función de si lle gusta, pode intentar ir superando as figuras ou fases que vos comento.

Achego tamén enlaces a videos que gravei, nos que eu tamén erro na xogada, para que vos sirvan para ver as figuras.

Video nº1: Primeiras

 

 

Video nº 2: Segundas
 
Video nº 3: Cuartas
 
Video nº4: Paxarela
 
 
Video nº 5: O Pozo
 
Video nº 6: A Ponte
 

Taller Creativo Xian6

DECÁLOGO CARNOSÁNS

Probando taller

Esta é a proba do taller

nenos xogando

Samaín e magosto 2019

Un día de xogos castañas e... un tempo de medo

 

Obxectos perdidos!!!

As prendas de roupa que aparecen nas imaxes non foron recoñecidas polo alumnado. A ver si dende as familias somos capaces de que volvan ao fogar.

 
 
     

Actividades do Concello

Obradoiros e charlas da Campaña Súmate á Igualdade para o mes de outubro

 

https://www.carnota.gal/2019/10/03/obradoiros-e-charlas-de-outubro-da-campana-sumate-a-igualdade/

Aprendemos sobre a RCP

O venres 31 de maio o alumnado de 5º e de 6º de Educación Primaria sobre a Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

Vimos un video sobre unha canción que todos deberiamos coñecer:

 

Tamén nos explicaron como actuar dende o principio (comprobar se responde, se respira) como colocalo, buscar axuda e ao final como realizar a RCP con dous bonecos.

Ademais falamos dos atragantamentos e como axudar.

Pero tamén temos que dicir que nos dixeron o que non se debe facer.

Unha boa experiencia que dende o centro intentaremos que sexa parte das actividades nos cursos vindeiros.

O noso agradecemento a persoa que impartiu o taller de RCP, membro da ANPA e colaboradora habitual no centro.

 

Campaña Doa Sangue

Estimadas familias.

Fannos chegar unha campaña a prol da doazón de Sangue, coincidindo con que a UNIDADE MÓBIL estará diante do Concello o xoves 30 de maio de 16:30 a 21:00.

Os máis pequenos, e ata onde chegan as existencias de material, levan un libro dos Bolechas e un caderno de actividades, ademais das notas coa información que reproducimos aquí.

 

Powered by Drupal - Design by artinet