COVID

PREGUNTAS E RESPOSTAS

NOTA: Esta páxina irase actualizando a medida que vaian xurdindo novas preguntas para as que entendemos que se pode fixar un criterio común. Envíe as súas dúbidas ou suxerencias a: ceip.carnota@edu.xunta.gal

Cómo podo xustificar unha falta?

As faltas de asistencia e as de puntualidade deben sempre xustificarse, e de ser posible, notificalas ao centro con antelación. Para a xustificación empregarase un medio que permita que quede constancia desa xustificación: xustificante do centro de saúde, correo electrónico ao/á titor/a ou ao centro, anotación na axenda do/a alumno/a, ou envío do modelo de xustificante cumprimentado e asinado. No caso do correo electrónico, deberá figurar no "asunto" o nome do/a alumno/a e curso, e no corpo do correo o motivo, figurando tamén o nome completo de quen envía dito correo. Con chamar ao centro non se xustifican as faltas, somentes ten validez a chamada como notificación da falta pero non a xustifica. 

 

Chamo por teléfono e non me colle ninguén, cal é o problema?

Os teléfonos do centro están nos despachos e son atendidos cando na xefatura de estudos, secretaría ou dirección hai alguén. Ás veces pode coller o teléfono o profesorado de garda. Moitas veces, aínda no horario do equipo directivo, pode acontecer que non se collan as chamadas por estar atendendo outras tarefas fora dos despachos. Moitas veces ata a conserxe non se atopa preto do teléfono. Lembramos que tamén se pode contactar co centro no correo electrónico: ceip.carnota@edu.xunta.gal.

 

É necesario ter o ABALAR MÓBIL?

Espazo abalar e ABALAR MÓBIL son ferramentas que a Consellería pon a disposición dos centros e das familias e que permiten a comunicación, especialmente do centro cara ás familias. Ademais, inclúen outras utilidades, xa que permiten consultar o horario do grupo, as faltas de asistencia, os datos de contacto e páxina web do centro.

Desde que se puxo en funcionamento vai incluíndo melloras, como é a posibilidade de mensaxería desde o profesorado ás familias con opción de resposta. Ademais xa permite solicitar titorías.

O centro raramente vai enviar notificacións por escrito, fora das que se fan directamente nas axendas do alumnado. 

Ten a vantaxe de que a mensaxe ou notificación chega ao móbil sen molestar ou ser inoportuna como unha chamada telefónica. Estimamos que en todas as familias, alomenos un dos titores legais debería tela instalada.

En caso de non funcionar, facelo saber ao centro e buscaremos a solución.

 

Cómo se establecen as parellas nos usuarios do transporte escolar?

Dado que o alumnado este curso vai ter que empregar unha praza fixa no transporte escolar todo o curso, o máis oportuno é tentar manter os mesmos grupos de convivencia estable que son os grupos de clase, e ao mesmo tempo, ter en conta as unidades familiares. Faise somentes pensando na protección do alumnado evitando sempre, e dentro do posible, o contacto con outro alumnado que non forme parte de dito grupo estable ou sexa da súa mesma unidade familiar. 

Non estou de acordo co compañeiro asignado, podo reclamar?

A organización dun curso tan atípico, con normas que nos son rectificadas continuamente, non permite que no centro poidamos facer previamente sondaxes. Estes agrupamentos están fixos e foron propostos ao persoal acompañante do transporte escolar. Non se van facer cambios, a menos que poida separarse si hai prazas suficientes, criterio que xa as acompañantes no transporte teñen previsto.

Realmente hai que enviar máscara de reposto?

Si. Así o establece no protocolo a Consellería e se fixa no protocolo propio do centro. Ademais debería vir co nome do alumno/a, a poder ser por fora da máscara (por exemplo, con rotulador indeleble e no lateral). Así mesmo deberán vir identificadas as bolsas ou similar enviado para gardar as máscaras cando non se empreguen. Procuremos entre todos un bó emprego da máscara. 

 

 Fálase dun positivo relacionado co alumnado ou coas familias, teño que mandar ao neno/a ao cole?

É normal que si oimos falar dun positivo relacionado coas familias ou co alumnado nos preguntemos si é seguro enviar ao alumnado ao centro. Compre salientar que desde o centro non se pode dar información sobre quén son os afectados e que tampouco temos autoridade para determinar que se confine a unha clase ou ao alumnado, xa que esta decisión a tomarán autoridades sanitarias. 

Segundo o protocolo, cando nunha familia haxa contacto con positivos, será sanidade a través dos centros de saúde (médico de cabeceira ou pediatra) ou do servizo de rastrexo, os que informen as familias das medidas a tomar (normalmente confinamento no domicilio durante 10 días e citación para PCR). Nestes casos a reincorporación ao  centro será sempre baixo a consulta co servizo de pediatría.

O centro, como é a obriga legal, manterá a absoluta confidencialidade dos datos sobre saúde do alumnado ou familias aos que teña acceso.

 

Sección COVID 19

ESPAZO PARA INFORMACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA: PROTOCOLO, DOCUMENTOS RELACIONADOS, NOVAS, INFORMACIÓN DE UTILIDADE - CURSO 2021-2022

 

MANUAL BÁSICO 

  

PREGUNTAS E RESPOSTAS

   PROTOCOLO ACTUALIZADO                   

(CURSO 2021-2022)

 Conto sobre a volta ao cole

 Xunta de Galicia

Volta segura ás aulas

Carteis novidades COVID nos

Centros Educativos

INFORMACIÓN COVID - SERGAS

SERGAS-  PREGUNTAS FRECUENTES

 ADDENDA NOFC - COVID-19

 

Manual básico sobre a nova normalidade no centro (Clica para descargar)

 

 

 

Cartel carnosáns

RUTINA SAUDABLE

Aínda que estemos en cuarentena debemos levar unha rutina hixiénica.

 

Aquí veredes uns pasos hixiénicos imprescindibles para esta cuarentena:

 

 • Lavar as mans frecuentemente, isto é moi importante xa que hai un virus tan perigoso.

   

 • Lavar os dentes tres veces ao día para manter unha boa hixiene.

   

 • Tomar moitas verduras e cinco pezas de froita ao día para ser uns bós carnosáns.

   

 • Facer moito deporte, mínimo media hora ao día, a poder ser ao aire libre, podemos xogar ao fútbol, correr, etc, pero sempre antes disto estirar un pouco.

 • Tomar un pouco o sol, xa que aporta enerxía e o corpo produce vitamina D cando se expón á luz do sol.

   

 • Durmir entre oito e dez horas para estar preparados para un longo día.

   

 • Para entreternos un pouco, estar actualizados e adquirir máis coñecementos leemos algún libro, revista, reportaxe...

 • E por último manter unha atitude positiva, polo tanto a sorrir. Guiño

 

Taller Creativo Xian6

DECÁLOGO CARNOSÁNS

 

Taller creativo Aitor 6°

 

 

                              DECÁLOGO DOS HÁBITOS SAUDABLES DOS CARNOSÁNS.

1. O primeiro que debes saber, 5 veces al día debes comer. Desayuno consistente, algo a media mañá, más tarde comida variada, despois ven a merenda e por último unha cea lixeira.

2. Come devagar, masticando, non fai falta que o teu plato este rebosando. Unha cantidade acordé a túa idade.

3. O teu corpo necesita beber auga, non te olvides tamén do peixe, repita e verdura a diario.

4. Leite, queixo e olvides, todos os días debes tomar, para conseguir calcio para os teus ósos.

5. Da sei que están deliciosas e acostumarse é sinxelo, pero alimentarse de larpeiradas e doces non sirven para nada e os teus dentes agradecerancho.

6. A hixiene diaria é fundamental. Non convertas a ducha nunha loita e lavate os dentes sempre despois das comidas.

7. Durme polo menos 8 horas o día.

8. Fai monto deporte, e entrena con regularidade, sentiraste mentalmente forte e mellorarás monto. Non abuses dos videoxogos adoitan pasar factura.

9. Respeta al árbitro e al adversario.

10. Si non ganas non pasa nada: vida sa, competir e pasar un rato entretido.

Taller Creativo Xian6

DECÁLOGO CARNOSÁNS

Probando taller

Esta é a proba do taller

nenos xogando

Samaín e magosto 2019

Un día de xogos castañas e... un tempo de medo

 

Obxectos perdidos!!!

As prendas de roupa que aparecen nas imaxes non foron recoñecidas polo alumnado. A ver si dende as familias somos capaces de que volvan ao fogar.

 
 
     

Actividades do Concello

Obradoiros e charlas da Campaña Súmate á Igualdade para o mes de outubro

 

https://www.carnota.gal/2019/10/03/obradoiros-e-charlas-de-outubro-da-campana-sumate-a-igualdade/

Aprendemos sobre a RCP

O venres 31 de maio o alumnado de 5º e de 6º de Educación Primaria sobre a Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

Vimos un video sobre unha canción que todos deberiamos coñecer:

 

Tamén nos explicaron como actuar dende o principio (comprobar se responde, se respira) como colocalo, buscar axuda e ao final como realizar a RCP con dous bonecos.

Ademais falamos dos atragantamentos e como axudar.

Pero tamén temos que dicir que nos dixeron o que non se debe facer.

Unha boa experiencia que dende o centro intentaremos que sexa parte das actividades nos cursos vindeiros.

O noso agradecemento a persoa que impartiu o taller de RCP, membro da ANPA e colaboradora habitual no centro.

 

Campaña Doa Sangue

Estimadas familias.

Fannos chegar unha campaña a prol da doazón de Sangue, coincidindo con que a UNIDADE MÓBIL estará diante do Concello o xoves 30 de maio de 16:30 a 21:00.

Os máis pequenos, e ata onde chegan as existencias de material, levan un libro dos Bolechas e un caderno de actividades, ademais das notas coa información que reproducimos aquí.

 

Agora en Facebook

Primeiro creamos a nosa web coa intención de informar, facilitar o acceso a documentos do centro, e tras moitos anos de web, demos un paso adiante para a comunicación coas familias coa posta en marcha para o noso centro do Espazo Abalar, ferramenta dos servizos da Consellería que garante a protección dos nosos datos.

Outros centros empregan sistemas de mensaxería, whassapp, etc. que supoñen a cesión de datos a terceiros para funcionar e ademais cremos que poden resultar perigosos se non se extreman as precaucións no seu uso.

Pero, durante este curso, coa posta en funcionamento de ABALAR MÓBIL a través de Espazo Abalar, decatámonos de que non é suficiente xa que moitos mensaxes non son lidas, e tampouco temos constancia de que a nosa web sexa consultada habitualmente (a mensaxe enviada sobre a suspensión da actividade de Ler na Rúa foi lida somentes por 64 de de 168 usuarios de ABALAR MÓBIL)

Por iso demos un paso adiante, e a pesares de que Facebook supón un risco pola cesión de datos, animámonos a crear unha páxina onde ir pondo información de novidades na nosa páxina, onde difundir aquelas novidades que non requiran dun especial coidado na protección de datos, pero que poida chegar a parte da comunidade educativa que fai uso habitual desta rede social.

Así contamos con outro medio de difusión que esperamos que poida chegar a gran parte da comunidade educativa.

Aproveitaremos tamén para difundir información sobre aspectos xerais de educación ou que poidan ser de interese aínda non estando enfocadas á educación.

Non esperedes imaxes nin videos dos actos do centro, a menos que neles  se identifique ao alumnado, pois unha das nosas prioridades é a protección da imaxe do noso alumnado.

Non pretendemos que sexa un punto de debate tampouco, pois o centro dispón de canles para elo, como son o seo do Consello Escolar cos representantes dos pais e nais, as titorías e mesmo as horas de disposición do Equipo Directivo.

Sabemos que non chegaremos a todos e todas, pero esperamos que pouco a pouco entre esta páxina de Facebook, a web do centro e Abalar Móbil todos e todas esteades debidamente informados.

 

Buscádenos como páxina CEIP de Carnota

Semana europea da prevención de residuos - 2018

Facémonos eco da proposta de SOGAMA sobre a Semana Europea da Prevención de Residuos para esta semana.

Podedes acceder á información clicando neste link.

Parécenos moi interesante para tratar na familia o anexo que trata sobre o consumo: Manual Reducir e Sumar (clica para descargar)

Tamén aporta un recetario de cociña para aproveitar as sobras, nun ficheiro en pdf máis pesado que podedes descargar desde a páxina de Sogama.

Powered by Drupal - Design by artinet