Radio patio

Nacho Porto

 Neste traballo contovos un cacho da historia de Nacho Porto.

Nacho Porto un ano cos seus amigos, cando tería uns 20 anos quería una casa de Noia para arriba e a única casa que atopou é a casa na que está vivindo agora que xa leva 37 anos. El mesmo aínda non sabe porque se quixo dedicar a cerámica, simplemente lle gusta expresar os seus sentimentos, porque el atopouse ca cerámica de casualidade. A súa primeira figura foi un pequeño busto dun corpo de muller ou una especie de candelabro que ten na su a tienda, que o fixo con 19 anos. El chegou a Carnota con 20 anos. El antes de dedicarse a esto tuvo un grupo de música desde os 10 anos ata os 17 anos porque como dixen antes gústalle expresar os seus sentimentos. Nacho Porto é una tenda moi boa, tédela que ir a ver.

(Algunhas das figuras de Nacho Porto)

En este trabajo os voy a contar un cacho de la historia de Nacho Porto.

Nacho Porto y sus amigos un año, cando tendría 20 años decidió comprar una casa más para allí de Noia y la única casa que encontró es en la que está viviendo ahora mismo que ya lleva viviendo allí 37 años. El mismo no sabe porque se quiso dedicar a la cerámica, le gusta expresar sus sentimientos, porque él se encontró con la cerámica de casualidad. Su primera figura fue un busto de una mujer o una especie de candelabro que tiene en su tienda, que lo haría con 19 años. Él llegó a Carnota con 20 años. Él antes de dedicarse a esto tuvo un grupo de música desde los 10 años hasta los 17 años, poque le gusta expresar sus sentimientos. Nacho Porto es una tienda muy bonita, la teneis que ir a ver.

Autor: Eva Senra Fafián

Grupo: El mundo

 

C.E.I.P. de Carnota

 Aquí falovos dos apartados do C.E.I.P  de Carnota e doutros pequenos detalles.

O colexio do C.E.I.P de Carnota abriu en 1972. No colexio hai 140 nenos, 17 profesores tres deles son itinerantes e un conserxe. O colexio ten un amplo espazo que esta dividido en dúas partes, a parte que menos se usa e donde so hai un ximnasio e unha aula de música. Na outra parte do colexio hai en total: unha aula para cada curso, un ximnasio, unha aula de música, dúas aulas de inglés, unha ludoteca, unha biblioteca, unha sala de informática, o salón de actos, a sala dos profesores, a dirección, baños,o patio que esta dividido en catro partes, un sitio onde o conserxe garda o material da limpeza e máis espazo que se utiliza menos. Neste colexio tamén se realizan actividades, veñen persoas darnos charlas, etc. Estas son unhas das poucas fermosas cousas do noso colexio.

  (Foto do C.E.I.P. de Carnota)

Aquí os hablo de los apartados del C.E.I.P de Carnota y de otros pequeños detalles.

 El colegio "C.E.I.P de Carnota" se inauguró en 1972.En el colegio hay 140 niños y 17 profesores.Tres de ellos son itinerantes y un conserje. El colegio tiene un sitio amplio que esta dividido en dos partes, la parte que menos se usa y donde solo hay un gimnasio y una sala de música. En la otra parte del colegio hay en total: una aula  para cada curso, una aula de música, dos aulas de inglés, una ludoteca, una biblioteca, una sala de informática, el salón de actos, la sala de profesores, dirección, baños, el recreo que está dividido en cuatro partes, un sitio donde el conserje guarda el material de limpieza y otros sitios que se utilizan menos. En este colegio también se realizan actividades, vienen personas a darnos charlas, contarnos cuentos, etc. Estas son unas de las  pocas cosas bonitas de nuestro colegio. 

Autor: Eva Senra Fafián

Grupo: El mundo

 

O Faro de Lariño

O FARO DE LARIÑO

 

O faro de Lariño foi creado entre 1913 e 1921 co obxetivo de enlazar o faro de Fisterra co de Currubedo.Está ubicado entre Muros e Carnota, en unha pequena aldea chamada Lariño que pertenece o Concello de Carnota .As dimensións do faro son de 4,000 x 2,238 (1.45 metros cubicos)

 

Comezou a funcionar en 1947;a súa luz e branca e vermella cun alcance de ata 20 millas.

 

O faro ten un entorno descuidado e cheo de maleza e pedruscos. Non e posible acercarse moito a él, porque o cubre unha gran valla pechada. Está situado nun terreo elevado, e dispon dunhas vistas panorámicas impresionantes.

A altura da luz sobre o mar e duns 27 metros

 

Nas cercanías a principios do siglo existia un muiño de vento, do cal hoxe en día so se conservan os cementos.

EL FARO DE LARIÑO

 

El faro de Lariño fue creado entre 1913 y 1921 con el objetivo de enlazar el faro de Fisterra con el de Corrubedo. Está ubicado entres Muros y Carnota, en una pequeña aldea llamada Lariño que pertenece al concello de Carnota. Las dimiensiones del faro son de 4,000 x 2,238 (1,45 metros cubicos)

 

Comenzó a funcionar en 1947; su luz es blanca y roja con un alcance de hasta 20 millas.

 

El faro tiene un entorno descuidado y lleno de maleza y pedruscos, no es posible acercarse mucho a él porque está cercado con una gran valla cerrada.Está situado en un terreno elevado, y dispone de unas vistas panorámicas impresionantes.

 

La altura de la luz sobre el mar es de unos 27 metros.

En las cercanías a principios del siglo , existía un molino de viento del cual hoy en dia sólo se conservan los cimientos.

         

                                                        AUTOR : Mariña Siaba Rama

                                                        EQUIPO : A voz dos Carnotáns

A PRAIA DE CARNOTA

A PRAIA DE CARNOTA

A PRAIA DE CARNOTA UN DOS MEDIOS TURÍSTICO MÁIS RECOÑECIDOS EN GALIZA

 

O seu estado de conservación é exemplar. Cos seus máis de 7 km de lonxitude, esta considerada como a máis longa de Galiza. Con baixamar supera os 500 m de ancho en diferentes tramos. A zona de marisma e dunas dá abrigo á gran variedades de aves migratorias e flora endémica. A superficie das dunas e de 626.000m².


O crecemento dunha gran frecha de area na desembocadura do río Valdebois creou unha das áreas naturais de maior valor ecolóxico e paisaxístico de Galiza, a praia de Carnota e as marismas de Caldebarcos. Este espazo presenta un excelente estado de conservación para protexer a súa importante riqueza biolóxica e paisaxística.

Dentro dela pódense distinguir a Boca do Río, en San Mamede, ou Mar de Lira, en Lira. E  non so isto, esta clasificada entre as 100 mellores praia do noso país, por unha revista alemá chamadaTraumStrände.

 

Alumna: Claudia Ovies Lariño     Equipo: El mundo.

 

 

LA PLAYA DE CARNOTA

LA PLAYA DE CARNOTA UNO DE LOS MEDIOS TURISTICO MAS RECONOCIDOS EN GALICIA

 

Su estado de conservación es ejemplar. Con sus más de 7 km de longitud está considerada como la más larga  de todo Galicia. Con bajamar supera los 500 m de ancho en diferentes tramos. La zona de marisma y dunas da abrigo a gran variedad de aves migratorias y flora endémica. La superficie de las dunas es de 626.000m².

El crecimiento de una gran flecha de arena en la desembocadura del río Valdebois creó una de las áreas  naturales de mayor valor ecológico y paisajístico de Galicia, la playa de Carnota y las marismas de Caldebarcos. Este espacio presenta un excelente estado de conservación para proteger su importante riqueza biológica y paisajística.

Dentro de ella se  puede distinguir “ A Boca do Río”, en San Mamede e  “Mar de Lira”, en Lira. Y no solo esto esta clasificada entre las 100 mejores playas de nuestro pais, por una revista alemana llamada Traum Strände.

 

Alumna: Claudia Ovies Lariño     Equipo: El mundo.

 

 

 

THE BEACH OF CARNOTA

THE BEACH OF CARNOTA,ONE OF MOST RENOWNED TOURIST MEDIA IN GALICIA

 

Its state of preservation is exemplary. With more than 7 km in length is considered the longest in Galicia. With low tide exceeds 500 m wide in different sections. The area of marshland and dunes gives shelter to a variety of migratory birds and endemic flora. The surface of the dunes is  626.000m².

The growth of a large arrow of sand at the mouth of the river 
Valdebois
created one of the natural areas of
greatest ecological value and landscape of  Galicia, beach of
Carnota and Caldebarcos marshed.
This state
exhibits an excellent state of preservation to protect your
important
biological wealth and landscape.

Within it you can distinguished “ A Boca do Río “, in
San Mamede
and “ Mar de Lira “, in Lira. And noot only
that is ranked among the 100 best beaches of our country, by
a German magazine called
Traum Strände.

 

Student: Claudia Ovies Lariño     Team: El mundo.

 

 

LARIÑO

A miña aldea é LARIÑO

Lariño chámase o sitio donde eu vivo. Para mín e un sitio moi bonito e acolledor . Non é moi grande aínda que ten varios lugares como por exemplo : A Gandara, Lomba, A Pia, Janeixa, A Pedra, Esqueiros etc… En particular eu vivo no lugar da Gandara, un lugar onde aproximadamente habitan 50 persoas e 7 deles son nenos.

 

O lado da miña casa está prantado un carballo centenario ( De máis de 100 anos ) que os vecinos lle chamamos “ O CARBALLO DE BRUNA “, un sitio moi fotografiado polos turistas, o lado hai un hórreo, o cal da unha imaxe moi galega.

 

Lariño é unha aldea costeira, estamos rodeados de mar é un monte empedrado.

Ten unha praia cun areal grande e precioso. O final da praia está situado un faro, o cal lle chaman ” O FARO DE LARIÑO”, o que queren facer un sitio turístico del, para que a xente poida ir a visitalo e disfrutar das súas fantásticas vistas.