Skip to Content

Benvida

 

 

     

Horario de verán: a partires do 16 de xullo e ata o 31 de xullo, o centro atenderá soamente trámites urxentes, a través do formulario de solicitude de documentación, preferentemente a través do correo electrónico ceip.carnota@edu.xunta.gal ou solicitando en conserxería, de 10 a 13 horas, o modelo xa impreso. O teléfono do centro, 881866796, estará desviado para intentar atender as chamadas no mesmo horario. No mes de agosto, o centro estará pechado.

Bo verán.

SOLICITUDE DE USO EXCEPCIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 2024-25

LIBROS DE TEXTO 2024/25

PROCESO DE MATRÍCULA (2O DE XUÑO A 1 DE XULLO)

PLAN DE COMUNICACIÓN DO CENTRO

AXUDAS PARA LIBROS, MATERIAL E FONDOLIBROS 2024/25

BECAS MEC

BOLSAS EUROLINGUA

PROCESO DE ADMISIÓN (DO 1 AO 20 DE MARZO)

Guía de mediación parental novas tecnoloxías

Problemas co ABALAR MÓBIL

CONTOS PARA FACILITAR A ADAPTACIÓN Á ESCOLA

REVISTA ESCOLAR 2022-23

AXUDAS ALUMNADO NEAE 2023-24 (MEC)

LIBROS DE TEXTO 2023/24

PLAN DIXITAL DO CENTRO

                                         Pautas para evitar condutas agresivas                           

Datos do Centro 

Procesos administrativos

Cursos Aula Virtual

Documentos do centro e formularios

 Calendario Escolar

 

Información COVID e inicio de curso

 HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO        

EDLG

        

Biblioteca                          

 

Especialidades

 

Horarios grupos

 

 Programacións Didácticas

  Trámite: solicitude CELGA

 

Os enlaces en negro aínda se están actualizando. En cor xa están operativos.

Solicitude de uso extraordinario de transporte escolar 2024-25

Coa fin de tramitar os usuarios de transporte para o curso vindeiro, é imprescindible tramitar as solicitudes de uso excepcional do Servizo de Transporte Escolar para todos os usuarios que, ou teñen o domicilio a menos de 2 km, ou viven fora da zona de influencia do centro.

En caso de ser o caso, poden descargar o formulario aquí e presentalo no centro (tamén poden escanealo e envialo a ceip.carnota@edu.xunta.gal), sen esquecer por o nome da parada solicitada e asinar a solicitude. Tamén poden solicitar o formulario no centro de 10 a 14 horas.

A data límite é o 10 de xullo de 2024

LIBROS DE TEXTO 2024/25

IMPORTANTE: FIXARSE NO MARCADO EN CORES E NA ACLARACIÓN A PÉ DE TABOA.

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2024/25 CEIP DE CARNOTA

Mantéñense os libros de acordo á lexislación

En 1º e 2º de EP mantense a editorial e se opta por nova edición en cadernillos.

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro.

 

 

IMPORTANTE: COMPROBAR OS RESALTADOS EN COR AZUL. RESALTADOS NOUTRA COR NON SE MERCAN

1º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283180

2022

Lengua castellana

 

Practilengua 1 C. Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283920

 

Inglés

All About Us Now 1 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074223

2022

All About Us Now 1 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079686

2022

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1 Comunidade Zoom

 

 

Vicens Vives

9788468264349

 

Ciencias Sociais

Práctica CS1Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468285368

 

Matemáticas

Practimat 1 CZ

 

Vicens Vives

9788468281018

 

Música e Danza

Melodía 1

 

GALINOVA

978-84-9737-222-0

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 1 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468256887

2022

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 1, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1315-2

 

Cambio a unha edición máis actualizada e con formato cadernillo máis doado de empregar

NON MERCAR- O DONA A EDITORIAL (Cambio a formato cadernillo)

Libro Relixión Católica: non se vai empregar,NON MERCAR.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

2º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468292878

 

Lengua castellana

 

Practilengua 2 C. Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468292038

 

Inglés

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

 

All About Us Now 2 Class Book with Digital Book

 

 

Oxford

 

9780194074438

 

All About Us Now 2 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079730

 

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1 Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468292465

 

Ciencias Sociais

Práctica CS2Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468292557

 

Matemáticas

Matemáticas 2 Comunidad Zoom

J. Fraile Matín

Vicens Vives

9788468291840

 

Música e Danza

Melodía 2

 

GALINOVA

978-84-9737-238-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 2 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292090

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 2, caderno

 

ANAYA

9788414313190

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio a unha edición máis actualizada e con formato cadernillo máis doado de empregar

NON MERCAR- O DONA A EDITORIAL (Cambio a formato cadernillo)

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialistaLibro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Libros afectados por FONDOLIBROS – Esperar a coñecer as existencias

3º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9948-9

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9915-1

 

Inglés

All About Us Now 3 Class Book with Digital Book

VV.AA

Oxford

9780194074650

 

All About Us Now 3 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-410-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-416-6

 

Matemáticas

Matemáticas 3  Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468282831

 

Música e Danza

Melodía 3

 

GALINOVA

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

Caderno Música 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica e Visual

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1323-7

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 3 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468283166

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

4º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319635

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319291

 

Inglés

All About Us Now 4 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074803

 

All About Us Now 4 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-692-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-698-6

 

Matemáticas

Matemáticas 4 Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468291857

 

Música e Danza

Melodía 4

 

GALINOVA

978-84-9737-239-8

 

 

Música Caderno

Caderno Música 4

 

Galinova

978-84-9737-241-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 4 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292106

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 4,

caderno

 

ANAYA

9788414330821

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

 

5º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Material: Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material.

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

All About Us Now 5 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079822

 

 

 

 

6º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Material do alumnado

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Inglés material

All About Us Now 6 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

Sue Mohamed

Oxford

9780194079853

 

 

Proceso de matrícula ordinaria para o curso 2024/25

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:

O prazo fara formalizar a matrícula para o alumnado que presentou solicitude de admisión é do 20 ao 1 de xullo, ambos inclusive, e deberá facerse a través do modelo normalizado  ANEXO III-1 que pode descargar clicando no nome do documento ou solicitar xa impreso no centro debidamente cumprimentado, xunto coa documentación que se relaciona (agás que xa fixesen entrega dela no momento da solicitude de admisión ou reserva):

 • Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno/a
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Fotocopia do libro de vacinas
 • Certificado médico (pediatria para escolarización)
 • 2 fotos tipo carné (non serán necesarias si se vai autorizar o uso da imaxe)

Informamos que a solicitude de admisión presentada fora de praza, obtivo praza no procedemento de adxudicación subsidiaria. Deberá formalizar a matrícula no prazo sinalado.

 

No caso de alumnado que non realizara solicitude de admisión ou de reserva no prazo indicado, o procedemento é o de matrícula extraordinaria, e debe ser xustificada (cambio de domicilio, violencia de xénero ou acoso escolar) co modelo de solicitude extraordinaria.

 

 

Plan de Comunicación do CEIP Plurilingüe de Carnota

Tras varios cursos intentando darlle forma ao Plan de Comunicación do noso centro, e tras ir pouco a pouco actualizando o xeito de comunicarnos, sacamos no presente curso o documento "Plan de Comunicación" que define os distintos medios para a comunicación do centro, establecendo canles e ferramentas definidas e coa pretensión de garantir a confidencialidade e a protección de datos.

PLAN DE COMUNICACIÓN DO CEIP PLURLINGÜE DE CARNOTA

Fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material

Desde hoxe 21 de maio de 2021 e ata o 21 de xuño de 2024, ambos inclusive, se poderá presentar a solicitude de axuda para material e libros (1º e 2º de Educación Primaria), Fondo solidario de libros e material (3º e 4º de E. Primaria) e material (5º e 6º de E. Primaria) correspondentes ao curso académico 2024/25.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía telemática (clique aquí para máis información e acceso), ou presentando cumprimentado o Anexo 1 do procedemento ED330B (clique aquí para acceder ao formulario cumprimentable e imprima para asinar)

Tamén terán á súa disposición na conserxería do centro impresos ED330B

De presentarse físicamente deberán facelo na secretaría do centro no que estean admitidos para o curso vindeiro.

En caso de non estaren aínda admitidos no novo centro, deberán presentala no centro onde curse actualmente estudos.

Pregamos que se fixen ben en cumprimentar tódolos apartados e asinar os recadros correspondentes antes de entregala.

Becas Eurolingua

CONVOCATORIA DE BOLSAS EUROLINGUA

Infórmase da apertura da 11ª Convocatoria de Bolsas Eurolingua para a realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dúas semanas de duración durante o verán nun programa de inmersión todo incluído dirixido a estudantes de Secundaria, Ciclos e Universidade.

Poden consultar toda a información da convocatoria picando nesta ligazón: Becas Eurolingua

 • O programa está becado ao 100% e inclúe:
 • Programa de 20 clases de inglés semanais.
 • Material didáctico.
 • Aloxamento en familias seleccionadas e residencia.
 • Programa de actividades culturais, visitas e excursións.
 • Certificado de aproveitamento  do curso expedido polo colegio.
 • Teléfono de emerxencia 24 horas.
 • Non incluído, pero xestionable gratuitamente, o billete de avión.


Os requisitos para solicitar a bolsa son:

 • Idade mínima 14 anos.
 • Media académica de polo menos 6 puntos.
 • Estar matriculado neste curso nalgún destes estudos: ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos ou Universidade (masters e doctorados incluídos).
 • Ter nacionalidade de calquera país da UE.


O prazo de solicitude para esta bolsa finaliza o 21 de abril. Se teñen calquera dúbida  pódena consultar no noso apartado de preguntas frecuentes, respondendo a este e-mail ou no noso chat en liña. 

Tamén poden consultar as opinións dos estudiantes bolseiros nas anteriores convocatorias picando aquí: Opiniones Becas Eurolingua.
 

Becas MEC 2024/25

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE BECAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CIENCIA 2024-2025

PARA QUE ESTUDOS PODES SOLICITAR UNHA BOLSA?

 

Para alumnos que no curso 24/25 estean matriculados en:

 • Bacharelato 

 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados  

 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior  

 • Ensinos artísticos: profesionais e superiores  

 • Ensinos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia 

 • Ensinos deportivos  

 • Estudos relixiosos superiores  

 • Formación Profesional de Grao Básico  

 • Ensino universitario: Grados, Máster...  

 

COMO SOLICITALA?.

 

1. ENTRA NA SEDE ELECTRÓNICA. https://sede.educacion.gob.es Todo o proceso de solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes.

 

2. REXÍSTRATE.

 

 • Para rexistrarte, necesitas un usuario e un contrasinal: 

 

 • Se xa te rexistraches previamente para calquera outro trámite, a túa conta segue sendo válida e non fai falta que che volvas a rexistrar. 

 • Se nunca te rexistraches, clica en «Rexístrese» e segue os pasos para crear unha conta.  

 

 • Para acceder á solicitude de bolsa, podes facelo de dúas formas:  

 

 • Çon Cl@ve (claves electrónicas de administracións públicas) ou certificado electrónico, se dispós deles, ou  

 • Mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que te rexistraches na sede electrónica.  

   

3.ENCHE O FORMULARIO. Unha vez dentro, tes que encher o formulario en liña. Neste paso, non che pediremos que achegues documentación porque as unidades encargadas da tramitación de bolsas consultarán todos os datos necesarios para comprobar que reúnes os requisitos para solicitala. Só en determinados supostos pedirémosche que achegas algún documento concreto.

 

4.IMPRIME O XUSTIFICANTE DE PRESENTACION. COMPROBA SE TE ATOPAS NALGUNHA DAS SITUACIÓNS PARA REMITIR DOCUMENTACION:

 

 
DIRECCION PARA REMITIR DOCUMENTACION Á UNIDADE DE BOLSAS

XEFATURA TERRITORIAL DÁ CORUÑA. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Servizo de Apoio aos Servizos Educativos . Sección de Bolsas de Estudo
R/ Vicente Ferrer, 2 - 15071 A Coruña

 

 • PRAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES: do 19 de marzo de 2024 ás 9 h., ata o 10 de maio de 2024 ás 15 h. (horas peninsulares)  

   

 • PARA MAIS INFORMACION: https://www.becaseducacion.gob.es  

   

 • DURANTE Os MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DEBES ESTAR ATENTO Ao CORREO ELECTRONICO  

 • Non o deixes para o final. Pide a túa bolsa aínda que non saibas o que vas estudar ou mesmo se vas ou non a estudar.  

 

RESPOSTA_ CONCURSO E TI COMO DIS " A JIERRO"?

Desta volta era algo máis complicado. 

A jierro significa facer algo con moita insistencia ou tamén responder afirmativamente con moita insistencia. 

Daquela, a nosa palabra enxebre en galego é ABOFÉ. 

SOLUCIÓN ENIGMA 6

Bo día familias!

Pareceuvos doado o enigma 6? A festividade das fallas de Valencia gústannos a todos verdade?

Vouvos contar un segredo, a Leocadia o son dos petardos póñena un pouco nerviosa.

Consultade a solución:

 

Solución enigma 6

 

Recordade que xa está dispoñible o enigma 7. Veña, que xa é o último deste trimestre!

Saúdos de Leocadia!

 

Enigma 7

Bo día familias!

Leocadia xa ten preparado o enigma 7.

Nesta ocasión imos de visita turística.

Agardamos as vosas respostas.

Apertas de Leocadia

CONTACONTOS CON MARTA LADO E A PITA XEFA (26/02/2024)

O luns 26 de febreiro, con motivo do Día de Rosalía e mais do o Día da Muller, convidamos a unha autora da nosa contorna: Marta Lado! Co seu conto A pita xefadeleitará ao noso alumnado facendo visible a valía das nosas escritoras galegas.

Agardamos que o desfrutedes!