Relación de vacantes para o curso 2020-21

 

RELACIÓN DE VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2020-21

 

Vistas as solicitudes de reserva e o alumnado xa matriculado no centro que promociona, a relación de prazas queda como segue:

 

 

 

CURSO

Prazas

Promoción

Reservas

 

 

Alumnado NEAE reserva/promociona

Praza oferta alumnado

NEAE

Total vacantes

4º EI (*)

14

0

 

 

3

11+ 3 NEAE

5º EI (*)

16

16

     

0

6º EI (*)

10

10

 

 

 

0

1º EP

25

9

  0

3

13+ 3 NEAE

2º EP

25

10

 

 

 

15

3º EP

25

18

 

 

 

7

4º EP

25

9

 

 

 

16

5º EP

25

12

 

 

 

13

6º EP

25

27

 

 

 

0

 

 Unidades en EI: Actualmente no centro somentes se ofertan dúas unidades de Educación Infantil, as dúas mixtas. O número de unidades do centro ven fixado no DOG, concretamente na ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial, DOG do 29 de xullo de 2014 que fixa en 2 unidades en EI e 6 unidades en EP. (clica para ver)
As aulas quedarían organizadas como segue, o que permite ofertar o maior número de prazas posibles segundo o número de unidades de EI segundo o catálogo da orde citada:

Aula mixta 4º-5º: 6 permanencias, 14 prazas en oferta para 4º EI

Aula mixta 5º-6º: 10 de 5º de EI e 10 de 6º de EI. Cero vacantes.

 

O prazo de solicitude de Admisión será do 1 ao 20 de marzo

O modelo para formalizar a solicitude de admisión estará dispoñible a partires do 1 de marzo.

A partires desa data tamén será posible facelo online na dirección web: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/PaxinaInicio.action#

Será imprescindible acreditar os datos correctos do alumnado que pretende solicitar admisión (fotocopia do DNI ou no seu defecto libro de familia). A documentación que se achegue neste proceso non será necesario aportala no momento da matrícula (mes de xuño)

Deberán solicitar praza as familias dos nenos e nenas que pretendan matricularse en calqueira curso de Educación Infantil ou Educación Primaria que non estean matriculados xa neste centro.

É moi importante facelo neste proceso dado que a oferta pode ser menor da demanda nalgúns dos cursos. De seren este o caso permitiría solicitar o aumento de unidades necesario para poder admitir tódalas solicitudes. Este proceso require que o número de solicitudes sexa superior á oferta, superando entre as dúas unidades os 40 alumnos e alumnas. Nesta situación a dirección do centro informaría ao Servizo de Inspección Educativa da situación e solicitaría a creacción ou habilitación dunha nova unidade de EI o que permitiría polo tanto a oferta de 3 unidades en EI, unha por nivel (salientar que si só se supera o número en unha ou dúas solicitudes podería non acadarse o desdobre, polo que é moi importante ter tódalas solicitudes antes do 23 de marzo). En todo caso podería darse a situación de ter que baremar as solicitudes, polo que sería preciso solicitar documentación a maiores a partires do 24 de marzo.

IMPORTANTE: NON OLVIDARSE DE ENTREGAR A SOLICITUDE EN PRAZO, POIS PODERÍA QUEDARSE SEN PRAZA SE NON SE ACADA A HABILITACIÓN DA TERCEIRA UNIDADE E O NÚMERO DE VACANTES XA ESTÁ CUBERTO ( E OS SOLICITANTES EN PRAZO COA TOTALIDADE DE PRAZAS OCUPADAS).

A dirección

 

 

 

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet