Reserva, Admisión e matrícula do alumnado curso 2019-20

Segundo a orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para ensinanzas do 2º ciclo de Educación Infantil, Eduación Primaria, ESO e Bachelerato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, informamos do calendario previsto para a reserva de praza, solicitude de admisión e matrícula do alumnado para o curso 2019/2020.

 

Do 1 ao 15 de febreiro

Reserva de praza : para o alumnado procente dos centros adscritos (alumnado procedente das escolas unitarias para cursar 1º - entregarase nas escolas de O Viso e Portocubelo, e alumnado de 6º  para cursar 1º da ESO farao no CEIP de Carnota). A reserva pode facerse polas familias na aplicación <<admisionalumnado>>, ou cubrindo o anexo I (clicar aquí para anexo en galego) (clicar aquí para anexo en castelán) imprimilo e presentalo no centro ou cubrindo o anexo que se lle facilita e entregandoo no centro.

En caso de non autorizar a consulta de datos deberá achegar os documentos relativos á identidade, domicilio fiscal, renda anual per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa, diascapacidade do proxenitor, irmáns ou alumno/a.

Documentación a achegar co anexoI: Documento acreditativo da idade do alumno (DNI ou fotocopia do libro de familia onde aparezan os proxenitores e onde apareza o alumno),

 

21 de febreiro

Sorteo público desempate, en caso de superar a demanda á oferta.

25 de febreiro

Publicación dos postos escolares  vacantes (clicar para máis información)

Do 1 ao 20 de marzo (días lectivos)

Presentación solicitude admisión: para alumnado procedente de centros non adscritos (alumnado que desexa cambiar de centro) e alumnado novo (alumnado para E. Infantil de 3 anos).Teñen toda a información no documento adxunto ao pé da páxina ou clicando aquí. Poderá facerse na aplicación <<admisionalumnado>> dentro do prazo, ou a través do formulario Anexo II en galego ou Anexo II en castelán

 

Presentación documentación xustificativa(no caso de haber máis demanda que oferta)

 

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

 

Publicación das listaxes definitivas

 Do 20 ao 30 de xuño

Formalización dematrícula en EI e EP: todos os que teñan feita a reserva e a solicitude de admisión. Anexo III-1

 Do 25 de xuño ao 10 de xullo

Formalización de matrícula en ESO e BA. Anexo III-2

 

 

O alumnado xa matriculado no centro non necesita realizar de novo o proceso de admisión nin reservar praza.  (artigo 9.1).

A reserva de praza adquire carácter vinculante e é incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro (artigo 11.2), salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro que solicite praza en primeiro lugar.

A lexislación citada está a disposición dos interesados na web da consellería. Para consultar premer aquí

Poden descargar clicando aquí un resumo da lexislación coa información máis relevante

Orde do 12 de marzo de 2013 sobre o proceso de reserva, admisión e matrícula en centros docentes (versión completa)

AdxuntoTamaño
anexoiipdf.pdf509.59 KB
anexoiii_1_infantil_primaria.pdf427.8 KB
resumolexislacionmatricula.pdf67.16 KB
orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf1.03 MB
ED550A-G-anexoI Reserva Praza.pdf1.04 MB
ED550A-Canexo reserva castelan.pdf1.04 MB
instrucciónsadmision.pdf406.94 KB
ED550B-C.pdf1.13 MB
ED550B-G.pdf1.13 MB

Powered by Drupal - Design by artinet