Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

No curso 2016/2017 o centro conta con 3 mestres especialistas (Música, Inglés e E.F) que son fixos no centro e outros 2 mestres que son itinerantes (PT/AL e Relixión) ademais da Orientadora. Ao ser un centro de dúas unidades, a nivel directivo so existe a figura do responsable do centro. Dito cargo está desempeñado pola mestra especialista de Música: Mª Amparo Casares Vidueira

Claustro de profesores

Nome e apelidos

 

Adscrición e materias que imparte

 

 

Sara Rapela García

E.Física: Todos os cursos

Áreas que imparte no grupo dos/das maiores: Matemáticas, Lingua Galega e Sociais (3º)

Áreas que imparte no grupo das pequenas: Matemáticas, Ciencias Sociais e Valores.

María Ferrero Vázquez

Lingua inglesa :Todos os cursos

Áreas que imparte no grupo dos/as maiores: Lingua Castelá, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais (5º e 6º), Valores e Libre configuración (6º)

Áreas que imparte no grupo das/dos pequenas: Lingua Castelá

Educación plástica en todos os cursos

Titora grupo 2: 3º, 5º e 6º

María Elena Pumar Barreiros

Relixión Católica en todos os grupos

Montserrat López Fernández

Audición e Linguaxe.

Reforzos educativos nos dous grupos.

Apoio aspectos lingüísticos E. Infantil

Laura González Iglesias

Música :Todos os cursos

Áreas que imparte no grupo  1º: Ciencias da Natureza e Lingua Galega.

Globalizado infantil 

Titora grupo 1: 4º e 5º infantil e 1º primaria

Distribuir contido

Back to top