Skip to Content

NOVA MATRÍCULA

Admisión e Matrícula para o curso 2023/2024

 

PARA ALUMNADO NOVO NO CENTRO!

Para presentar unha solicitude poderá facelo de tres formas:

⓵ Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro a través da aplicación: AdmisionAlumnado.

⓶ Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica.

⓷ Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro.

Todos os trámites presenciais realizaranse en horario de mañá de 9:30-10:30h en dirección,

outros horarios chamar ao centro para concertar

 

PRAZOS

Prazo de presentación de solicitudes: 

Do 1 ao 20 de marzo de 2023.

Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido: 25 de abril.

Prazo de reclamación contra a listaxe provisional: no  prazo de cinco días hábiles posteriores á resolución provisional.

Publicación de listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido: 15 de maio.

Formalización da matrícula: Do 20 ao 30 de xuño.

 

 MODELOS PARA PRESENTAR A SOLICITUDE 

 


DOCUMENTOS DESCARGA
Solicitude de praza no centro do 1 ao 20 de marzo. DESCARGA O ANEXO II.   (GALEGO)
Solicitude de praza no centro do 1 ao 20 de marzo. DESCARGA O ANEXO II (CASTELÁN)
   
   

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE (ANEXO II)

 ◘ Orixinal ou copia cotexada do DNI do alumno/a (se o ten), e dos seus pais.

◘ Orixinal ou copia cotexada do Libro de Familia.

◘ Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos para o curso para o que solicita praza (só para alumnado de Primaria que se traslada de centro).

◘ Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio onde conste a custodia do menor. (De ser o caso).

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut