Alumnado

Iniciar sesión

A HORTA FAMILIAR

 

 • O vindeiro ano 2014 será o ano Internacional do da “Agricultura familiar”.

  Dende o centro propoñémonos realizar un proxecto de estudo común a todas as etapas e ciclos relacionados coa horta familiar, partindo do coñecemento do entorno próximo e rural de Galicia.

  Os principais obxectivos para o desenvolvemento deste proxecto son:

  • Dar a coñecer e valorar as relacións entre o medio natural e as actividades humanas.

  • Valorar a importancia da agricultura familiar no desenvolvemento social, cultural e económico de Galicia.

  • Fomentar o interese pola terra como fonte de vida e desenvolver o interese polo seu coidado.

  • Valorar a importancia do consumo de alimentos frescos e saudables, fronte a modos de consumo desequilibrados e malgastadores.