Alumnado

Iniciar sesión

COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

Equipo directivo

Ana Mª Domínguez Santomé  (directora)

Lourdes Vázquez-Noguerol Paramos  (xefa de estudios)

Ana Penín Estévez (secretaria)

Sector profesorado

Ana Burgo Manzano

Mª Ermitas Pérez Rey        

Cristina Fernández Ameal

Dolores Moledo Nieto            

N. Vanesa Vargas González

 

Sector nais e pais

Cruz Aniorte Miguel          

Patricia Diego Travieso

Óscar Fernández Maciel                               

Juan Pablo de Saa Pereira

Representante da ANPA

Alejandra Rosa Penela Canda

Persoal non docente

Julio Torres Soliño

Representante do Concello

Jose Luis Sanromán Román