Solicitude de Autorización

Solicitude de autorización excepcional do uso gratuito do TRANSPORTE ESCOLAR ao alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo do ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia inferior a 2 km do Centro.

 

ENLACE