Normas do Comedor

Neste enlace, pódense consultar as normas que rixen o Comedor Escolar do noso Centro.