Skip to Content

FORMALIZACIÒN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019/20

O período para formalizar a matrícula para o vindeiro curso 2019/20 comeza o 20 de xuño e remata o 30 deste mesmo mes. A documentación a entregar é a seguinte:

-Impreso de matrícula (descargar en archivo adxunto).

-2 fotos tamaño carné.

-Fotocopia da tarxeta sanitaria.

-Fotocopia da cartilla de vacinacións.

-Informe do pediatra de non padecer enfermidade ou alerxia de gravidade.

-Solicitude de uso do transporte escolar (descargar en archivo adxunto).

SOLICITUDE DE PRAZAS PARA O COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2019/20.

Ábrese o prazo para solicitar prazas para o comedor escolar para o vindeiro curso 2019/20 dende o día 13 de xuño ao 27 do mesmo mes. A documentación a entregar é o seguinte:

-      

Solicitude de praza de comedor escolar curso 2019-2020.              

-      

Padrón municipal: domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano.

-      

Certificado dos servizos sociais ou municipais correspondentes que acreditan a situación económica de exclusión social ou discapacidade igual ou superior ao 33%.

-      

Familias numerosas: acreditación co correspondente título ou carné.

-      

Incompatibilidades dos proxenitores traballadores por conta allea: certificación da empresa xustificativa da duración da xornada e o horario de traballo.

 

-      

Incompatibilidades para o caso de traballadores/as por conta propia: declaración responsable sobre a vixencia da actividade económica e o horario que require a actividade.

 

Nos documentos adxuntos atoparedes os prazos e o modelo de solicitude.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2019/20.

 

A Consellería ven de publicar a Orde do 3 de maio do 2019 (DOG 20 de maio) pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria para o curso 2019/20. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes do alumnado. Poderán presentar solicitude o/a proxenitor/a ou representante legal do alumnado matriculado ou que se vaia matricular no curso 2019/20 nos niveis educativos enriba mencionados. Nos arquivos adxuntos atoparase o modelo de solicitude a entregar. Lémbrase que a solicitude é única, independentemente do número de alumnos/as polos que se solicite. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondo libros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de xuño.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: O alumnado que acceda a 5º e 6º nivel de Educación Primaria só solicitará a axuda correspondente ao material escolar, non así os libros dado que somos centro EDIXGAL.

 

Asimesmo, a Consellería tamén ven de convocar axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria ou en Educación Especial. Presentarase unha solicitude única no centro docente onde o alumno/a esté matriculado. Os requisitos para ser beneficiario/a, así como a documentación requerida inclúense nos documentos adxuntos. O prazo de presentación de instancias será ata o 21 de xuño de 2019. Lémbrase que as familias con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 € poderán acceder ao vale de material escolar (50 €).

Pinchade aquí para tramitar a solicitude en liña.

 

 

PROBAS DE AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA CURSO 2018/19

Os vindeiros martes 28 e mércores 29 de maio terán lugar as probas de avaliación individualizada para o alumnado de 3º nivel de educación primaria (resolución do 12 de abril de 2019, DOG 3 de maio). Lémbrase que se aplicarán probas de competencia matemática e lingüística e que éstas teñen un carácter censual polo que as familias serán informadas dos resultados.

LISTAXES DEFINITIVAS DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO PARA O CURSO 2019/20.

Nos arquivos adxuntos recóllese a relación nominal de alumnos/as admitidos e non admitidos para o vindeiro curso. Esta listaxe estará exposta no taboeiro do centro ata o inicio do novo ano académico. Calquer reclamación terá que formalizarse como recurso de alzada ante a Xefatura Territorial no prazo dun mes contado a partires do día seguinte da súa publicación (artigo 32.1 da Orde do 12 de marzo de 2013).

Os alumnos/as admitidos/as deberán formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño. Non facelo implicará a perda da praza.

PUBLICACIÓN DA RELACIÓN NOMINAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2019/20.

Nos arquivos adxuntos atoparedes a relación nominal de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso coa puntuación total. Lémbrase que o prazo de reclamación é de cinco días hábiles a partires do día seguinte á publicación e ante o Consello Escolar (art. 30. 3), tendo en conta o especificado na Orde do 12 de marzo de 2013 e na Orde do 25 de xaneiro de 2017, que regulan o procedemento.

MENÚS COMEDOR MES DE ABRIL

Nos arquivos adxuntos atoparedes os menús para este mes de abril.

INFORMACION IMPORTANTE PARA O ALUMNADO

No documento adxunto podedes consultar os criterios de selección do alumnado participante nas movilidades de Erasmus+ para este proxecto, que terán lugar en Bulgaria (2019) e en Francia (2020), así como a documentación imprescindible para poder ir. Moita sorte!!!

PROXECTO ERASMUS+ "TEACHING AND LEARNING THROUGH PHOTOGRAPHY ART": INFORMACIÓN DE INTERESE

Bos días,

    nos seguintes documentos adxuntos podedes ver información importante relacionada co proxecto de Erasmus+ Teaching and Learning Through Photography Art.

RESUMO DO PROXECTO ERASMUS+: TEACHING AND LEARNING THROUGH PHOTOGRAPHY ART

Aquí podedes ver nun arquivo adxunto un resumo do proxecto Erasmus+

Distribuir contido


by Dr. Radut