ACTUALICACIÓN DA WEB DO CENTRO

CURSO 2015-2016

 

WEB EN ACTUALIZACIÓN

Neste curso 2015-2016 xa comezamos a traballar na actualización e posta ao día da nosa web.

Desculpen as molestias

 

Avaliación diagnóstica correspondente ó curso 2008-2009

O día 21 de outubro de 2009 terá lugar a avaliación diagnóstica do curso 2008-2009. Estará dirixida ó alumnado que o curso pasado cursaba 4º de Educación Primaria, tanto se este curso está escolarizado en 5º coma se permaneceu un ano máis no 2º ciclo.
As probas avaliarán a competencia lingüística e a matemática.
Os intrumentos para a realización das probas serán:

- Caderniños do alumnado para cada unha das competencias (haberá dous modelos A e B).
-Cuestionarios de contexto para alumnado, familias, profesorado titor dos grupos avaliados e dirección do centro.

A avaliación diagnóstica non terá afectos académicos, será simplemente formativa e orientadora para os centros e informativa para as familias.

A Comisión para a realización da avaliación diagnóstica está composta por:

-Juan José Cuba Alonso como director do centro
- Jesús Martínez Gil como titor de 5º de Educación Primaria

 

Unha vez concluído o proceso de aplicación e corrección a administración poñerá a disposición dos centros a puntuación acadada polo centro en relación coa media de Galicia. As familias serán informadas a través do profesorado titor.

Para máis información pódese acceder a seguinte páxina:

WEB DA AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA

ou consulta a lexislación relacionada:

ORDE POLA QUE SE REGULA A AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DITAN INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA O CURSO 2009

LIBROS DE TEXTO 2009-2010

A Xunta de Galicia cambiou o sistema de gratuidade de libros de texto para o actual curso 2009-2010. O novo sistema vai dirixido ás familias con fillos e fillas de 1º, 2º, 5º, 6º de Educación Primaria e para o alumnado de Educación Especial. O prazo de presentación das solicitudes para as axudas abrangue dende o 1 de Setembro ó 30 no propio centro escolar. A documentación a presentar é a seguinte:

-Fotocopia do DNI dos pais.

-Fotocopia do libro de familia

-Certificación bancaria co número de conta corrente

-Formulario debidamente cuberto (pódese recoller no centro ou descargar dende a páxina web de información sobre libros da Xunta.

 Os importes das axudas son:

 180 euros por fillo/a  Familias con rendas anuais inferiores a 5.400 euros per cápita (por cada un dos membros da unidade familiar)
 104 euros por fillo/a Familias con rendas anuais inferiores a 9.000 euros per cápita. 
 250 euros  Para cada neno ou nenas de Educación Especial, independientemente da renda anual familiar.

O importe das axudas ingresarase en 15-20 días, dende a data da solicitude por transferencia bancaria. 

Prema no seguinte enlace para acceder á páxina de Consellería de Educación con toda a información sobre o programa de gratuidade de libros de texto e as axudas  para libros da Xunta de Galicia:

PROGRAMA GRATUIDADE SOLIDARIA

Orde do 20 de agosto de 2009 sobre os libros de texto para 1º, 2º, 5º e 6º de Educación Primaria para o curso 2009-2010

Orde do 20 de agosto de 2009 sobre os libros de texto para 3º e 4º de Educación Primaria para o curso 2009-2010

Orde do 15 de xuño de 2009 que aproba o calendario escolar para o curso 2009-2010

Calendario lectivo e comedores escolares:

Inicio das actividades lectivas: 10 de setembro de 2009
Fin das actividades lectivas: 22 de xuño de 2009

Períodos de vacacións:

Nadal: dende o 23 de decembro de 2009 ó 7 de xaneiro de 2010 (ambos inclusive)
Queda establecido o Día do Ensino coa consideración de non lectivo o día 8 de xaneiro de 2010 

Entroido: 15, 16 e 17 de febreiro de 2010.
Semana Santa: do 29 de marzo ó 5 de abril de 2010 (ambos inclusive)

Acceder á orde.

Os dous días non lectivos que se solicitan este curso son o 5 de outubro de 2009 e o 14 de maio de 2010.

Distribuir contido