NOVAS

CURSO 2019-2020

Comezo das sesións lectivas (clases): 11 de setembro de 2019

Remate das sesións lectivas (clases): 19 de xuño de 2020

Funcionamento dos servizos de comedor escolar e de transporte:

Do 11 de setembro de 2019 ata o 19 de xuño de 2020 (ambos inclusive)

(Ver máis abaixo, no punto 5, horarios do centro e do transporte escolar)

 

ÚLTIMAS NOVAS

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO (PRÉSTAMO) E AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2019-2020 .

A. LISTAXE DEFINITIVA ALUMNADO ADMITIDO* DE 3º E 4º EP FONDO LIBROS (PRÉSTAMO) Icono PDF

*Non hai alumnado de 3º e 4º EP excluído.

IMPORTANTE:

- O alumnado de 5º e 6º está oficialmente excluído do Fondo solidario de libros de texto por participar no programa Educación Dixital (E-Dixgal). Sen embargo, como se lles comunicou a final de curso, deben poñerse en setembro en contacto coa Dirección do centro para xestionar o préstamo interno.

- O libro indicado como Educación artística, correspóndese co de música.

- Os libros de préstamo (Fondo solidario) entregaranse en setembro.

Referencia normativa:

Artigo 1, punto 2. da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto [...]

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2019/20 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto [...]

LISTAXE PROVISIONAL ALUMNADO ADMITIDO* DE 3º E 4º EP FONDO LIBROS Icono PDF

 

B. LISTAXE DE VALES PARA ADQUISICIÓN LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2019-2020Icono PDF

As familias que solicitaron axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar, e figuran na lista como "concedida", poden pasar polo centro recoller os vales para ir ás librarías.

HORARIO DE RECOLLIDA DE VALES E OUTRAS CUESTIÓNS:

DÍAS: LUNS A VENRES

HORARIO: 11:00 H A 13:30 H

RECOLLIDA ATA O 12 DE XULLO

Despois desa data, se algunha familia non recolleu o vale, deberao recoller a partir do 1 de setembro de 2019.

 ________________________________

 

1. LISTAXES DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2019-2020 Icono PDF

   (Educación infantil e Educación primaria)

 Lémbrase que o alumnado de 5º e 6º de Educación primaria non debe mercar ningún libro, xa que participa no programa Educación Dixital (E-Dixgal), empregando ordenadores portátiles e material dixital da plataforma EVA, entre outros.

 

2. COMEDOR ESCOLAR 2019-2020

Os pais, nais ou titores/as legais que desexen que o seu fillo ou filla sexa usuario/a do comedor escolar no curso 2019-2020 deben entregar cuberto no centro o formulario Anexo II Modelo de autodeclaración e especificacións.

HORARIO DE ENTREGA NO CENTRO DE FORMULARIOS AUTODECLARACIÓN COMEDOR:

DÍAS: LUNS A VENRES

HORARIO: 11:00 H A 13:30 H

1º prazo de entrega: ata o 12 de xullo de 2019

2º prazo de entega: do 1 ao 10 de setembro de 2019

Anexo II Modelo de autodeclaración e especificacións (+ instrucións) Icono PDF

O servizo de comedor escolar comezará o mércores, 11 de setembro de 2019, e rematará o venres, 19 de xuño de 2020.

 

3. CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 Icono LInk

- Calendario escolar 2019-2020 Icono DOC (Editable)

- Calendario escolar 2019-2020 Icono PDF

- Calendario escolar 2019-2020 publicado no D.O.G. Icono PDF

As sesións lectivas (clases) comezarán o mércores, 11 de setembro de 2018, e rematarán o venres, 19 de xuño de 2020.

 

4. TRANSPORTE ESCOLAR 2019-2020. (Rutas, paradas e modelos solicitudes usos excepcionais)

- Listado de rutas e paradas autorizadas de transporte escolar para o CEIP de Baamonde Icono PDF

Se a parada a usar polo seu fillo ou filla non se encontra no listado anterior, ou se residen fóra da área de influencia do centro e desexa que o seu fillo ou filla faga uso dalgunha parada autorizada, debe solicitalo usando o formulario abaixo indicado para o seu caso.

- Modelo solicitude uso transporte alumnado fóra área influencia centro educativo Icono PDF

- Modelo solicitude uso transporte alumnado con parada a máis de 2km centro educativo Icono PDF

- Modelo solicitude uso transporte alumnado con parada a menos de 2km centro educativo Icono PDF

Prazo de solicitude: ata o 12 de xullo de 2019

 

TRANSPORTE ESCOLAR (INCIDENCIAS):

En caso de producirse calquera incidencia relativa ao transporte escolar, así como incidencias relativas á convivencia neste servizo, deben usar obrigatoriamente o seguinte formulario para comunicala á Dirección do centro o antes posible, segundo o indicado na normativa vixente.

Formulario comunicación á Dirección de incidencias transporte e convivencia no transporte Icono PDF

Normativa de referencia:

- Instrución 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019-2020.

Punto 2.  [...] De ser o caso, as irregularidades ou deficiencias que se observen cada día na execución do servizo deberán ser comunicadas polas direccións dos centros ás Xefaturas Territoriais coa maior exactitude e no máis breve prazo posible [...]

-DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Artigo 36. Ámbito de corrección

1. Deben corrixirse as condutas do alumnado contrarias á convivencia escolar que se produzan en calquera tipo de actividade que se desenvolva dentro do recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares que se desenvolvan fóra do citado recinto, así como durante a prestación dos servizos de comedor e transporte escolar.

 

5. HORARIOS DO CENTRO E DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019-2020

- Indícase a duración das sesións na xornada única (setembro e xuño) e na xornada partida (de outubro a maio) Icono PDF

- Indícase o horario de entrada e saída do alumnado (xornada única e xornada partida)

 

 

 

HORA DE ENTRADA

HORA DE SAÍDA

DE OUTUBRO

A MAIO

9:30 h

16:00 h

SETEMBRO E XUÑO

9:00 h

14:00 h  (alumnado SEN comedor NIN transporte escolar)

14:30 h  (alumnado CON comedor e transporte escolar)

 

PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO:

Rógase contacten coa empresa de transportes Autocares Muíños: 982 37 05 30 / 655 290 296 / info@autosmuinos.com (ou coidadoras ou condutor) para acordar o horario de recollida de mañá e tarde do alumnado.

Web Autocares Muíños: https://autosmuinos.com/ Icono LInk

 

 

 

 

 CURSO 2018-2019

AUXILIAR DE CONVERSA (INGLÉS)

(20/07/2018, 12:54H) Foi nomeada Auxiliar de conversa (lingua inglesa) para o curso 2018-2019 a cidadá de nacionalidade británica Dna. Zahra Khan, compartindo este centro co CPI Dr. López Suárez de Friol.

A auxiliar realizará o seu labor no CEIP de Baamonde desde o 1 de outubro de 2018 ata o 31 de maio de 2019.

 

EDUCACIÓN DIXITAL (E-DIXGAL)

(16/07/2018, 14:57H) O CEIP de Baamonde foi seleccionado na resolución provisional como un dos centros participantes na convocatoria 2018-2019 do proxecto Educación Dixital (E-Dixgal), o que afectará ao alumnado participante de 5º e 6º de primaria en canto que non serán oficialmente beneficiarios do Fondo Solidario de libros de texto (préstamo de libros), usando ordenadores portátiles e libros dixitais. Sen embargo, ao haber existencias suficientes no centro, e como material complementario, realizarase o uso igualmente, como xa se lle comunicou ás familias.

O alumnado de 4º de primaria, á parte dos correspondentes libros de texto, tamén empregará ordenadores portátiles.

Listaxe centros seleccionados resolución provisional E-Dixgal 2018-2019 Icono PDF

 

1. LISTAXES DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2018-2019 Icono PDF

   (Educación infantil e Educación primaria)

 

2. PRÉSTAMO DE LIBROS PARA O CURSO 2018-2019 (Fondo Solidario de libros de texto 3º, 4º, 5º e 6º E.P.)

Todo o alumnado do centro que vai cursar 3º, 4º, 5º e 6º de E. primaria, e que presentou solicitude, ten concedidos os 6 libros que se empregarán no curso 2018-2019.

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO E LIBROS QUE RECIBE DO FONDO SOLIDARIO (PRÉSTAMO) Icono PDF

Os libros serán entregados en setembro de 2018

IMPORTANTE: Solicitouse participar no proxecto de Educación Dixital (E-Dixgal) na convocatoria 2018-2019, polo que o uso de libros de texto pode sufrir variacións. Unha vez saian publicados na web da consellería os centros participantes (resolución provisional), será comunicada nova información para as familias.

 

3. RECOLLIDA DE VALES PARA AXUDAS Á ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR (CURSO 2018-2019)

As familias que solicitaron axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar poden pasar polo centro recoller os vales para ir ás librarías.

IMPORTANTE: Os vales só se xeran na aplicación informática para as familias que cumpren os requisitos legais da convocatoria.

- Vales para a adquisición libros de texto: só para alumnado de 1º e 2º de Educación primaria

- Vales para a adquisición de material escolar: Todo o alumnado de Educación primaria

HORARIO DE RECOLLIDA DE VALES E OUTRAS CUESTIÓNS:

DÍAS: LUNS A VENRES

HORARIO: 10:30 H A 14:00 H

RECOLLIDA ATA O 13 DE XULLO

Despois desa data, se algunha familia non recolleu o vale, deberao recoller a partir do 1 de setembro de 2018.

 

4. CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019 Icono LInk

- Calendario escolar 2018-2019 Icono DOC (Editable)

- Calendario escolar 2018-2019 Icono PDF

- Calendario escolar 2018-2019 publicado no D.O.G. Icono PDF

As sesións lectivas (clases) comezarán o mércores, 12 de setembro de 2018, e rematarán o venres, 21 de xuño de 2019.

 

5. COMEDOR ESCOLAR 2018-2019

Os pais, nais ou titores/as legais que desexen que o seu fillo ou filla sexa usuario/a do comedor escolar no curso 2018-2019 deben entregar cuberto no centro o formulario Anexo II Modelo de autodeclaración e especificacións.

1º prazo: ata o 13 de xullo

Anexo II Modelo de autodeclaración e especificacións (+ instrucións) Icono PDF

O servizo de comedor escolar comezará o mércores, 12 de setembro de 2018, e rematará o venres, 21 de xuño de 2019.

 

 6. HORARIOS DO CURSO 2018-2019

- Indícase a duración das sesións na xornada única (setembro e xuño) e na xornada partida (de outubro a maio) Icono PDF

- Indícase o horario de entrada e saída do alumnado (xornada única e xornada partida)

 

 

HORA DE ENTRADA

HORA DE SAÍDA

DE OUTUBRO

A MAIO

9:30 h

16:00 h

SETEMBRO E XUÑO

9:00 h

14:00 h  (alumnado SEN comedor NIN transporte escolar)

14:30 h  (alumnado CON comedor e transporte escolar)

 

PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO:

Rógase contacten coa empresa de transportes Autocares Muíños: 982 37 05 30 / 655 290 296 / info@autosmuinos.com (ou coidadoras ou condutor) para acordar o horario de recollida de mañá e tarde do alumnado.

Web Autocares Muíños: https://autosmuinos.com/ Icono LInk

 

 


 

Powered by Drupal - Design by artinet