Reunións

Atención a pais

1. Fíxase a hora de atención a pais cos titores todos os martes de 15:30 a 16:30  horas

2. Reunión equipo docente os martes de 16:30 a 17:30 horas

 

2.  Avaliacións curso 2017-2018

  • 1º  Trimestre .........     luns 19 de decembro
  • 2º  Trimeste ..........     luns 20 de marzo
  • 3º  Trimesre ..........     luns 18 de  xuño

 

Distribuir contido