Consello escolar

Consello Escolar

Presidente.                              Dna. Mª Carmen Rivas Fraga

Secretaria                               Dna. Delfina Bañobre Durán

Xefe de Estudos                        D. Xabier Baldomir Pego

Representantes dos pais/nais       

Distribuir contido