Consello Escolar

Presidente.                              Dna. Mª Carmen Rivas Fraga

Secretaria                               Dna. Delfina Bañobre Durán

Xefe de Estudos                        D. Xabier Baldomir Pego

Representantes dos pais/nais       

                                            D.Xesús Manuel Amado Reino

                                            Dna.Noemí Canal González

                                            Dna. Lanzada Calatayud

                                            Dna. Carmen Mª Vieiro

Representante da ANPA

                                            Dna. Montserrat Vilar Figueirido

Representante persoal non docente

                                            Dna. Mª Jesús Iglesias

Representante do Concello

                                           Dna. Marta Lois

Representantes do profesorado   

                                            Dna. Madó Castro Zahera

                                            Dna. Rocío Candales Romeo

                                            Dna. Concepción Nogueira López

                                            Dna. Pilar Calvo Chorén