ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN E DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nos documentos adxuntos podedes descargar:

  • A ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID, que debemos realizar todos (familias, profesorado e persoal non docente) todos os días antes de sair da casa para poder detectar se pode haber síntomas de infección por Covid-19.
  • A DECLARACIÓN RESPONSABLE na que vos dades por informados doprotocolo e das obrigas de actuación no caso de presentar síntomas e que foi enviada a todas as familias coa obriga de devolución ao centro. Podedes descargala, cubrir, escanear e enviar ao correo do colexio, de non telo feito xa.
AdxuntoTamaño
enquisa_autoavaliacion_21_22.pdf59.1 KB
declaracion_responsable_21_22.pdf52.02 KB