Skip to Content

Equipo da biblioteca

   

EQUIPO DE BIBLIOTECA:

 

 

Integrantes:

 

 

Responsable:

 

 

Educación artística

Opazo Fernández, Encarnación

 

Outro profesorado:

 

 

Titora 6º de infantil

Da Costa González, Mª del Rosario

 

Titora 4º de infantil

Marcos Mejía, Asunción

 

Relixión Católica

Blanco Díaz, Sara María

 

Titora de 1º de primaria

Calvo Pardo, Mª del Sagrario

 

Lingua Inglesa

Castro Guerreiro, Carmen

 

Titora de 5º de primaria

Muíño Seijo, Mª Concepción

 

Educación Física

Pérez Rey, José Manuel

 

Apoio educación infantil 

Guerra Sánchez, Rosa María

 

Titora de 4º de primaria

Rojo Sacido, Edesia

 

 

Competencias da responsable:

 

 

 1. Elaborar a programación anual da biblioteca, atendendo aos proxectos curriculares do centro.

 

 1. Elaboración da memoria final de curso.

 

 1. Coordinar e colaborar no deseño e posta en práctica do proxecto lector do centro.

 

 1. Realizar o tratamento técnico dos fondos: seleccionar, organizar, clasificar e catalogar.

 

 1. Informar o claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións.

 

 1. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade escolar.

 

 1. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio.

 

 1. Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto co resto do profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos e a dinamización cultural do centro.

 

 1. Coordinar o equipo de apoio.

 

 

Competencias do equipo de apoio:

 

 

 1. Apoiar a responsable da biblioteca na súa organización e dinamización.

 

 1. Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca (boletíns informativos, guias de lectura, mantemento da sección da biblioteca na páxina web do centro, ...)

 

 1. Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas.

 

 1. Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca.

 

 1. Recoller propostas e suxestións do profesorado e do alumnado co fin de mellorar as intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as habilidades de traballo intelectual.page | by Dr. Radut