Covid-19

COVID-19

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 PARA FAMILIAS E ALUMNADO

SOLICITUDE DE MÁSCARAS

 

 ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude: O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES (SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR) 

• Forma de presentación da solicitude: De forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.

• Prazo:

1. Para o alumnado matriculado no centro no día da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia:10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galica, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020. 

2. Para o alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente público con titularidade da Consellería ou a un privado concertado procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, a solicitude de máscaras poderase presentar no mesmo prazo que a solicitude de libros e material escolar, é dicir, un mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. 

Documentos anexados:

1. Orde do 6 de novembro de 2020 ( DOG).

2. Anexo I e II.

 

 

Teléfono Móbil Do Centro

  644330322

O centro pon a disposición das familias un novo número de teléfono móbil que será usado exclusivamente para incidencias relacionadas coa COVID-19 ou para asuntos urxentes relacionados co servizo de transporte escolar.

Enquisa de Autoavaliación Covid-19

Á Escola con Sentidiño

ENLACES DE INTERESE

Para máis información recomendamos a visita ás seguintes páxinas web e enlaces:

RECURSOS SOBRE COVID-19 OPS

Distribuir contido