CARTA DE PRESENTACIÓN DA ANPA TINTUREIRA

            

Dalles a benvida ao curso 2018/2019.

Esta asociación serve de intermediaria entre  o centro e as familias, representa a nais e pais no consello escolar, organiza as actividades extraescolares e xestiona o servizo de madrugadores, todo co fin de axudar no posible a mellorar o cole.

Para presentar o programa da ANPA deste curso e escoitar as vosas suxestións de mellora ou ofertas de axuda, convocámosvos a unha reunión o Xoves 27 de Setembro ás 19:00h.

 

Cousas a ter en conta para facerse socio/a:

IMPORTE: 12 €/ano por familia

DOCUMENTACIÓN:  

Entrega na oficina da ANPA a ficha de socio cuberta (1 por familia)

Xustificante de pago (Banco Santander: ES84 0049 0170 5422 1026 4931) indicando o nome da familia ou pago da cota na oficina da ANPA.

HORARIO DA ANPA: Setembro: todos os días de 9:15 a 9:30 / A partires de Outubro: Luns de 16 a 17h, Martes de 9:15 a 9:30

PRAZO PARA FACERSE SOCIO: Ata o 31 de Outubro.

 

Vantaxes de ser socio/a:

- Participación nas actividades extraescolares e madrugadores con desconto.

- Desconto noutras actividades e eventos/excursións, posibles axudas para excursións, etc.

- Organización de festas especiais para socios (Nadal e Fin de curso) e outras actividades culturais.

- Agasallos no Nadal e na graduación.

- Plataforma de apoio ante instancias educativas e organización de actividades de defensa do ensino, condicións educativas, mobilizacións, etc.

 

Normas importantes para as actividades extraescolares

- Ningún neno pode facer uso do servizo de madrugadores ou das actividades extraescolares con débedas  pendentes na ANPA.

- É imprescindible notificar previamente na ANPA o comezo do uso das mesmas e pagar o seguro escolar (5€/ano)

- Compromiso de mantemento durante todo o trimestre. A inscrición nunha actividade esixe a participación continua durante un trimestre completo. No caso de baixa, debe abonarse o trimestre completo igualmente. As baixas deberán comunicarse directamente ao ANPA (as baixas comunicadas soamente aos profesores da actividade non serán baixas efectivas).

- Os pagos realizaranse durante a primeira semana do mes correspondente por transferencia bancaria -Banco Santander ES84 0049 0170 5422 1026 4931. Pódese realizar pago mensual,  trimestral ou anual da actividade. O impago de dous meses consecutivos supón a baixa inmediata na actividade, salvo aviso por anticipado ao ANPA.

- Gardas: A participación nas actividades implica a realización dalgunha garda (co horario das actividades dese día).

-Para realizar os grupos das actividades é necesario entregar a ficha cuberta antes do 27 Setembro.

- Comezo das actividades: Luns 1 de Outubro.

O incumprimento de calquera destas normas pode levar consigo a baixa como socio.       

DESCARGAR CARTA PRESENTACIÓN