PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020/2021

 

Iníciase o proceso de admisión do alumnado, as familias deberán ter presente o seguinte calendario.

Publicarase no taboleiro e na web do centro a información referida as distintas fases.

 

PRIMEIRA FASE: RESERVA DE PRAZA NO CENTRO ADSCRITO (1-17 febreiro)

Este proceso está dirixido ao alumnado de 6º de Ed. Primaria que vaia realizar no 20-21 o curso de 1º da ESO no noso centro adscrito, o IES Coruxo.

O alumnado que esté actualmente matriculado nalgún curso no noso centro e que non vaia cambiar de colexio, non necesita facer ningún trámite, a súa praza queda automáticamente reservada para o curso seguinte. Se desexan facer algún cambio con respecto a materia optativa relixión/valores, deberán solicitar este cambio no centro durante este prazo.

O alumnado de 6º de primaria que vaia cursar 1º da ESO no seu centro adscrito, o IES Coruxo, deberá entregar na secretaría do noso centro o Anexo I de reserva de praza cuberto e asinado, poden imprimilo no seguinte enlace. ENLACE ANEXO I 

Poden tamén presentar esta solicitude na Sede electrónica da Xunta de Galicia ENLACE

O prazo para entregar este ANEXO I estará aberto entre o 1 e o 17 de febreiro.

 

SEGUNDA FASE: SOLICITUDE DE PRAZA (1 marzo-20 marzo)

Este proceso está dirixido a:

- O alumnado novo que vaia cursar 4º de Educación Infantil (3 anos) no curso 20-21.

- O alumnado procedente doutros centros.

- O alumnado de 6º de Primaria que vaia cursar 1º da ESO noutro centro diferente ao seu centro adscrito.

 Entregar cuberto o ANEXO II  no centro solicitado como 1ª opción, xunto coa seguinte documentación:

- Copia do DNI do alumno/a ou fotocopia do libro de familia da folla na que está inscrito/a o alumno/a que se vai matricular.

- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

 

MAIS INFORMACIÓN:  

www.edu.xunta.gal