PAGO TELEMÁTICO SERVIZO COMEDOR

O pagamento do Servizo de Comedor pode ser aboado de maneira telemática a través da web da Consellería de Facenda, utilizando a oficina virtual tributaria.

ENLACE  á Oficina Virtual da Axencia Tributaria

 

Datos necesarios para cubrir o formulario:

Consellería: 07-CULTURA, EDUCACIÓN E ORD UNIVERSITARIA

Delegación: 40-PONTEVEDRA

Servizo: 01-SECRETARÍA

Taxa: 352800-COMEDORES ESCOALRES

 

Obxecto de pago:

COMEDOR ESCOLAR CEIP A PAZ-TINTUREIRA

MES: .......   Nº DÍAS: ......... 

NOME DO ALUMNO: ..................

 

ENLACE TITORIAL