ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN

 •    Ler contos cos nenos a cotío. Facéndoos partícipes, con preguntas, nomeando os debuxos...
•    Aprender cancións, adiviñas, rimas...
•    Xogar a soprar (pompas, globos)
•    Xogar a escoitar, distinguir e imitar sons.
•    Xogar a facer e imitar caras (triste, enfadado, contento, asustado...).
•    Xogar ao “vexo, vexo”.
•    Xogar cos sons das palabras ( xogo do eco, facer rimas., falar utilizando unha soa vogal: Holo, ¿como to chomos?(¿Hola, como te chamas?)
•    Facer movementos buco-faciais (bicos, morros,  pedorretas, inflar meixelas,  sorriso, limpar os dentes coa lingua…).