Estimulamos a linguaxe.

Este curso, coma nos anteriores, continuamos co obradoiro de estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil.

Presentamos á s e ñ o r a   l i n g u a e a casa onde vive, aprendemos a sacala de paseo e saudar ao nariz, ás orellas e ao queixo (levando a lingua cara o nariz, tentando chegar ata unha orella e logo ata a outra, ata o queixo...)

É moi importante que teñamos un bo control dos movementos que podemos facer coa lingua, os labios e as mandíbulas, pois facilitan a articulación dos sons.

Aquí temos algúns conselliños que nos axudarán a desenvolver a linguaxe dos máis pequenos: