Skip to Content

Información importante sobre os cursos de Educación Infantil e Primaria neste curso 20-21

Informamos que a Consellería de Educación desdobrou os grupos que tiñan máis de 25 alumnos/as. Polo tanto, este curso académico teremos as seguintes unidades en funcionamento:

Na planta baixa:

-4º E.I.

-5º E.I.

 

No 1º andar:

-6º E.I.

-1ºA

-1ºB

-2º

-3ºA

-3ºB

 

No 2º andar:

-4º

-5ºA

-5ºB

-6ºA

-6ºB

Polo tanto, non van existir aulas para as distintas especialidades (nin inglés nin música). O alumnado non vai cambiar de aula, a excepción do alumnado matriculado en Relixión porque na súa aula impartirase Educación en Valores (son áreas que se imparten simultaneamente). Será o profesorado especialista quen entre na titoría correspondente.

Os pais/nais recibiredes un aviso por Abalarmóbil co grupo-clase onde queda matriculado o voso fillo/a (grupo A ou grupo B). Por Lei de Protección de Datos non se poden publicar listaxes na web do cole nin no taboleiro de anuncios.

Seguiremos a ter a Biblioteca aberta para o servizo de préstamo de libros e a aula de Informática pola importancia que adquire nestes momentos para a formación do alumnado no manexo da aula virtual do Centro. Obviamente coas medidas hixiénicas e de desinfección que impón o protocolo da Consellería de Educación.

Estamos á espera de que a Consellería de Sanidade levante as restriccións na cidade da Coruña para poder organizar as reunións coas familias de inicio de curso (nestes momentos só poden reunirse un máximo de 10 persoas). Comunicarase no seu momento como quedan establecidas (datas, horas e lugar).

 

Periodo de adaptación en 5º e 6º de Educación Infantil

Excepcionalmente, e debido as circustancias vividas polo alumnado nestes últimos meses, este curso académico haberá un periodo de adaptación nestes dous niveis de E.I.

Quedará do seguinte xeito:

Desde o primeiro día de clase ata o 18 de setembro o alumnado de 5º e 6º de E.I. acudirá de 10:00 a 13:40h.

Desde o 21 de setembro o horario será completo.page | by Dr. Radut