Benvida

Benvidos á web do CEIP de CELEIRO

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

Imos participar no Día da Educación Física na Rúa 2019

https://www.consejo-colef.es/defc-home

O vindeiro 25 de abril celébrase o
DÍA DA EDUCACIÓN FÍSICA NA RÚA

e o noso colexio vai participar realizando unha actividade moi especial:
 • Ese día iremos ata a Praza do Náufrago a partir das 12:20 horas e alí faremos unhas "danzas populares do mundo".
 • Invitamos todas as familias e veciños que desexen participar con nós nesta actividade. 
 • Para aprender a seguir as danzas pódese ver o vídeo onde o alumnado de 6º curso está ensaiando as mesmas.
 •  Animámosvos a participar. Seguro que o pasaremos estupendamente!!!
 

Proceso de admisión do alumnado para o curso 2019-2020

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO 

 

 • Do 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive)

 

 • Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

 

 • Horario de Secretaría do noso centro: 9:00 a 10:00 horas

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SE É O CASO

 • Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a:

Fotocopia do Libro de  Familia ou DNI do alumno/a

 • Certificado oficial do expediente académico.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

En aplicación da nova normativa de protección de datos, lémbrase que este ano, respecto da consulta automática de datos, o que manifesta de forma expresa o administrado é a súa a que se realice.

A este respecto, en caso de alegar algún criterio que precise de consulta de datos, e se manifeste oposición , o administrado ou administrada deberá achegar a documentación pertinente, para que de forma manual se lle teña en conta no centro, en caso de ter que calcular o baremo.

 

 

Anexo II: SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

 

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

 

 

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

De conformidade coa disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, o próximo día 1 de febreiro de 2019 inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa.

 • O prazo de solicitudes abranguerá do 1 ao 15 de febreiro, ambos incluídos.

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso.

Normativa de aplicación

 •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A medida que se vaian desenvolvendo as distintas fase do devandito proceso de admisión, que rematarán no mes de xuño coa matrícula do alumnado, achegaremos os correspondentes textos e arquivos ampliando a información a publicar

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

Calendario Escolar 2018-2019

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no DOG o calendario escolar para o vindeiro curso 2018-2019, para os centros sostidos con fondos públicos, polo que se fixan os períodos lectivos e vacacións correspondentes.

Deste xeito, para o alumnado matriculado en 2º ciclo de infantil, en primaria e en educación especial as clases comezarán o día

 • 12 de setembro de 2018 e

rematarán o

 • 21 de xuño de 2019.

Períodos de vacacións:

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

2. Entroido: días 4, 5 e 6 de marzo de 2019.

3. Semana Santa: desde o día 13 ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

4. Día do Ensino coa consideración de non lectivo celebrarase7  de decembro de 2018.

5. Días de Libre Disposición: 2 de novembro 2018 e 20 de maio 2019.

Comezo do curso 2018-2019

 

Estimadas familias, dende o centro queremos comunicarvos as seguintes cuestións:

- Para o bo funcionamento do traballo escolar dentro das nosas aulas é preciso que o alumno/a traia os materiais necesarios para a súa actividade escolar polo que lles pedimos que fagan aos seus fillos/as responsables do seu material sin achegarllo ao centro; e lembrámoslles que despois do horario lectivo (9:00-14:00) non se poderá acceder ás aulas buscar material.

- Adxuntamos un modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro para maior comodidade das familias, que deberán traer cuberto aqueles/as nenos/as que faltasen ao centro ou aqueles/as que deben ausentarse por motivos xustificados nalgún momento do horario lectivo. Pregamos lle sexa entregado aos respectivos titores por parte do alumnado ao chegar á aula.

XUSTIFICACIÓN DE RETIRADA, CHEGADA TARDE OU FALTA DE ASISTENCIA DUN ALUMNO/A

 •  Lembrámoslles que as titorías son de outubro a maio, os martes de 16:00 a 17:00 horas.
 • O vindeiro martes, 25 de setembro teremos a 1ª reunión coas familias, dada a importancia dos asuntos a tratar convén asistir á mesma. Enviaremos nota recordatoria.

 

 

INFORMACIÓN DA ANPA DO CEIP DE CELEIRO

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO CENTRO

 

 ceip.celeiro@edu.xunta.es

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Antonio Pedrosa Latas, do concello de Viveiro.

De conformidade co previsto no artigo 8 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: Lugo.

Concello: Viveiro.

Código: 27013387.

Denominación actual: colexio de educación infantil e primaria (CEIP) Antonio Pedrosa Latas.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Celeiro.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

COMUNICADOS A TRAVÉS DE TokApp

Estimadas familias:

Para comunicarnos con vostedes de forma rápida e sinxela imos empregar a plataforma TokApp School convidando aos nosos usuarios a que descarguen esta aplicación nos seus teléfonos móbiles ou nas súas tabletas.

Por este medio poderán ter información inmediata, ademais de poder responder cando o Centro llelo solicite.

 

Destacar que esta é unha aplicación de descarga gratuíta para teléfonos Android, Windows Phone ou iOS.

Está dispoñeble en Google Play Store, Windows Phone Store e App Store.

Vostedes teñen que:

 1. Entrar na tenda App Store, Google Play ou Windows Phone Store.
 2. Buscar a aplicación de TokApp School e descargala.
 3. Abrir a aplicación, seleccionar o seu país de residencia e validar o nº de teléfono ou o enderezo electrónico que facilitou no centro ao inicio do curso.
 4. Escribir o nome de usuario e contrasinal que queiran utilizar (se xa está en uso, elixir outro).
 5. Agardar a que o centro actualice a base de datos e detecte o seu rexistro.

Comezará a recibir os comunicados. É esencial que os datos de rexistro coincidan cos facilitados ao centro.

Así mesmo, tamén pode ter información de como descargar a aplicación e darse de alta a través da seguinte ligazón:

http://soporte.tokapp.com

No caso de non ter teléfono con conexión de datos, utilizaremos o correo electrónico para comunicarnos con vostedes.

Un saúdo

O Equipo Directivo

Distribuir contido