Benvida

Benvidos á web do CEIP Antonio Pedrosa Latas.

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

Datas para a devolución de libros

COMUNICADO PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE

3º, 4º, 5º e 6º CURSO DE PRIMARIA

Os beneficiarios da axuda FONDOLIBROS no presente curso deberán devolver os lotes completos de libros de texto en préstamo (en bo estado, sen nome e libres de escritura) durante a última semana do curso, para poder beneficiarse das diferentes axudas na presente convocatoria.

Para favorecer a boa organización do centro e da ANPA na recollida do material e na incorporación da información no sistema operativo da xunta, e deste xeito non interronper o normal funcionamento do centro, rogámoslles fagan uso do seguinte horario:

LUNS, 19 DE XUÑO:   5º e 6º CURSO

9:00 a 10:30  /  13:00 a 14:00  /  16:00 a 17:30

XOVES, 22 DE XUÑO:  3º e 4º CURSO

9:00 a 10:30  /  13:00 a 14:00  /  16:00 a 17:30

TEATRO PARA REMATAR O CURSO

Para despedir este curso escolar 2016-2017 a ANPA do CEIP Antonio Pedrosa Latas, seguindo un dos seus obxectivos básicos (fomentar actividades culturais)  ten organizadas dúas sesións teatrais para o vindeiro martes 13 de xuño no Teatro Pastor Díaz. A actividade está coordinada en colaboración coas ANPAS de centros similares ao noso, o CEIP Santa Rita de Galdo e o Colexio O Landro.

A compañía teatral Os Tres Tenedores faranos sentir a música coas seguintes obras:

-          Cocido Express: dirixida aos nenos e nenas de todo o ciclo de educación infantil, ás 17:00 horas.

-          O pobre Tom: dirixida aos seis cursos de primaria, ás 19:00 horas.

Os nenos e nenas de educación infantil e 1º e 2º de primaria deberán acudir á representación acompañadon de UN adulto. Ao resto de niveis, entregaráselles unha entrada por alumn@.

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

CONVOCATORIA DE AXUDAS:

Participación no fondo solidario de libros de texto (3º,4º,5º e 6º de educación primaria), axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de educación primaria) e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

 
 
RESUMO:

Prazos de presentación de solicitudes:

1.    Dende o 23 de maio ao 23 de xuño de 2017 (este incluido).

2.    O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2018.

Requisitos:  Ter devolto en bo estado os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2016/17. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño.

  

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel que poden recoller no centro ou descargar da páxina web do centro, adxuntando copia do DNI do solicitante e copia do libro de familia onde aparezan todos os membros da unidade familiar.

 

Proceso de admisión e matrícula do alumnado para o curso 2017-2018

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO

1- Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula cara o vindeiro curso escolar, estarán matriculados automáticamente.

2- O alumnado de 6º de Primaria deberán de confirmar a súa reserva de praza para o instituto adscrito o IES María Sarmiento cubrindo o anexo I e entregándoo na secretaría do noso centro do 1 ao 15 de febreiro.

ALUMNADO QUE QUEIRA TRASLADARSE DO NOSO CENTRO A OUTRO           

1) Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

2) Presentar a solicitude de admisión xunto co Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse.

3) Entregar no centro onde desexe causar baixa unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 

PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO 

Do 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive)

Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

Horario de Secretaría do noso centro: 9:00 a 10:00 horas

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR            

     - Fotocopia do Libro de Familia ou DNI do alumno/a

Anexo I: Reserva de praza no IES adscrito ou cambio de centro.

Anexo II: SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

DATAS PARA O PROCESO DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño

ANEXO III: DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 

OBSERVACIÓNS                

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

Presentación da solicitude fóra de prazo

Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA:

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

Modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro

Adxuntamos un modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro para maior comodidade das familias, que deberán traer cuberto aqueles/as nenos/as que faltasen ao centro ou aqueles/as que deben ausentarse por motivos xustificados nalgún momento do horario lectivo. Pregamos lle sexa entregado aos respectivos titores por parte do alumnado ao chegar á aula.

AQUÍ PODEN DESCARGAR O MODELO DE XUSTIFICANTE

CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

Calendario de inicio e remate das clases, días non lectivos e períodos vacacionais correspondentes ao presente curso 2016-17 no noso centro. Lembrámoslles que as titorías son os martes de 16:00 a 17:00 horas.

 

CALENDARIO ESCOLAR no CEIP Antonio Pedrosa Latas

12 de setembro: inicio das clases.

12 de outubro: día non lectivo, día do Pilar

31 de outubro: día non lectivo outorgado pola Consellería como día da Educación.

1 de novembro: día non lectivo, día de Santos.

6 e 8 de decembro: días non lectivos, días da Constitución e da Inmaculada respectivamente.

Do 22 de decembro ao 6 de xaneiro (ambolos dous incluídos):  vacacións de Nadal.

27 e 28 de febreiro e 1 de marzo: vacacións de Entroido.

Do 10 ao 17 de abril (ambolos dous incluídos): vacacións de Semana Santa.

1 de maio: día non lectivo, día do Traballador (San Xosé Obreiro).

15 e 16 de maio: días non lectivos escollidos polo centro e aprobados no consello escolar.

17 de maio: día non lectivo, día das Letras Galegas.

23 de xuño: remate das clases, último día lectivo.

 

Comunicado sobre a aparición de pediculosis capilar (piollos)

 

Estimadas familias, dende o centro queremos comunicarvos a aparición dalgún caso de alumnado con pediculosis capilar (piollos), recoméndase extremar as medidas de control  capilar dos seus fillos ou fillas. O centro conta cun folleto informativo para a erradicación dos piollos á súa disposición, e poden atopar información NESTE ENLACE.

FOLLETO

 
Distribuir contido