Benvida

Benvidos á web do CEIP de CELEIRO

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS

Na mañá do martes, 3 de xullo, expuxemos no taboleiro de anuncios do colexio, o listado provisional do Fondo Solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar do curso 2018/2019.

Reclamacións: ata o venres, 6 de xullo, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

Publicación da listaxe definitiva o mércores, 11 de xullo, no taboleiro da entrada do colexio.

Entrega dos vales do material escolar e axuda de libros (1º e 2º curso) o xoves e venres , 12 e 13 de xullo, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

FONDO LIBROS DA ANPA, entrega de solicitudes os días 12 e 13 de xullo, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Recordamos que é necesario presentar o resgardo do banco do pago da cuota anual, 20 €, por familia e do pago do seguro, 6 €, por neno/a.

CLICAR AQUÍ PARA A DESCARGA DO IMPRESO SOLICITUDE

Recollida de libros (ANPA E COLEXIO) (3º, 4º, 5º e 6º curso)  o xoves e venres, 6 e 7 de setembro de 11:30 a 13:30 horas.

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2018-2019

Calendario escolar para o curso 2018-2019

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no DOG o calendario escolar para o vindeiro curso 2018-2019, para os centros sostidos con fondos públicos, polo que se fixan os períodos lectivos e vacacións correspondentes.

Deste xeito, para o alumnado matriculado en 2º ciclo de infantil, en primaria e en educación especial as clases comezarán o día

 • 12 de setembro de 2018 e

rematarán o

 • 21 de xuño de 2019.

Períodos de vacacións:

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

2. Entroido: días 4, 5 e 6 de marzo de 2019.

3. Semana Santa: desde o día 13 ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

4. Día do Ensino coa consideración de non lectivo celebrarase7  de decembro de 2018.

Fondo solidario de libros de texto, axudas para libros e axudas para material escolar para o curso 2018/2019

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

 

-       As axudas para a adquisición de libros de texto van destinadas ao alumnado que cursará 1º e 2º de Educación Primaria o vindeiro curso.

-       A participación no fondo solidario de libros correspóndelles aos alumnos e alumnas que cursarán 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

-       As axudas para a adquisición de material escolar van destinadas a todo o alumnado que cursará Educación Primaria, cuxas familias teñan unha renda per cápita inferior a 5400 Euros no exercicio fiscal do 2016.

-     Presentarase unha única solicitude por familia indicando o nivel de estudos de cada un dos nenos/as (por exemplo: no caso de dous irmáns, é suficiente cunha única solicitude na que se incluirán todos eles/as). Presentarase no centro de orixe, agás, o alumnado que empeza 1º ESO que debe solicitar ditas axudas no instituto no que vaia a matricularse.

-   Este ano tedes a opción de presentar a solicitude vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación FondoLibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros). Para esta presentación necesitades dispoñer dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario de Chave365.

A documentación a entregar é a seguinte:

               ANEXO I e II da Orde antes sinalada, debidamente cuberto e asinado.

               - DNI de todos os membros da unidade familiar, SOAMENTE SE NON AUTORIZA á Xunta de Galicia a comprobación telemática.

               - Fotocopia de libro de familia, na que aparezan todos os membros da unidade familiar. SEMPRE.

               - De ser o caso, certificación de que o alumno/a ou algún membro da unidade familiar ten unha minusvalía, AGÁS QUE DITO DOCUMENTO FOSE EMITIDO POLA XUNTA DE GALICIA.

               - Declaración do IRPF do exercicio fiscal 2016, SOAMENTE SE NON SE AUTORIZA á Xunta de Galicia a súa comprobación. 

               - De ser o caso, documentación acreditativa de violencia de xénero no ámbito familiar.

 - De ser o caso, documentación acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado tutelados.

 • falta de devolución dos libros emprestados polo centro no curso 2017/ 2018, serán causa de exclusión na participación de ditas axudas. Estes libros, deben ser devoltos ó centro en perfecto estado de conservación antes do 23 de Xuño. De faltar algún libro ou se algún está moi deteriorado, a familia terá que ocuparse de mercar outro igual.
 • Ao igual que en convocatorias anteriores, a persoa solicitante da axuda, debe comprometerse a conservar en bo estado os libros de texto emprestados, e a devolvelos ao finalizar o curso 2017/ 2018 ao fondo solidario constituído no centro.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN DO CENTRO

 

 ceip.celeiro@edu.xunta.es

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

 

ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se autoriza o cambio de denominación específica do CEIP Antonio Pedrosa Latas, do concello de Viveiro.

De conformidade co previsto no artigo 8 do Regulamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21 de outubro), por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Autorizar o cambio de denominación específica do seguinte centro:

Provincia: Lugo.

Concello: Viveiro.

Código: 27013387.

Denominación actual: colexio de educación infantil e primaria (CEIP) Antonio Pedrosa Latas.

Nova denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) de Celeiro.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Listaxe de alumnado admitido para o curso 2018-2019

 • 4º INFANTIL:

Arias Oroza, Valentina

Gabarres Montoya, Sonia

Gómez Chao, Keltia

Gómez Chao, Mauro

González Trastoy, Leo

López González, Paula

Mon Lopes, Laura

Rego Pérez, David

Vale López, Sandra

 • 6º INFANTIL:

Cortiñas Maciñeiras, Francisco

 • 1º PRIMARIA:

Pérez Palomo, Victor

 • 3º PRIMARIA:

Sofian , Patrik Marcel

 • 4º PRIMARIA:

Adam , Andrés Vasile

 

COMUNICADOS A TRAVÉS DE TokApp

Estimadas familias:

Para comunicarnos con vostedes de forma rápida e sinxela imos empregar a plataforma TokApp School convidando aos nosos usuarios a que descarguen esta aplicación nos seus teléfonos móbiles ou nas súas tabletas.

Por este medio poderán ter información inmediata, ademais de poder responder cando o Centro llelo solicite.

 

Destacar que esta é unha aplicación de descarga gratuíta para teléfonos Android, Windows Phone ou iOS.

Está dispoñeble en Google Play Store, Windows Phone Store e App Store.

Vostedes teñen que:

 1. Entrar na tenda App Store, Google Play ou Windows Phone Store.
 2. Buscar a aplicación de TokApp School e descargala.
 3. Abrir a aplicación, seleccionar o seu país de residencia e validar o nº de teléfono ou o enderezo electrónico que facilitou no centro ao inicio do curso.
 4. Escribir o nome de usuario e contrasinal que queiran utilizar (se xa está en uso, elixir outro).
 5. Agardar a que o centro actualice a base de datos e detecte o seu rexistro.

Comezará a recibir os comunicados. É esencial que os datos de rexistro coincidan cos facilitados ao centro.

Así mesmo, tamén pode ter información de como descargar a aplicación e darse de alta a través da seguinte ligazón:

http://soporte.tokapp.com

No caso de non ter teléfono con conexión de datos, utilizaremos o correo electrónico para comunicarnos con vostedes.

Un saúdo

O Equipo Directivo

Días de libre disposición

Na sesión do Consello Escolar Ordinario celebrado na tarde do martes, 10 de outubro, quedaron aprobados

os días de libre disposición:

 • venres, 13 de outubro de 2017
 • venres, 18 de maio de 2018

   

Polo tanto non volvemos ás clases ata o luns, 16 de outubro.

Boa fin de semana a todas e a todos!

 

COMUNICADO DO CENTRO

 

Estimadas familias, dende o centro queremos comunicarvos as seguintes cuestións:

- Para o bo funcionamento do traballo escolar dentro das nosas aulas é preciso que o alumno/a traia os materiais necesarios para a súa actividade escolar polo que lles pedimos que fagan aos seus fillos/as responsables do seu material sin acercárllelo ao centro; e lembrámoslles que despois do horario lectivo (9:00-14:00) non se poderá acceder ás aulas buscar material.

- Adxuntamos un modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro para maior comodidade das familias, que deberán traer cuberto aqueles/as nenos/as que faltasen ao centro ou aqueles/as que deben ausentarse por motivos xustificados nalgún momento do horario lectivo. Pregamos lle sexa entregado aos respectivos titores por parte do alumnado ao chegar á aula.

XUSTIFICACIÓN DE RETIRADA, CHEGADA TARDE OU FALTA DE ASISTENCIA DUN ALUMNO/A

 •  Lembrámoslles que as titorías son de outubro a maio, os martes de 16:00 a 17:00 horas.
 • O vindeiro martes, 26 de setembro teremos a 1ª reunión coas familias, dada a importancia dos asuntos a tratar convén asistir á mesma. Enviaremos nota recordatoria.
Distribuir contido