Benvida

Benvidos á web do CEIP Antonio Pedrosa Latas.

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

Calendario Escolar 2016-2017

Orde do 7 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Períodos de vacacións
1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2016 ata o día 6 de xaneiro de 2017, ambos
inclusive.
2. Entroido: días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017.
3. Semana Santa: desde o día 10 ata o 17 de abril de 2017, ambos incluídos.
4. Días non lectivos pendente de aprobación.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2016-2017

Axudas para adquisición de libros e texto e material escolar

O xoves, 23 de xuño, remata o prazo para solicitar axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º curso) e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria.

Os cheques entregaranse os días 4, 5 e 6 de xullo en horario de 10:00 a 13:00 horas na Secretaría do Centro.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:

Os libros do curso actual, tanto do fondo do colexio como da ANPA, serán entregados o día 23 de xuño, en horario de 10:00 a 13:00 horas. A entrega deberá facela o pai, nai, titor ou titora do alumno dado que haberá que asinar a mesma unha vez revisados e comprobada a total devolución dos mesmos.

A entrega dos libros (tanto do fondo do colexio como da ANPA) para o curso 2016-2017 farase os día 6 e 7 de xullo, en horario de 10:00 a 13:00 horas, tendo como requisito previo a devolución dos libros do curso anterior.

 

 

Cambio de número de teléfono

O centro ten novo número de teléfono:

982870953 (dirección)

982870951 (secretaría)

 

Axudas para libros de texto

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para alumnado matriculado en primaria, secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/2017.

Xúntase a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Orde do 27 de abril de 2016 (DOG)

Librarías incluídas no programa axudaslibros

 

RESUMO:

Fondo solidario para a adquisición de libros de texto e

material escolar curso 2016/2017 en Galicia

 

A Consellería de Educación convoca axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17.

Prazos de presentación de solicitudes: 

 

1.    Dende o 18 ao 23 de xuño de 2016. 

2.    O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2017. 

 

Requisitos:

  • Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, nun centro sostido con fondos públicos de Galicia, durante o curso 2016/17.
  • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.
  • Para o alumnado de educación ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para o alumnado matriculado en EE, en centros específicos ou en unidades de EE de centros ordinarios, ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, a contía das axudas será de 250 euros con independencia da renda per cápita da unidade familiar.
  • Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2015/16. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño.
  •  As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna.

DOTACIÓN:

Concederanse as axudas segundo a renda per cápita familiar no ano 2014 (máximo 250 euros). 

Distribuir contido