Benvida

Benvidos á web do CEIP Antonio Pedrosa Latas.

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

Calendario do ano 2017

Estimadas famlias:

Como xa sabedes, estamos a elaborar un calendario con fotografías dos alumnos e alumnas do CEIP Antonio Pedrosa Latas no presente curso 16/17.

Coa finalidade da facer un pedido o máis acertado posible, desexariamos coñecer a vosa intención de mercar algún exemplar.

Estimamos que o prezo final do calendario será de 8€.

Lembrade facer a vosa reserva na secretaría do centro, pois xa hai bantante demanda.

Un saúdo, e grazas pola vosa colaboración.

CALENDARIO DO PROCESO ELECTORAL AO CONSELLO ESCOLAR

Día 2 de novembro, Constitución da Xunta Electoral formada por:

  • Presidenta: Rita Lamas Álvarez
  • Representante dos mestres: Antonio Ferreiro Carballo; suplente, Eva Martínez Baltar
  • Representante dos pais de familia: Marta García Fragio; suplente, José López Cao
  • Representante de servizos: Emma Bermúdez Cociña; suplente, Esther Díaz Meira
  • Actuará como secretario/a; Marta García Fragio

Publicación do censo no taboleiro de anuncios do Centro.

Do día 3 ao 1o de novembro, ata as 12 horas, prazo para a presentación de candidaturas áo Consello Escolar.

Día 15 de novembro, ás 16:30 horas, no salón de actos, reunión da Xunta Electoral para a proclamación das candidaturas.   Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais e publicación dos resultados.

Días 16 e 17 de novembro, prazo para presentar reclamacións á proclamación dos candidatos.

Día 18 de novembro, constitución das Mesas Electorais.  Publicación das candidaturas admitidas e elaboración de papeletas.

Día 29 de novembro, votación para elexir os representantes no Consello Escolar de pais/nais e persoal de servizos; en horario de 9:00 a 9:30 horas, de 13:30 a 14:00 Horas e de 16:00 a 18:00 horas. Claustro extraordinario para elección dos representantes do profesorado.

Día 30 de novembro, envío copia das actas á Xefatura Territorial. Ás 16:00 horas, reunión da Xunta Electoral para a proclamación dos candidatos elexidos. Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar.

Día 2 de decembro, constitución do Consello Escolar do Centro. Designación dos membros da comisión económica. Designación da persoa responsable de impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Constitución do Obvervatorio da convivencia Escolar.

COMEZA O PROCESO ELECTORAL DA RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2016

De conformidade co establecido na Resolución do 26 setembro de 2016 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG 4/10/16), realizarase proximamente neste Centro a RENOVACIÓN do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio. Este curso corresponde renovar 2 pais/nais e 3 profesores/as.

O proceso electoral comeza coa formación da XUNTA ELECTORAL, órgano encargado de organizar e supervisar o procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar. Esta Xunta Electoral está formada por:  

 

 

    - O Director ou directora do Centro.

 

    - Un profesor ou profesora.

 

    - Un pai ou nai ou titor legal.

 

    - Un representante do persoal de administración e servizos

 


Benvida a Saúl!

 

 Dámoslle a benvida a Saúl, o noso auxiliar de conversa.

 Vén de Wilmington (Delaware) nos Estado  Unidos de América

The Lighthouse

 

Este é un programa complementario de apoio e colaboración de profesorado nativo prioritariamente nos Centros Plurilingües, Seccións Bilingües e Escolas Oficiais de Idiomas para posibilitar a práctica da conversa oral, proporcionar un modelo de corrección lingüística e achegar o alumnado e profesorado á cultura do seu país.

No noso centro temos unha Sección Bilingüe, impártese a Plástica de 6º curso en inglés

 

Seccións Bilingües

 

Este programa supón a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística que se cursa dun xeito bilingüe nunha lingua cooficial e nunha lingua estranxeira utilizada como mínimo durante o 50% do horario lectivo.

 

Modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro

Adxuntamos un modelo de xustificación de retirada do alumno/a e/ou de impuntualidade ao centro para maior comodidade das familias, que deberán traer cuberto aqueles/as nenos/as que faltasen ao centro ou aqueles/as que deben ausentarse por motivos xustificados nalgún momento do horario lectivo. Pregamos lle sexa entregado aos respectivos titores por parte do alumnado ao chegar á aula.

AQUÍ PODEN DESCARGAR O MODELO DE XUSTIFICANTE

CALENDARIO ESCOLAR 2016-2017

Calendario de inicio e remate das clases, días non lectivos e períodos vacacionais correspondentes ao presente curso 2016-17 no noso centro. Lembrámoslles que as titorías son os martes de 16:00 a 17:00 horas.

 

CALENDARIO ESCOLAR no CEIP Antonio Pedrosa Latas

12 de setembro: inicio das clases.

12 de outubro: día non lectivo, día do Pilar

31 de outubro: día non lectivo outorgado pola Consellería como día da Educación.

1 de novembro: día non lectivo, día de Santos.

6 e 8 de decembro: días non lectivos, días da Constitución e da Inmaculada respectivamente.

Do 22 de decembro ao 6 de xaneiro (ambolos dous incluídos):  vacacións de Nadal.

27 e 28 de febreiro e 1 de marzo: vacacións de Entroido.

Do 10 ao 17 de abril (ambolos dous incluídos): vacacións de Semana Santa.

1 de maio: día non lectivo, día do Traballador (San Xosé Obreiro).

15 e 16 de maio: días non lectivos escollidos polo centro e aprobados no consello escolar.

17 de maio: día non lectivo, día das Letras Galegas.

23 de xuño: remate das clases, último día lectivo.

 

Comunicado sobre a aparición de pediculosis capilar (piollos)

 

Estimadas familias, dende o centro queremos comunicarvos a aparición dalgún caso de alumnado con pediculosis capilar (piollos), recoméndase extremar as medidas de control  capilar dos seus fillos ou fillas. O centro conta cun folleto informativo para a erradicación dos piollos á súa disposición, e poden atopar información NESTE ENLACE.

FOLLETO

 

Obradoiro de Teatro Escolar

Un novo curso máis, o Colexio segue a ofertar o Obradoiro de Teatro impartido polo profesor Vicente Míguez Salgueiro.

 

Poderán participar todos os alumnos e alumnas  que así o desexen a partir de 3º, 4º, 5º, e 6º curso.

 

O horario dos ensaios será de 5 a 6  nas tardes dos luns.
 

 

Actividades Extraescolares para o curso 2016-2017

 
Distribuir contido