Matrícula

PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO ACADÉMICO 2017/2018

 ZONA INFLUENCIA DO CENTRO

- Parroquia de San Salvador de Torneiros (barrios de Casal de Vello, O Contrasto, A Florida, A Gándara, A Mota, O Noval, A Pereira, A Relva, A Ribeira e O Seixo).

- Polígonos I, II e V da parroquia de San Rosendo de Torneiros.

- A parroquia de O Porriño dende a vía do tren cara Torneiros.

 

PRAZOS 

- 1 ao 20 de marzo. Presentación da solicitude de admisión (Anexo II).

- 23 de marzo ao 5 de abril (ambos inclusive). Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (sempre que non cheguen as prazas ofertadas).

- Prazo de 10 días hábiles (despois do 22 de marzo). A dirección dos centros pode pedir documentación complementaria que acredite as circunstancias alegadas, analizada toda a documentación.

- Ata o 24 de abril (inclusive). Publicación das listaxes provisionais.

- 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación. Prazo de reclamación das listaxes provisionais.

- Ata o 14 de maio (inclusive). Publicación das listaxes definitivas.

- 1 mes a partir do seguinte á publicación. Prazo de reclamación das listaxes definitivas.

- 20-30 de xuño. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria. Impreso aquí.

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- Impresos : 

      • Anexo II (pódese entregar na secretaría do centro ou a través da aplicación de xestión do proceso "admision alumnado". Preman aquí para facelo                                   telematicamente).
      •  Anexo A

- Fotocopia das follas do libro de familia onde figura o alumno e os pais.

- Copia do DNI dos proxenitores.

- Certificado de matrícula que poña o nivel estudiado no curso académico 2016/2017.

- No caso de separación/divorcio, fotocopia da sentenza que adxudica a tutela.

- 2 fotos tamaño carné (só EI).

- Tarxeta sanitaria do alumno/a.

 

 LEXISLACIÓN

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2017/2018

Publícanse as listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido para o curso 2017/2018.  Lembrade que existe un prazo de 5 días hábiles dende o seguinte a publicación das mesmas para presentar reclamacións.

 

 

4º ED. INFANTIL

Listaxe provisional de admitidos

Listaxe provisional de non admitidos

6º ED. INFANTIL

Listaxe provisional de admitidos

1º ED. PRIMARIA

Listaxe provisional de admitidos

4º ED. PRIMARIA

Listaxe provisional de admitidos

5º ED. PRIMARIA

Listaxe provisional de admitidos

Distribuir contido