Skip to Content

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

 

PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS/AS ELIXIDOS NA RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR.

 

Dando cumprimento á resolución de 19 de setembro de 2022, que establece o calendario do proceso electoral ao Consello Escolar,quedan proclamados os/as candidatos/as que se relacionan a continuación, elixidos/as nas respectivas votacións dos diferentes sectores da comunidade educativa:

 

 

 

·       SECTOR DO  PROFESORADO:

 

1.    Dona Carla Fernández Vilariño.

 

2.    Don José Enrique Lemos Vicente.

 

 

 

 

·       SECTOR DO  DE PAIS/NAIS:

 

1.    Dona Cristina Silva Martínez.

 

2.    Dona Sonia Montero Quintela.

 

 

 

 

·       SECTOR DO  DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

 

1.    D.Alberto Méndez Abal.

 

 

 

                 Barro , 12  decembro de 2022

 

                        

 

 

 blog | by Dr. Radut