Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

Documentación institucional do centro

A LOE-LOMCE establece no artigo 120 a autonomía pedagóxica, de organización e de xestión dos centros docentes. Esta autonomía reflíctese nos seguintes documentos que os centros docentes deben elaborar, aprobar e executar.

 

PEDAGÓXICA

ORGANIZATIVA

DE XESTIÓN

 

 

 

Proxecto Educativo

·         Concreción curricular

·         Proxecto lingüístico

·         Plan Xeral de Atención á Diversidade

·         Plan de Convivencia

·         Plan de Acción Titorial

·         Proxecto Lector

·         Proxecto de Educación Dixital

Programación Xeral Anual (PXA)

Normas de Organización e Funcionamento (NOF)

Plan de Autoprotección

Proxecto de Xestión

 

 

 

 

Programacións didácticas

4º de educación infantil

5º de educación infantil

6º de educación infantil

1º de educación primaria

2º de educación primaria

3º de educación primaria

4º de educación primaria

5º de educación primaria

6º de educación primaria

MEMORIA FINAL ANUALUsuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 3 invitados conectados.

blog | by Dr. Radut