Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

CANDIDATURAS NO SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO PARA O CONSELLO ESCOLAR

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais, pais e/ou titores legais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de sete  do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- Monserrat Capelo Sande

 

5.- Elisabeth Pelado Pinel

 

2.- Lucía Caruncho Picos

 

6.- Elena Pérez Pereira

 

3.- Leonardo López Arias

 

7.- Estefanía Rei Gómez

 

4.- Silvia López Ben

 

8.- Carmen Sayáns Piñeiro

 

 

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a 3 pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. O restante  representante de pais continúa como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de nais, pais ou titores legais para o Consello Escolar do 7 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 20 ao 24 de novembro, ambos días inclusive.

O que se fai público para xeral coñecemento.

 

Bertamiráns, 19 de novembro de 2018

 

 

A DIRECTORA DO CENTRO E PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL,

 

Asdo.: Mª Isabel Abelleira Bardanca

AdxuntoTamaño
SKMBT_C55218111917170.pdf335.93 KB


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 1 invitado conectados.

blog | by Dr. Radut