Comisión de Coordinación Pedagóxica no curso 2017-18

PRESIDENTA :MARÍA ISABEL ABELLEIRA BARDANCA

XEFA DE ESTUDOS: ROSA MARÍA GARCÍA GARRIDO

SECRETARIA: MARTA PEREIRA BELLO

XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: CONCEPCIÓN MERAYO BUJAN

 
P.T:  Mª  VICENTA     BARTOLOMÉ  HERRANZ  +  COORDINADORA  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

COORDINADORES CICLO/NIVEL/DINAMIZACIÓNS:

o ARACELI GAREA SANLUIS (ED. INFANTIL)

o MARTA PEREIRA BELLO (1º ED. PRIMARIA)

o FRANCISCO LÓPEZ CAÑAS (2º ED. PRIMARIA)

o MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ (3º ED. PRIMARIA) 

o Mº DEL CARMEN GONZÁLEZ VICENTE (4º ED.PRIMARIA)

o JOSÉ RAMÓN VIEIRO NOGUEIRA (5º ED. PRIMARIA)

o MANOLI LÓPEZ CEA (6º ED. PRIMARIA)

o MARINA AMALIA SALAS ELLACURIAGA (COORDINADORA E-DIXGAL)

o ESTEFANÍA PENA BASCOY (COORDINADORA EDLG)

o Mª  TERESA FREIRÍA TATO (COORDINADORA DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA)

o MIGUEL ÁNGEL ENRÍQUEZ ECHEVERRÍA (COORDINADOR TIC)