Membros do Claustro do Ceip A Maía

MEMBROS DO CLAUSTRO - Curso 2015-16                      

 • María Isabel Abelleira Bardanca - Directora
 • Rosa García Garrido  - Xefa De Estudos
 • María José Ramos Sánchez  -   Secretaria
 • María Dolores Corujo Martínez  4º A Ed. Infantil
 • Marta De Dios Recamán  4º B Ed. Infantil
 • María José Fandiño 4º C Ed. Infantil
 • Estefanía Pena Bascoy   5º B   Ed. Infantil
 • Rosa Pérez Nogueiras  5º C Ed. Infantil
 • Ramón Xosé Rodríguez Orol  5º A  Ed. Infantil
 • José Carlos Domínguez Valcarcel  6º A Ed. Infantil
 • María Jesús Janeiro Caramés  6º  B Ed. Infantil
 • María San Martín Gómez  6º C  Ed.Infantil
 • Araceli Garea San Luis – Apoio á Ed. Infantil
 • Mercedes Martinez  Landín - Apoio á Ed. Infantil
 • Andrea Mojón - Apoio á Ed. Infantil
 • Jorge Bernal Rivas  1º A + Música
 • Hilda Rúa Fernández  1º B
 • Lourdes Antelo Rodríguez  1º C
 • Manuela  López Cea  2º A
 • Jesús García Vázquez  2º B
 • Natalia Veiga Fernández  2º C
 • Maria Luz Fernández Dasrribas   3º A
 • María José Pita Conde   3º B
 • María Del Carmen González Vicente   3º C
 • María José Ramos Sánchez   4º A
 • Marina Laura Fernández López   4ºB
 • Ana Herránz González   4ºC
 • Xosé Ramón Vieiro  Nogueira   5º A
 • Mª Carmen Vázquez Pérez   5ºB
 • María Teresa Freiria Tato   5ºC
 • Francisco Rodríguez Fontarigo   6º A
 • Marina Amalia Salas Ellacuriaga   6º B
 • Josefa Mª Pardo Martínez   6º C
 • Mercedes Blanco Álvarez - Música
 • Mª Isabel Mallo  Míguez -  Inglés 
 • Mº Del Carmen Fontenla Armadá - Inglés
 • Gloria Pérez Bellón - Inglés
 • Carolina Sequera Casanova - Orientadora
 • Mª De Los Ángeles Rodríguez Rodríguez – Pedagoxía Terapéutica
 • María V Bartolomé Herránz - Pedagoxía Terapéutica
 • Ana Mº Bolaño Veiras – Audición e Linguaxe
 • Miguel Enriquez Echevarría - Ed. Fisica
 • Mª Aránzazu Vidaurre Heredero - Ed. Física
 • Raquel Suarez Noya - Relixión