PROFESORADO

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

ÁNGELA L. COVELO SOTO

XEFA DE ESTUDOS

CRISTINA CAMPOS ALONSO

SECRETARIA

NEREA FERNÁNDEZ FREIRE

 

TITORAS/TITORES

 EDUCACIÓN INFANTIL

3 ANOS

CLARA FÉLIX PÉREZ

4 ANOS

CRISTINA CAMPOS ALONSO

5 ANOS

MARÍA ALONSO ÁLVAREZ

COIDADORA

ALICIA SEOANE CORTEGOSO

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º 

BEATRIZ CARBALLAL MOROÑO

MARÍA FERNÁNDEZ CARRERA

PAULA RÁBADE ÁLVAREZ

NATALIA ESTÉVEZ LAMAS

3º 

Mª ELISA CONTRERAS FERNÁNDEZ

DAVID BERNÁRDEZ TABOADA

5º 

ROBERTO J. REGUEIRO JUSTO

ESTELA RODRÍGUEZ MOSQUERA

 

ESPECIALISTAS

EDUCACIÓN  FÍSICA

Mª MERCEDES DEL CANO ÁLVAREZ

EDUCACIÓN MUSICAL

ÁNGELA L. COVELO SOTO

RELIXIÓN

ANDREA GONZÁLEZ SACAU

FRANCÉS

ROBERTO J. REGUEIRO JUSTO

 

INGLÉS

EDUCACIÓN INFANTIL

OLGA DARRIBA PEREIRA

PRIMARIA

LUCÍA DE J. GONZÁLEZ DACOSTA

AUXILIAR

EDEL DUFF

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTACIÓN

ELENA IGLESIAS DOMÍNGUEZ

AUDICIÓN E LINGUAXE

NEREA FERNÁNDEZ FREIRE

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

GENEROSA MORGADE RODRÍGUEZ

 

PROXECTOS ACTUAIS

DE INTERESE

 

 

 

 

 

  

Iniciar sesión