INFORMACIÓN INICIAL CURSO 2019-20

No díptico informativo de principio de curso, que reproducimos a continuación, figuran algúns datos básicos referidos ao calendario do presente curso, horarios do centro, de secretaría, das sesións de titorías, composición do claustro e do consello escolar e algunhas recomendacións básicas para que sexa máis efectiva a colaboración entre a escola e as familias. 

Tamén figura neste folleto a convocatoria da reunión de principio de curso con todas as familias. Dita reunión será o vindeiro 24 de setembro ás 6 da tarde. Coma sempre, esperamos contar coa súa presenza para transmitirlles información xeral sobre o funcionamento do centro e especialmente aspectos referidos ao grupo/curso en que estuda o seu fillo/a.

Esta reunión constará de dúas partes:

- Reunión xeral de todas as familias co equipo directivo e con todo o profesorado onde se lles explicarán as normas de funcionamento do centro e as novas do presente curso.

- Cada familia reunirase a continuación co titor/a do seu fillo/a  para a presentación do grupo, coñecer os obxectivos do curso, organización da aula, tarefas escolares... e aqueles outros aspectos relevantes para o inicio da colaboración e comunicación entre as familias e o profesorado en aras da mellora do proceso educativo dos seus fillos/as. 

 

Powered by Drupal - Design by artinet