INFORMACIÓN COVID-19

NORMAS, INSTRUCIÓNS E PROTOCOLOS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN:

- Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19.  Instrucións da Consellería, 22-07-2020. 

- Medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes. Instrucións da Consellería,  30-07-2020.

- Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico.  Instrucións da Consellería, 31-08-2010.

- Modelo de declaración responsable das familias para protocolo Covid-19.  (04-09-2020).

- ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a emerxencia sanitaria derivada da pandemia. (21-09-2020)

Actualización do protocolo de centros e novos protocolos específicos ante a Covid 19. Instrucións Consellería, 23-09-2020.

Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre horarios e ensino virtual ante a Covid-19. Resolución 3-11-2020.

Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, de Plan de Continxencia ante peches. Resolución 3-11-2020. 

Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario. Instrucións, 5-11-2020. 

Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19. Resolución 5-11-2020. 

- Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19. Instrucións, 5-11-2020. 

- VOLTA SEGURA ÁS AULAS 

- ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). (DOG do 13-11-2020).

- Creación do Grupo Técnico Covid19 no ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Resolución 16-11-2020).

- Creación das comisións provinciais de seguimento ante as posibles situacións de absentismo con orixe na COVID-19 (DOG 20-11-2020).

- Resolución pola que se ditan instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2020-21 como consecuencia da pandemia da Covid-19 (DOG 03-12-2020).

  Instrucións relativas ao uso dos Servizos Educativos Dixitais Corporativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia por Covid-19 (18-12-2020)

PLANS E PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN DO NOSO CENTRO:

- Plan de adaptación á situación Covid-19 no curso 2020-21 no CEIP PLURILINGÜE PROFESOR ALBINO NÚÑEZ

- Modelo de enquisa de autoavaliación clínica da Covid-19. 

- Programa de acollida do centro para o curso 2020-21.

- Plan de continxencia do centro para o curso 2020-21.

 

Powered by Drupal - Design by artinet