Rutas

O noso centro conta con oito rutas de transporte escolar. A continuación detallamos as paradas asignadas actualmente a cada unha delas.

En función das necesidades que vaian xurdindo ao longo do curso escolar, solicitaranse novas paradas dentro dos recorridos de cada unha das rutas.

Ruta 1

Ruta 2

Ruta 3

Ruta 4

Ruta 5

Ruta 6

Ruta 7

Ruta 8