Fondo libros curso 2022-2023

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, DE MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/23.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar o 18 de maio a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de textos e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centro docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (código do procedemento ED330B).

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES É DO 19  DE MAIO ATA O 22 DE XUÑO (incluídos).

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean  admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel  de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en  centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros. No caso de que a solicitude se  tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.

Deberán cubrirse os anexos I (solicitude) e II (comprobación dos membros computables da unidade familiar), así como traer a copia do libro de familia. En caso de separación ou divorcio, requerirase copia da sentenza xudicial ou convenio regulador, onde se especifique a garda e custodia do menor.

Terase en conta a situación familiar e a renda a data do 31 de decembro do 2020.

As solicitudes para os niveis de 5º e 6º de educación primaria só serán tramitadas para a axuda de adquisición de material escolar xa que os cursos E-DIXGAL non contan con libros de texto.

O alumnado que curse a día de hoxe 6º nivel de educación primaria e estea admitido/a no IES para o vindeiro curso, presentará a solicitude no centro de Educación Secundaria.

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Ademais da presentación presencial no centro, no caso de dispoñer de chave 365, certificado electrónico ou DNI electrónico poderedes realizar dito trámite telematicamente dende o seguinte enlace Fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Os ANEXOS I e II estarán a vosa disposición impresos no centro e solicitándoos na conserxería.

Nos arquivos adxuntos poderedes acceder á información para os diferentes cursos.

Para ser recibido no horario de atención e evitar aglomeracións solicitarase cita previa para entregar as solicitudes. Moitas grazas de antemán.

Horario de secretaría:

Luns de 09:05 - 09:55 h

Martes de 10:45 h - 11:30 h

Mércores de 12:30 h - 14:05 h

Xoves de 13:15 h - 14:05 h

Venres de 12:30 h - 13:15 h

 

Distribuir contido