AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º E.P.

Segundo a Resolución do 10 de abril de 2018 da Dirección Xeral de Educación, os días 23 e 24 de maio, desenvolverase a avaliación individualizada de 3º curso de E.P.

Pódense consultar as instrucións enviadas pola Consellería de Educación.