Claustro de mestres

CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

  

 EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO:

 DIRECTORA: Manuela Becerra Castro.

XEFA DE ESTUDOS: Nerea Álvarez Ferro.

SECRETARIA: Elvira Isabel Costa Cobas.

   

TITORES:

 •  Sandra María Cubeiro López( 4º E.I)
 •  Rosana Méndez Vázquez. (5º E.I).
 •  Laura Pallares Fernández. (6º E.I).
 •  Adriana de Francisco Mallo. (Apoio E.I).
 •  José Luis Veloso Blanco.(1º E.P).
 •  Tania Mirás Puente. (2º E.P).
 •  Elvira Isabel Costa Cobas.(3º E.P)
 •  Carmen Rama Varela.(4º E.P).
 •  Lucía Rego Neira.(5º E.P).
 •  Mª Carmen Regueira Varela.(6º E.P).

 

 

 ESPECIALISTAS:

 • María Asunción Barrosa Rodríguez. (Lingua Estranxeira: inglés).
 • Jesús Manuel Pena Núñez. (Educación Física).
 • Nerea Álvarez Ferro. (Educación Artística).
 • Mª Jesús Rodríguez Bello. (Relixión Católica).

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 • Marta Pazos Ruiz. (Pedagoxía Terapéutica).
 • Manuela Becerra Castro. (Audición e Linguaxe)
 • Nuria Garrote Armada. ( Audición e Linguaxe)
 • Mª José Mato Blanco. (Orientadora).