Claustro de mestres

CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

  

 EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO:

 DIRECTORA: Manuela Becerra Castro.

XEFA DE ESTUDOS:Lucía Rego Neira.

SECRETARIA: Elvira Isabel Costa Cobas.

   

TITORES:

 •  Raquel Mato Cotelo.( 4º E.I)
 •  Sandra María Cubeiro López. (5º E.I).
 •  Raquel Martínez Salgado . (6º E.I).
 •  Paula Couto Lema. (Apoio E.I).
 •  María Castro Romero.(1º E.P).
 •  María Cristina Lage García- Armero. (2º E.P).
 •  María del Carmen Castro Rial.(3º E.P)
 •  Elvira Isabel Costa Cobas.(4º E.P).
 •  Carmen Rama Varela.(5º"A" E.P).
 •  Soraya Salgado Martínez.(5º"B" E.P)
 •  Lucía Rego Neira.(6º"A" E.P)
 •  Mª Carmen Regueira Varela.(6º"B" E.P).

 

 

 ESPECIALISTAS:

 • Manola Antonia Zafra González. (Lingua Estranxeira: inglés).
 • María del Mar Muñiz Ferro.(Lingua Estranxeira: inglés)
 • Jesús Manuel Pena Núñez. (Educación Física).
 • Magdalena Casal Crego. (Educación Artística).
 • Mª Jesús Rodríguez Bello. (Relixión Católica).

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 • Marta Pazos Ruiz. (Pedagoxía Terapéutica).
 • Manuela Becerra Castro. (Audición e Linguaxe)
 • Aidé Reija Maciñeiras. ( Audición e Linguaxe)
 • Mª José Mato Blanco. (Orientadora).