Claustro de mestres

CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

  

 EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO:

 DIRECTORA: Manuela Becerra Castro.

XEFA DE ESTUDOS: Nerea Álvarez Ferro.

SECRETARIA: Elvira Isabel Costa Cobas.

   

TITORES:

 •  Rosana Méndez Vázquez. (4º E.I).
 •  Laura Pallares Fernández. (5º E.I).
 •  Adriana de Francisco Mallo. (6º E.I).
 •  Natalia Veiga Barreiro.(Apoio E.I).
 •  María Soledad Nieto Mallo.(1º E.P).
 •  Elvira Isabel Costa Cobas. (2º E.P).
 •  Carmen Rama Varela.(3 E.P).
 •  Manuela Becerra Castro. (4ºA E.P).
 •  Lucía Rego Neira.(4ºB E.P).
 •  Mª Carmen Regueira Varela . (5º E.P).
 •  Tania Miras Puente. (6º E.P).

 

 

 ESPECIALISTAS:

 • María José Bertoa Aldao. (Lingua Estranxeira: inglés).
 • Jesús Manuel Pena Núñez. (Educación Física).
 • Nerea Álvarez Ferro. (Educación Musical).
 • Mª Jesús Rodríguez Bello. (Relixión Católica).

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 • Iria Quintana Castro. (Pedagoxía Terapéutica).
 • Miguel Caínzos Justo. (Audición e Linguaxe)
 • Mª José Mato Blanco. (Orientadora).