Aulas

No Colexio veñen funcionando na actualidade unha unidadede Educación Infantil mixta e seis unidades de Educación Primaria.
Tamén temos un aula de Pedagoxía Terapéutica, un aula de Educación musical e un aula de Informática dotada de 12 ordenadores conectados en rede e con conexión a Internet.

As aulas do noso Colexio levan cada unha o nome dun escritor/a galego/a:

• 1º Primaria: M.X. Pintos
• 2º Primaria: Curros
• 3º Primaria: Castelao
• 4º Primaria: Ramón Cabanillas
• 5º primaria: R. Otero Pedrayo
• 6º Primaria: Celso E. Ferreiro
• Ped. Terapéutica: M. Lago
• Informática: Pimentel
• Biblioteca: Rosalía

Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais