Prazo de admisión de novos Alumnos/as

Está aberto o prazo de admisión de novos alumnoa/as para o curso 2009/10 do 2 ao 31 de marzo.

 • Novas instalacións
 • Educación infantil desde os 3 anos
 • Lingua estranxeira desde os 3 anos
 • Orientación educativa
 • Educación en valores
 • Educación vial
 • Animación á lectura
 • Novas tecnoloxías
 • Pizarra dixital
 • Ordenadores nas aulas
 • Aula de informática
 • Aula de música
 • Biblioteca
 • Ximnasio
 • Revista escolar
 • Museo Etnográfico
 • Saídas educativas (museo, teatro, contacontos, conceros pedagóxicos, deporte....)
 • Actividades complementarias (festivais, Magosto, Entroido, charlas educativas, ciencia na escola, escolas de familia...)
 • Actividades extraescolares
 • Autobús escolar (Zona Nordeste)

As instalacións do centro poderán ser visitadas os martes de 16,30 a 18,00 horas.

Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais