blogue defran.alonso

Axudas económicas ás familias para a conciliación periodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado

Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e periodos de vacacións escolares a través do Bono Coidado

 

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas ás familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata doce anos de idade, estes incluídos, para atención de necesidades de conciliación producidas entre o 1 de xaneiro e o 14 de setembro de 2021, de carácter puntual ou durante os períodos de vacacións escolares (código de procedemento BS412A), así como proceder á súa convocatoria.

 

Máis info en: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS412A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

 

  

Calendario escolar do curso 2020-2021

Axudas POS do Concello de Boiro

AXUDAS POS DO CONCELLO DE BOIRO

Ata o 15 de novembro está o prazo aberto para solicitar as axudas POS que se tramitan dende os Servicios Sociais de Boiro. É interesante a liña:

 

Axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático, acceso aos medios dixitais valoradas polos profesionais dos servizos sociais comunitarios.

Axúntase as bases da convocatoria

Axudas para alumnado NEAE

Axudas para alumnado NEAE

  

 

Publicado no BOE o proceso para a solicitude de axudas NEAE. Máis información na seguinte ligazón.

 

Escola da reunión de 4º de Infantil

 

ESCOLMA DA REUNIÓN DE 3 ANOS

Para todos aqueles que non puideron asistir.

 

 

A continuación poden dispoñer da presentación/resumo empregado na reunión de recepción de familias de novo ingreso no centro.

 

Publicada Listaxe Provisional de Admitidos en Fondo Libros

Listaxe Provisional de Admitidos en Fondo Libros

Fondo Libros

 

Publicada a Listaxe Provisional de Admitidos en Fondo Libros no tabolerio do centro.

Tamén poden consultala a través da aplicación FondoLibros empregando a Chave365 ou Certificado Dixital.

Calendario de Fondo de Libros

Calendario de Fondo de Libros

Tal e como indica a normativa, para dar publicidade ao calendario do proceso, a partir de hoxe os pasos a seguir para o Fondo de Libros será o que segue (sempre que a aplicación informática da Consellería de Educación nolo permita, polo que en tal caso podería haber unha flexibilización nas datas):

Colaboración da ANPA

A ANPA NAPABÁN vén de colaborar co CEIP Plurilingüe de Abanqueiro na ampliación do material didáctico dixital empregado nas aulas. Material que se axunta ao xa disposto polo centro e que nos virá estupendamente para seguir traballando e aprendendo.

 

¡Moitas Grazas!

 

Entrega de iPads

 

Admitidos no centro e formalización de matrícula

Admitidos no centro e formalización de matrícula

 

No taboleiro do centro están expostas as listaxes definitivas de alumnado admitido para o curso 2021-2022. Todo o alumnado que solicitou admisión está admitido.

Todos aqueles que non entregaran o documento de formalización de matrícula poderán facelo descargando, cuprimentando e entregando o documento axunto.

 

 

Actividades culturais de maio no concello de Boiro

maio cultural 2021

Actividades do Día do Libro 2020

Formación TIC para familias no Concello de Boiro

Publicación de Listaxes de admitidos no proceso de Solicitude de Admisión

Reserva e Admisión

Publicación de Listaxes de admitidos no proceso de Solicitude de Admisión

  

Tal e como se indica na normativa, as listaxes de admitidos están publicadas no taboleiro do centro (non podendo publicarse esta listaxe por outros medios)

De todos xeitos, ao non ter que baremar este curso, todos os solicitantes foron admitidos.

 

 

Divulgación do portal informativo"Xanela aberta á familia"

Familia

Divulgación do portal informativo "Xanela aberta á familia"

 

Neste portal poderedes atopar artigos informativos sobre distintas inquedanzas e problemáticas que afectan ás distintas etapas do crecemento.

Ademais, aquí poderedes ir directamente a un dos artigos: "O ABC do consello alimentario na infancia".

Folga do 8M

 

Como ben saben, todos os anos polo 8 de marzo convócase unha volga para facer visibles os problemas da muller. A xunta vén de establecer os servizos mínimos para os centros educativos, algo que o CEIP Plurilingüe de Abanqueiro cumplirá escrupulosamente.

Distribuir contido