1. Para que son?

2. Hai niveis nas competencias?

3. Podo acreditar competencias profesionais docentes?

4. Como se traza o itinerario competencial? Acumulando actividades aleatoriamente? Ou hai algún tipo de gradación por niveis?

5. Podería acreditar a competencia de membro dunha organización participando en PFPP?

6. O centro vai ter perfil competencial?

7. Por que na gráfica do itinerario no póster informativo non aparecen reflexadas as competencias?

8. Teñen os docentes que ser competentes en todas as competencias?

9. Vanse ter en conta actividades xa realizadas en anos anteriores para o perfil competencial? Ou van ter que repetilas?

10. Prevese algún xeito de recoñecemento de niveis competenciais adquiridos fóra do sistema da Rede de Formación da CCEOU?

11. Cal é a diferencia entre a competencia Educador/a e guía e a competencia Investigador/a e innovador/a? Por exemplo, se traballo por proxectos na aula, xa son innovador/a?