Instrucións de rexistro na Aula Virtual do CAFI

Importante
Para completar o rexistro, débese empregar un correo @edu.xunta.gal válido

Como nome de usuario débese empregar o mesmo que na conta corporativa da xunta (o texto que vai antes da @)
En caso de dúbida ou informe de duplicidade de usuario, for favor, notifíqueo ao correo cafi.tic@edu.xunta.gal

Last modified: Monday, 17 February 2020, 11:05 AM