COMPETENCIA 2: Membro dunha organización

Subcompetencias:

5. Orientación pedagóxica, académica e profesional
6. Normativa
7. Organización, planificación, coordinación
8. Xestión administrativa de centro e calidade
9. Xestión de participación e implicación en proxectos comúns
10. Cooperación e colaboración, construcción conxunta de coñecemento
11. Técnicas de traballo en grupo e distribución de responsabilidades individuais
12. Centros saudábeis e seguridade integral